merkez b tipi menkul kıymetler yatırım ortaklığı a.ş. 30 haziran

advertisement
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2007 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
İÇİNDEKİLER
SAYFA
BİLANÇOSU ...............................................................................................................................
GELİR TABLOSU......................................................................................................................
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU………………………………………………………
NAKİT AKIM TABLOSU .........................................................................................................
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR......................................................................
NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
NOT 17
NOT 18
NOT 19
NOT 20
NOT 21
NOT 22
NOT 23
NOT 24
NOT 25
NOT 26
NOT 27
NOT 28
NOT 29
NOT 30
NOT 31
NOT 32
NOT 33
NOT 34
NOT 35
NOT 36
NOT 37
NOT 38
NOT 39
NOT 40
NOT 41
NOT 42
NOT 43
NOT 44
ŞİRKET’İN ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU ..............................................
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR ......................................
UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI......................
HAZIR DEĞERLER ............................................................................................................
MENKUL KIYMETLER .....................................................................................................
FİNANSAL BORÇLAR .......................................................................................................
TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR..............................................................................
FINANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLAR ...............................................
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR .............................................
DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR...............................................................................
CANLI VARLIKLAR ..........................................................................................................
STOKLAR ............................................................................................................................
DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZL. ALACAKLARI VE HAKEDİŞ BEDELLERİ...............
ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ....................................
DİĞER CARİ/CARİ OLMAYAN VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER.....................
FİNANSAL VARLIKLAR ..................................................................................................
POZİTİF NEGATİF ŞEREFİYE ..........................................................................................
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER.......................................................................
MADDİ VARLIKLAR .........................................................................................................
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR....................................................................................
ALINAN AVANSLAR ........................................................................................................
EMEKLİLİK PLANLARI ....................................................................................................
BORÇ KARŞILIKLARI.......................................................................................................
ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIŞI KAR ZARAR .......................
SERMAYE ...........................................................................................................................
SERMAYE YEDEKLERİ ....................................................................................................
KAR YEDEKLERİ...............................................................................................................
GEÇMİŞ YIL KAR/(ZARARLARI) ....................................................................................
YABANCI PARA POZİSYONU .........................................................................................
DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI ...............................................................................
KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER.............................
İŞLETME BİRLEŞMELERİ ................................................................................................
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA ................................................................................
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR.............................................................
DURDURULAN FAALİYETLER.......................................................................................
ESAS FAALİYET GELİRLERİ...........................................................................................
FAALİYET GİDERLERİ .....................................................................................................
DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERVE KAR/ZARARLAR ...............................
FINANSMAN GİDERLERİ.................................................................................................
NET PARASAL POZİSYON KAR/ZARARI......................................................................
VERGİLER...........................................................................................................................
HİSSE BAŞINA KAZANÇ ..................................................................................................
NAKİT AKIM TABLOSU ...................................................................................................
DİĞER AÇIKLANMASI GEREKEN HUSUSLAR ............................................................
1
2
3-8
9
9-10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
18
19
19
1
AC İSTANBUL Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2007 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2007 VE 31 ARALIK 2006 TARİHLERİ
İTİBARİYLE BİLANÇOLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (''YTL'') olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
İncelemeden
Geçmiş
30.06.2007
Bağımsız Denetim'den
Geçmiş
31.12.2006
VARLIKLAR
Cari/Dönen Varlıklar
Hazır Değerler
Menkul Kıymetler (net)
Alım - Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Ticari Alacaklar (net)
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
Diğer Alacaklar (net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari/Dönen Varlıklar
4
4.959.505
2.380.642
3.771.685
2.700.856
5
7
9
10
14
15
693.525
1.868.508
0
0
0
16.830
410.850
657.958
0
0
0
2.021
Cari Olmayan/Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar (net)
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
Diğer Alacaklar (net)
Finansal Varlıklar (net)
Pozitif/Negatif Şerefiye (net)
Maddi Varlıklar (net)
Maddi Olmayan Varlıklar (net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar
7
9
10
16
17
19
20
14
10
7.667
0
0
0
0
0
1.499
6.168
0
0
9.345
0
0
0
0
0
1.697
7.648
0
0
4.967.172
3.781.030
Toplam Varlıklar
Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
2
AC İSTANBUL Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2007 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2007 VE 31 ARALIK 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (''YTL'') olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
İncelemeden
Geçmiş
30.06.2007
Bağımsız Denetim'den
Geçmiş
31.12.2006
YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net)
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
İlişkili Taraflara Borçlar (net)
Diğer Borçlar
Alınan Avanslar
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler (net)
6
6
8
10
7
9
10
21
23
14
15
1.945.968
0
0
0
0
1.938.794
0
0
0
0
0
7.174
632.977
0
0
0
0
629.265
0
0
0
0
0
3.712
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
İlişkili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler (net)
6
8
10
7
9
21
23
14
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.021.204
3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(126.849)
148.053
3.148.053
3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148.053
0
4.967.172
3.781.030
ÖZSERMAYE
Sermaye
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
Hisse Senetleri İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Yeniden Değerleme Fonu
Finansal Varlık Değer Artışı
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olaganüstü Yedekler
Özel Yedekler
Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve
Gayrimenkul Satış Kazançları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Net Dönem Karı/(Zararı)
Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları)
25
25
26
27
28
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler
Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
3
AC İSTANBUL Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2007 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLR YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01.01.-30.06.2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT GELİR TABLOSU
Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.
İncelemeden Geçmiş
Dipnot
Referansları
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
Satış Gelirleri (net)
Satışların Maliyeti (-)
Hizmet Gelirleri
Esas Faaliyetlerden Diğer
Gelirler/Faiz+Temettü+Kira (net)
01.01.-30.06.2007
01.04.-30.06.2007
36
36
423.691.844
(423.376.109)
0
213.104.856
(212.909.398)
0
36
18.281
11.778
334.016
207.236
(460.865)
(244.744)
(126.849)
(37.508)
0
0
0
0
0
0
(126.849)
(37.508)
0
0
(126.849)
(37.508)
0
0
(126.849)
(37.508)
(0,042)
(0,013)
BRUT ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
Faaliyet Giderleri (-)
37
NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)
Finansman Giderleri (-)
38
38
39
FAALİYET KARI/ZARARI
Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı
40
VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR
Vergi Karşılığı
41
NET DÖNEM KARI/ZARARI
HİSSE BAŞINA KAZANÇ
42
Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar
4
AC İSTANBUL Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2007 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLR YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01.01.-30.06.2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (''YTL'') olarak ifade edilmiştir.)
Yasal
Olağanüstü
Özsermaye Enflasyon
Geçmiş Yıllar
Net Dönem
Toplam
Sermaye
Emisyon Primi
Yedekler
Yedekler
Düzeltmesi Farkları
Kar/(Zararı)
Karı/(Zararı)
Özsermaye
3.000.000
0
0
0
0
0
148.053
3.148.053
Sermaye artırımı
0
0
0
0
0
0
0
0
Yasal yedeklere transfer
0
0
0
0
0
0
0
0
Olağanüstü yedekler
0
0
0
0
0
0
0
0
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları
0
0
0
0
0
0
0
0
Transferler
0
0
0
0
0
148.053
(148.053)
0
Düzeltmeler
0
0
0
0
0
0
0
0
Net dönem karı/(zararı)
0
0
0
0
0
0
(126.849)
(126.849)
3.000.000
0
0
0
0
148.053
(126.849)
3.021.204
31 Aralık 2006 Bakiye
30 Haziran 2007 Bakiye
Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
5
AC İSTANBUL Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2007 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01.01-30.06.2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIM TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (''YTL'') olarak ifade edilmiştir.)
İncelemeden Geçmiş
01.01.-30.06.2007
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi Net Kar (+)
Düzeltmeler :
Amortisman (+)
Menkul kıymet değer azalışları (+)
(126.849)
1.677
(2.288)
Faiz tahakkuku geliri (-)
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)
(127.460)
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki azalışlar (+)
Menkul Kıymetlerdeki Değişim
Stoklardaki azalış (+)
Diğer dönen varlıklardaki değişim
Ticari borçlarda azalış (-)
Diğer Yükümlülüklerdeki değişim
(1.208.441)
(282.675)
0
(14.809)
1.309.529
3.642
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit (+)
(320.214)
Faiz ödemeleri (-)
Vergi ödemeleri (-)
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
0
0
(320.214)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Finansal varlık satış tutarının neti (+)
Maddi varlık satın alımları (-)
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
Tahsil edilen faizler (+)
Tahsil edilen temettüler (+)
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
0
0
0
0
0
-
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Sermaye artışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
Uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri (+)
Finansal kiralama borçları ile ilgili ödemeler (-)
Ödenen temettüler (-)
0
0
0
0
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
0
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış
(320.214)
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
2.700.856
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
2.380.642
6
AC İSTANBUL Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2007 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Şirket"), 10.07.2006 tarihinde
Ankara Ticaret Siciline tescil ve 13.07.2006 tarihli, 6598 sayılı Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesi’nde ilan edilerek kurulmuştur.
Şirket’in Ana Faaliyet Alanları
Şirket, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPK), Yatırım Ortaklıklarına İlişkin
Esaslarını belirlediği tebliğlere göre sürdürmektedir. Şirket’in kuruluş amacı, 2499 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve ilgili mevzuatta belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde
sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda ve borsa dışı organize
piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmektir.
30 Haziran 2007 tarihi itibariyle çalışan sayısı 3’tür.
Şirket’in Yönetim Kurulu Üyeleri ve görev dağılımı:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Sermayedarlar
Merkez Menkul Değerler A.Ş.
: İlhan Savaş UZUNYOL
: Şeyda UZUNYOL
: Canan ÖZDEMİR
: Uğur Mithat ATALAY
: Akın KARAMAN
Payı (%)
8,00
Pay Tutarı
240.000
Hacı Yusuf Uzunyol
89,00
İhsan Savaş Uzunyol
0,90
2.670.000
27.000
Barış Uzunyol
0,90
27.000
Şeyda Uzunyol
0,90
27.000
Akın Karaman
0,10
3.000
Uğur Mithat Atalay
0,10
3.000
Canan Özdemir
0,10
3.000
100,00
3.000.000
Toplam
Şirket 30.000.000 YTL kayıtlı sermaye ile kurulmuştur.
Şirket’in başlangıç sermayesi, her biri 1 YTL itibari değerde ve tamamı hamiline yazılı olmak
üzere 30.000 adedi A grubu ve 2.970.000 adedi B grubu olmak üzere toplam 3.000.000 adet
paya ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy
hakkına, B grubu payların herbiri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni
pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu
paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları
sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.
7
AC İSTANBUL Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2007 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
Uygulanan Muhasebe Standartları
Ekli finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri XI No:25 sayılı Tebliği’ne
uygun olarak hazırlanmıştır. Türkiye’de Şirket, defterlerini ve yasal finansal tablolarını Türk
Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkeleri ve Maliye
Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı’ na uygun olarak tutmakta ve
hazırlamaktadır.
Ekli finansal tablolar, yasal kayıtlar esas alınarak düzenlenmiş olup, SPK’nun Seri XI No:25
sayılı Tebliği’ne göre gerçek durumu göstermek amacıyla yapılan bazı düzeltme ve
sınıflamaları da içermektedir.
Finansal Tabloların Enflasyona Göre Düzeltilmesine Son Verilmesi
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.03.2005 tarih ve 11/367 Sayılı ilke kararındaki açıklamaya
göre Seri XI, No:20 sayılı “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların
Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ in 6’ncı. maddesi ile Seri: XI, No: 25
sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”in buna tekabül eden
375’inci maddesi uyarınca, mevcut objektif kriterler dikkate alındığında yüksek enflasyon
döneminin sona erdiği; ayrıca, yüksek enflasyon döneminin devamına ilişkin diğer emarelerin
de büyük ölçüde ortadan kalktığı hususları çerçevesinde, 2005 yılından itibaren finansal
tabloların enflasyona göre düzeltilmesi uygulamasına son verilmesine karar verilmiştir.
Bundan dolayı 30 Haziran 2007 tarihi itibariyle paranın genel satınalma gücündeki
değişikliklerle ilgili olarak Seri XI No:25 sayılı Tebliğ’in onbeşinci kısmında belirtilen
“Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi’’ başlıklı standartlara göre
düzenleme yapılmamıştır.
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi
Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı
bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılmıştır.
Şirket 10.07.2006 tarihinde kurulduğundan dolayı cari döneme ait gelir tablosu ve nakit akım
tablosu önceki dönem gelir tablosu ve nakit akım tablosu ile karşılaştırmalı olarak
sunulmamıştır.
Konsolidasyon Esasları
a) Uygulanan Konsolidasyon Esasları
Şirket’in konsolide ettiği finansal varlığı bulunmamaktadır.
8
AC İSTANBUL Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2007 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI
a. Hasılat
Alım-satım amaçlı menkul kıymetler
Alım-satım amaçlı menkul kıymetler, bilançoya ilk olarak işlem maliyetleri de dahil olmak
üzere maliyet değerleri ile yansıtılır. Alım-satım amaçlı menkul kıymetler kayda alınmalarını
izleyen dönemlerde rayiç değerleri üzerinden değerlenir.
Alım-satım amaçlı menkul kıymetlerin alım-satımında elde edilen ve rayiç değerinde
meydana gelen gerçekleşmemiş değer artış azalışları sonucu ortaya çıkan kar veya zarar gelir
tablosunda “Menkul kıymet değer artış kazancı/zararı”na dahil edilir. Alım-satım amaçlı
menkul değerlerden elde edilen faiz ve kupon gelirleri gelir tablosunda “Alım-satım amaçlı
menkul kıymetlerden alınan faizler” hesabına dahil edilmiştir.
Alım-satım amaçlı menkul kıymetler olarak sınıflandırılan hisse senetleri İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası’nda (“İMKB”) bilanço tarihi itibariyle oluşan en iyi alış fiyatı üzerinden
değerlenmiştir. Alım-satım amaçlı menkul kıymetler işlem tarihi esasına göre kayda alınmakta
ve kayıtlardan çıkarılmaktadır.
Ters repo alacakları
Geri satmak kaydıyla alınan menkul kıymetler (“ters repo”), satış ve geri alış fiyatı arasındaki
farkın iç iskonto oranı yöntemine göre döneme isabet eden kısmının ters repoların maliyetine
eklenmesi suretiyle kasa ve bankalardan alacaklar hesabına ters repo alacakları olarak
kaydedilir.
Faiz gelir ve gideri
Faiz gelir ve giderleri gelir tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Faiz
geliri sabit getirili yatırım araçlarının kuponlarından sağlanan gelirleri ve iskontolu devlet
tahvillerinin iç iskonto esasına göre değerlenmelerini kapsar.
Diğer bölümler
Temettü geliri temettü tahsil etme hakkının ortaya çıktığı tarihte muhasebeleştirilir.
9
AC İSTANBUL Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2007 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
b. Maddi Varlıklar
Maddi varlıklar, 30 Haziran 2007 tarihindeki satın alma gücü ile ifade edilen elde etme
maliyetinden birikmiş amortismanın düşülmesi ile gösterilmektedir. Maddi varlıklar doğrusal
amortisman metoduyla kıst esasına göre amortismana tabi tutulmuştur. Maddi varlıkların
amortisman dönemleri, Vergi Usul Kanunun 333 ve 339 sıra numaralı Tebliğ’lerinde belirtilen
faydalı ömürleri esas alınarak, aşağıda belirtilmiştir:
Demirbaşlar
4-5 yıl
Varlıkların kayıtlı değeri, tahmini ikame değerinden daha yüksek olduğu takdirde, karşılık
ayrılmak suretiyle ikame değerine indirgenmektedir. Sabit kıymetlerin tamir, bakım ve
onarımı için harcanan tutarlar gider kaydedilmektedir.
Maddi varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar ve zararlar ilgili gelir ve gider
hesaplarına dahil edilirler.
c. Maddi Olmayan Varlıklar
Maddi olmayan varlıklar, 30 Haziran 2007 tarihindeki elde etme maliyetinden kayda alınır ve
faydalı ömürleri olan 5 yıl boyunca doğrusal amortisman yöntemine göre itfa edilirler.
Haklar
3 yıl
d. Varlıklarda Değer Düşüklüğü
SPK’nın Seri XI No:25 sayılı Tebliğ’in dokuzuncu kısmında “Varlıklarda Değer Düşüklüğü”
başlığı altında açıklanan standartlara göre stoklar, inşaat sözleşmeleri, kurum kazancı
üzerinden hesaplanan vergiler, çalışanlara sağlanan faydalar, finansal varlıklar, yatırım amaçlı
gayrimenkuller ve canlı varlıklar dışındaki tüm varlıkların uğradıkları değer düşüklüklerinin
muhasebeleştirilmesinde bu kısım hükümleri uygulanır. Seri XI No:25 sayılı Tebliğ’e göre, bir
varlığın kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer
düşüklüğü karşılığı ayırmak gerekmektedir.
Kullanım değeri, bir varlığın sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden
çıkarılmasından elde edilmesi beklenen nakit akımlarının tahmin edilen bugünkü değeridir.
Bir varlığın geri kazanılabilir tutarı, bir varlığın net satış fiyatı ile kullanım değerinden yüksek
olanı olarak tanımlanır.
10
AC İSTANBUL Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2007 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
e. Borçlanma Maliyetleri
SPK’nın Seri XI No:25 sayılı Tebliğ’in onuncu kısmında “Borçlanma Maliyetleri” başlığı
altında açıklanan standartlara göre borçlanma maliyetleri, borçlanılan fonlar nedeniyle
katlanılan faiz ve diğer maliyetleri ifade etmektedir. Borçlanma maliyetleri Seri XI No:25
sayılı Tebliğ’in onuncu kısmında belirtilen alternatif yönteme göre aktifleştirilecekler hariç
olmak üzere katlanılan dönem içersinde gider olarak kaydedilir.
Özellikli bir varlığın elde edilmesi, inşası veya üretimi ile doğrudan ilişkisi bulunan
borçlanma maliyetleri o özellikli varlığın bir parçası olarak aktifleştirilir. Bu yöntemde
özellikli varlıkla doğrudan ilişkili borçlanma maliyetleri doğrudan ilgili bulunduğu özellikli
varlığın maliyetine dahil edilir. Borçlanma maliyetlerinin ve bu maliyetlerin ilave edildiği
varlığın işletmeye gelecekte ekonomik yarar sağlamasının muhtemel olması ve maliyetlerinin
güvenilir bir biçimde ölçülebilmesi halinde, borçlanma maliyetleri ilgili özellikli varlığın
maliyetlerinin bir parçası olarak aktifleştirilir. Bunun dışındaki borçlanma maliyetleri
katlanılan dönem içersinde gider olarak finansal tablolara alınır.
f. Finansal Araçlar
Finansal Araçlar, bir işletmenin finansal varlığı iken diğer işletmenin finansal borcu veya
hisse senedi olan sözleşmeler olarak tanımlanmaktadır. Esas olarak satmak veya geri satın
almak amacıyla elde edilen veya katlanılan, son zamanlardaki işlem kalıbı kısa vadeli kar
amacı olan finansal araçlar, alım-satım amaçlı finansal varlıklar olarak sınıflandırılmış ve
cari/dönen varlıklar grubuna dahil edilmiştir. Şirket yönetiminin vade tarihine kadar elinde
tutma niyetinde ve yeteneğinde olduğu, belirli veya sabit ödemeleri olan ve sabit bir vadesi
bulunan finansal araçlar, vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar olarak
sınıflandırılmıştır.
Alım-satım amaçlı finansal varlıklar ile vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıkların makul
değerindeki değişiklik sonucu ortaya çıkan kar veya zarar, gelir tablosunda “Diğer
Faaliyetlerden Gelir ve Karlar” grubunda sınıflandırılmıştır.
Bir finansal varlık ya da finansal borç ilk defa mali tablolara alınırken maliyet bedeli
üzerinden değerlenir; bu maliyet, bir varlık olması durumunda verilen bedelin ve bir
yükümlülük olması durumunda alınan bedelin makul değeridir. Elde etme veya ihraçla
doğrudan ilişkilendirilebilir işlem maliyetleri finansal varlığın veya finansal borcun ilk
değerlemesine dahil edilir.
İlk defa finansal tablolara alınmadan sonra, türev araç borçları ve alım-satım amaçlı olarak
belirlenen yükümlülükler dışındaki tüm finansal borçlar, etkin faiz yöntemi kullanılmak
suretiyle iskonto edilmiş maliyet üzerinden değerlenir.
Makul Değer, bilgili ve istekli taraflar arasında, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şartlar
altında bir varlığın el değiştirebileceği fiyat veya yükümlülüklerin yerine getirilmesinde esas
teşkil edecek olan meblağdır.
11
AC İSTANBUL Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2007 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
f. Finansal Araçlar (devamı)
Aktif bir piyasadaki fiyat kotasyonunun bulunması durumunda, elde bulundurulan bir varlık
veya ihraç edilecek bir borç için uygun piyasa fiyat kotasyonu bekleyen güncel emirler
arasındaki en iyi alış emri iken, elde bulundurulan bir borç veya elde edilecek bir varlık için
bekleyen güncel emirler arasındaki en iyi satış emridir. Güncel en iyi alış ve en iyi satış
emirlerinin bulunmaması durumunda; işlem tarihi ile bilanço tarihi arasında ekonomik
koşullarda önemli bir değişiklik olmadığı sürece, en yakın zamanlı gerçekleşen işlemin fiyatı
cari makul değere ilişkin bir kanıt oluşturur.
Bir finansal aracın aktif bir piyasasının bulunmaması durumunda, makul değere ilişkin en iyi
kanıt; bilgili ve istekli taraflar arasında, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şartlar altında
bir varlığın el değiştirebileceği fiyat veya yükümlülüklerin yerine getirilmesinde esas teşkil
edecek olan meblağ üzerinden gerçekleşen yakın zamanlı işlemler dikkate alınarak elde edilir.
SPK’nın Seri XI No:25 sayılı Tebliğ’in onbirinci kısmında düzenlenen “Finansal Araçlar”
hükümleri uyarınca, fiyatlardaki kısa vadeli dalgalanmalardan kar elde etmek amacıyla satın
alınan finansal araçlar, alım'-satım amaçlı finansal varlıklar olarak sınıflandırılmış ve cari
varlıklara dahil edilmiştir. Şirket yönetiminin vade tarihine kadar elinde tutma niyetinde ve
yeteneğinde olduğu belirli veya sabit ödemeleri olan ve sabit bir vadesi bulunan finansal araçlar,
vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar olarak sınıflandırılmıştır.
g. Kur Değişiminin Etkileri
Seri XI No:25 sayılı Tebliğ’in “Kur Değişiminin Etkileri” başlıklı ondördüncü kısmı uyarınca,
yabancı para işlemleri, yabancı para ile fonksiyonel para birimi arasındaki işlem tarihindeki
spot kur uygulanmak suretiyle bulunan tutar üzerinden fonksiyonel para birimi cinsinden
kayıtlara alınır. İşlem tarihi ilgili kalemin finansal tablolara alınmasının gerekli olduğu ilk
tarihtir.
Fonksiyonel para birimi işletmenin faaliyetlerinin en önemli kısmını yürüttüğü ekonomik
çevrenin para birimini, spot kur ileri bir tarihte değil de, işlem tarihi itibariyle ilgili günde
teslim şartını taşıyan kuru, kapanış kuru ise bilanço tarihi itibariyle oluşan spot kuru ifade
etmektedir.
Bilanço tarihinde yabancı para parasal kalemler kapanış kuru üzerinden, yabancı para tarihi
maliyeti ile kayıtlarda izlenen parasal olmayan kalemler işlemin gerçekleştiği tarihteki kurlar
üzerinden, yabancı para makul değeri ile kayıtlarda izlenen parasal olmayan kalemler, makul
değerinin belirlendiği tarihteki kurlar üzerinden fonksiyonel para birimine çevrilir.
12
AC İSTANBUL Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2007 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
h. Hisse Başına Kazanç
Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, Seri XI No:25 sayılı Tebliğ’in “Hisse Başına
Kazanç” başlıklı onaltıncı kısmı uyarınca, net dönem karından veya zararından adi hisse
senedi sahiplerine isabet eden kısmın, dönem içindeki ağırlıklı ortalama adi hisse senedi
sayısına bölünmesiyle hesaplanır.
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz
hisse” yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç
hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda
kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe
dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmuştur.
ı. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasında işletme lehine veya
aleyhine ortaya çıkan olayları ifade eder.
i. Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar
Seri XI No:25 sayılı Tebliğ’in onsekizinci kısmında açıklanan düzenlemelere göre karşılıklar,
gerçekleşme zamanı veya tutarı belli olmayan yükümlülüklerdir. Karşılıklar, hukuki ya da
zımni olarak olarak tespit edilmesi, yerine getirilmeleri için ekonomik fayda içeren kaynakların
işletmeden çıkmasının muhtemel olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin
ediliyor olması halinde finansal tablolara alınır.
Seri XI No:25 sayılı Tebliğ’e göre geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin
tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın
gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar finansal
tablolara alınmamakta ve şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak değerlendirilmektedir.
j. İlişkili taraflar
Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim
Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve
ortaklıklar İlişkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmişlerdir.
k. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması
30 Haziran 2007 tarihi itibariyle, ekteki ara finansal tablolarda raporlanabilir bölümler coğrafi
bölgeleri içermemektedir.
l. Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Kurumlar Vergisi Kanununun 5-d/1 istisnalar maddesi gereğince Menkul Kıymetler Yatırım
Fonları ve Ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları Kurumlar vergisinden
müstesnadır.
13
AC İSTANBUL Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2007 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
m. Çalışanlara Sağlanan Faydalar/Kıdem Tazminatları
Çalışanlara sağlanan faydalar, çalışan tarafından sunulan hizmet karşılığında işletme tarafından
sunulan her türlü bedel olarak tanımlanmıştır. Kıdem tazminatı yükümlülüğü şirket
çalışanlarının en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak emekliye ayrılması durumunda, ilişkisi
kesilmesi halinde, vefat veya askerlik hizmetleri için çağrılması durumunda, Şirket’in kanuni
bir zorunluluğu olarak Türk İş Kanunu’nun gerektirdiği gibi hesaplanan kıdem tazminatının
bugünkü tahmini değerini yansıtmaktadır.
n. Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar
Finansal tabloların hazırlanmasında ve sunulmasında, kullanılan ilkeler, esaslar, varsayımlar
ve kurallar, SPK muhasebe standartlarına uygun olarak belirlenmekte ve tutarlı bir şekilde
uygulanmaktadır.
Gerekli olması veya Şirketin finansal durumu, performansı veya nakit akımları üzerindeki
işlemlerin ve olayların etkilerinin finansal tablolarda daha uygun ve güvenilir bir sunumu
sonucunu doğuracak nitelikte ise muhasebe politikalarında değişiklik yapılır. Muhasebe
politikalarında yapılan değişikliklerin önceki dönemleri etkilemesi durumunda, söz konusu
politika hep kullanımdaymış gibi finansal tablolarda geriye dönük olarak da uygulanır.
Yapılan politika değişikliğinin uygulanması, gelecek dönemlere de yansıması durumunda,
ilgili politika değişikliğinin etkileri, değişikliğin yapıldığı dönemlerde finansal tablolara alınır.
Muhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul tahmin yöntemlerine dayanılarak yapılır.
Ancak, tahminin yapıldığı koşullarda değişiklik olması, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave
gelişmelerin ortaya çıkması sonucunda tahminler gözden geçirilir. Muhasebe tahminindeki
değişikliğin etkisi, yalnızca bir döneme ilişkinse, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek
dönemlere de ilişkinse, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde,
ileriye yönelik olarak, dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde
finansal tablolara yansıtılır.
Muhasebe politikalarının yanlış uygulanması, bilgilerin yanlış yorumlanması, dikkatten
kaçması ve matematiksel hataların olması durumunda, hata tutarı geriye dönük olarak dikkate
alınır. Hatanın fark edildiği dönemde kar veya zararın belirlenmesinde dikkate alınmaz.
Hatanın niteliği, önceki dönemlerdeki düzeltmelerin toplam tutarı, karşılaştırmalı bilgi verilen
her dönemdeki düzeltme tutarları konularında açıklama yapılır.
o. Tahminlerin kullanılması
Finansal tabloların SPK Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmasında Şirket yönetiminin,
bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi
itibari ile oluşması muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ile raporlama dönemi itibariyle gelir
ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Bu tahmin ve
varsayımlar, Şirket yönetiminin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine
dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık gösterebilir. Tahminler düzenli
olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönem gelir
tablosunda yansıtılmaktadırlar.
14
AC İSTANBUL Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2007 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
30.06.2007
4. HAZIR DEĞERLER
Kasa
Bankalar
-Vadesiz mevduat
-Ters Repo Alacakları
Hazır Değerler Toplamı
31.12.2006
-
1.354
2.379.288
2.380.642
760
2.700.096
2.700.856
30.06.2007 itibariyle ters repo alacakları;
Ters Repo
Ters Repo
Toplam
Faiz Oranı
17.60
17.55
Bağlanan Tutar
377.000
2.000.000
2.377.000
5. MENKUL KIYMETLER (net)
Alım-Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Hisse Senedi (*)
Menkul Kıymetler Toplamı
Tutar
377.364
2.001.924
2.379.288
30.06.2007
31.12.2006
693.525
693.525
410.850
410.850
30.06.2007 tarihi itibariyle alım - satım amaçlı finansal varlıklar:
Hisse Senetleri
ALBRK
BAGFS
BAGFS
BOSSA
DERIM
DERIM
GUSGR
GUSGR
GUSGR
INTEM
ISCTR
KCHOL
KCHOL
KCHOL
MRDIN
MRDIN
MRDIN
MTEKS
PETKM
SASA
VAKFN
YATAS
YKBNK
TOPLAM
Stok
1.000
500
500
45.844
1.000
6.785
1.955
5.000
10.000
3.000
10.000
10.000
10.000
10.012
2.873
4.000
185
901
5000
100000
10000
5000
20000
263.555
Bekleyen En
İyi Alış
4.94
40.25
40.25
1.83
3.94
3.94
2.01
2.01
2.01
4.92
6.15
5.20
5.20
5.20
7.45
7.45
7.45
0.87
8.95
0.69
3.00
2.37
2.92
Maliyet Değeri
4.960
20.100
20.100
83.894
3.960
26.868
3.930
10.050
20.100
14.700
61.200
51.700
51.700
51.762
21.318
29.680
1.372
784
44.800
69.000
30.000
11.800
58.200
691.978
Borsa Rayici (*)
4.940
20.125
20.125
83.895
3.940
26.733
3.930
10.050
20.100
14.760
61.500
52.000
52.000
52.062
21.404
29.800
1.378
784
44.750
69.000
30.000
11.850
58.400
693.525
15
AC İSTANBUL Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2007 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
5. MENKUL KIYMETLER (net) (devamı)
(*) Şirket aktifinde yeralan Hisse Senetleri, SPK Seri: XI No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında
Muhasebe Standartları” tebliği’nde belirtilen makul değer ile değerlemeye ilişkin hükümlere
göre bilanço tarihi itibariyle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) tarafından açıklanan
güncel emirler arasındaki bekleyen en iyi alış emri ile değerlenmiştir.
30.06.2007 tarihi itibariyle şirket kayıtlarında yer alan menkul kıymetlerin tamamı alım-satım
amaçlıdır. Söz konusu menkul kıymetlere ilişkin realize olmuş satış karı veya zararı ile realize
olmamış değer artış ve değer azalışları dönemin net kar veya zararı içerisinde birlikte
gösterilmektedir.
6. FİNANSAL BORÇLAR
Yoktur. (31.12.2006: Yoktur)
7. TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR
Ticari Alacaklar
Takasbank’tan Alacaklar
Toplam
30.06.2007
1.868.508
1.868.508
31.12.2006
657.958
657.958
1.937.744
1.050
1.938.794
629.265
629.265
Ticari Borçlar
Takasbank’a Borçlar
Diğer Ticari Borçlar
Toplam
8. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI
Yoktur. (31.12.2006: Yoktur)
9. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR
Yoktur. (31.12.2006: Yoktur)
10. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
Yoktur. (31.12.2006: Yoktur)
11. CANLI VARLIKLAR
Yoktur. (31.12.2006: Yoktur)
12. STOKLAR
Yoktur. (31.12.2006: Yoktur)
16
AC İSTANBUL Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2007 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
13. DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ALACAKLARI VE HAKEDİŞ
BEDELLERİ
Yoktur. (31.12.2006: Yoktur)
14. ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Ertelenen Vergiler
Ertelenen vergi varlık ve yükümlülükleri, bilanço kalemlerinin Seri XI No:25 sayılı Tebliğ’e
göre yeniden düzenlenmesi sonucunda oluşan değerler ile yasal kayıtlar arasındaki geçici
farkların etkilerini dikkate alarak hesaplanmaktadır. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir
ve giderlerin, değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinden kaynaklanmaktadır.
Kurumlar Vergisi Kanununun 5-d/1 istisnalar maddesi gereğince Menkul Kıymetler Yatırım
Fonları ve Ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları Kurumlar vergisinden
müstesnadır. Bundan dolayı finansal tablolarda ertelenen vergi karşılığı hesaplanmamıştır.
15. DİĞER CARİ/CARİ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADELİ
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Cari/Dönen Varlıklar
Peşin Ödenen Vergiler
Gelecek Aylara Ait Giderler
Toplam
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ödenecek Vergi ve Fonlar
Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri
Toplam
30.06.2007
16.830
16.830
31.12.2006
2.021
2.021
5.664
1.510
7.174
2.809
903
3.712
16. FİNANSAL VARLIKLAR
Yoktur. (31.12.2006: Yoktur)
17. POZİTİF/NEGATİF ŞEREFİYE
Yoktur. (31.12.2006: Yoktur)
18. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
Yoktur. (31.12.2006: Yoktur)
17
AC İSTANBUL Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2007 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
19. MADDİ VARLIKLAR (net)
Maliyet Bedeli
Demirbaşlar
Toplam
Birikmiş Amortismanlar (-)
Demirbaşlar
Toplam
Maddi Varlıklar, net
Maliyet Bedeli
Demirbaşlar
Toplam
Birikmiş Amortismanlar (-)
Demirbaşlar
01.01.2007
Açılış Bakiyesi
1.730
1.730
İlaveler
-
Çıkış
-
-
-
30.06.2007
Bakiyesi
1.730
1.730
(33)
(33)
(198)
(198)
-
(231)
(231)
1.697
10.07.2006
Açılış Bakiyesi
-
1.499
İlaveler
1.730
Çıkış
-
(33)
-
-
31.12.2006
Bakiyesi
1.730
1.730
Toplam
-
(33)
(33)
Maddi Varlıklar, net
-
1.697
-
20. MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR (net)
Maliyet Bedeli
Haklar
İtfa ve Tükenme Payları (-)
Haklar
Net Değer
30.06.2007
31.12.2006
8.881
8.881
(2.713)
(1.233)
6.168
7.648
Şirket’in 01.01-30.06.2007 dönemine ait itfa ve tükenme payı 1.480 YTL’dir.
21. ALINAN AVANSLAR
Yoktur. (31.12.2006: Yoktur)
18
AC İSTANBUL Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2007 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
22. EMEKLİLİK PLANLARI
Yoktur. (31.12.2006: Yoktur)
23. BORÇ KARŞILIKLARI
Vergi Karşılığı
Kurumlar Vergisi Kanununun 8-4/b istisnalar maddesi gereğince portföyünün en az %25’i
hisse senetlerinden olmayan B tipi menkul kıymetler yatırım fonları ile aynı nitelikteki menkul
kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği sonucu elde ettikleri tüm kazançlar
Kurumlar vergisinden istisnadır.
Gelir Vergisi Kanunu ise sadece B tipi yatırım ortaklıklarının gelirleri üzerinden % 10 oranında
Gelir Vergisi stopajı kesilerek Yatırım ortaklığı tarafından Vergi Dairesine yatırılması
hükmünü getirmiştir. (Vergi Karşılığı dipnot 41) Bu defa 23.07.2006 tarihinde yayınlanan
2006/10731 sayılı kararname ile yatırım fon ve ortaklıkları bünyesindeki stopaj oranı
01.10.2006 tarihinden geçerli olmak üzere “0” olarak belirlenmiştir.
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Şirket bir yıllık hizmet süresini dolduran ve
herhangi bir geçerli nedene bağlı olmaksızın işine son verilen, askerlik hizmeti için göreve
çağrılan, vefat eden, erkekler için 25 kadınlar için 20 yıllık hizmet süresini dolduran ya da
emeklilik yaşına gelmiş (kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş) personeline kıdem tazminatı
ödemesi yapmak zorundadır.
Kıdem tazminatı ödemeleri, her hizmet yılı için 30 günlük brüt maaş üzerinden
hesaplanmaktadır. İlgili bilanço tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, aylık 1.960,69 YTL
tavanına tabidir. (31.12.2006: 1.857,44 YTL)
Seri: XI No: 25 sayılı Tebliği’nin yirmidokuzuncu kısmında “Çalışanlara Sağlanan
Faydalar/Kıdem Tazminatı” başlıklı bölümünde yükümlülüğün gelecek dönemlere ait olduğunu
dikkate alınarak muhasebeleştirilmesi daha açık hale getirilmiştir:
• Net’inin reel iskonto oranını vereceği tahmini bir enflasyon beklentisi ve uygun bir iskonto
oranı belirlenmelidir. Hesaplanan reel iskonto oranı gelecekte ödenecek kıdem tazminatı
ödemelerinin bilanço tarihi itibariyle bugünkü değerlerinin hesaplanmasında kullanılmalıdır.
• İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Şirket’e kalacak olan kıdem tazminatı
tutarlarının tahmini oranı da dikkate alınmalıdır.
30 Haziran 2007 tarihi itibariyle kıdem tazminatı karşılığı oluşturacak ve bir yıllık hizmet
süresini dolduran herhangi bir personel bulunmamaktadır.
19
AC İSTANBUL Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2007 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
24. ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIŞI KAR ZARAR
Yoktur. (31.12.2006: Yoktur)
25. SERMAYE
Sermayedarlar
Merkez Menkul Değerler A.Ş.
30.06.2007
Payı (%)
Pay Tutarı
Payı (%)
31.12.2006
Pay Tutarı
8,00
240.000
8,00
240.000
Hacı Yusuf Uzunyol
89,00
2.670.000
89,00
2.670.000
İhsan Savaş Uzunyol
0,90
27.000
0,90
27.000
Barış Uzunyol
0,90
27.000
0,90
27.000
Şeyda Uzunyol
0,90
27.000
0,90
27.000
Akın Karaman
0,10
3.000
0,10
3.000
Uğur Mithat Atalay
0,10
3.000
0,10
3.000
0,10
100,00
3.000
3.000.000
0,10
100,00
3.000
3.000.000
Canan Özdemir
Toplam
Şirket 30.000.000 YTL kayıtlı sermaye ile kurulmuştur.
Şirket’in başlangıç sermayesi, her biri 1 YTL itibari değerde ve tamamı hamiline yazılı olmak
üzere 30.000 adedi A grubu ve 2.970.000 adedi B grubu olmak üzere toplam 3.000.000 adet
paya ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy
hakkına, B grubu payların herbiri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni
pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu
paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları
sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.
26. SERMAYE YEDEKLERİ
Yoktur. (31.12.2006: Yoktur)
27. KAR YEDEKLERİ
Yoktur. (31.12.2006: Yoktur)
20
AC İSTANBUL Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2007 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
28. GEÇMİŞ YIL KAR/(ZARARLARI)
30.06.2007 tarihi itibariyle geçmiş yıl karı 148.053 YTL dir. (31.12.2006: Yoktur.)
Kanuni defterlerdeki birikmiş kârlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm
haricinde dağıtılabilirler.
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere
ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş
sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip
yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre temettü dağıtımları aşağıdaki gibi yapılır:
Seri: XI, No:25 sayılı Tebliğ kısım 15 madde 399 uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk
finansal tablo denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve “geçmiş yıllar zararı”nda izlenen tutarın,
SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş
finansal tablolara göre dağıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate
alınması esastır. Bununla birlikte, “geçmiş yıllar zararı”nda izlenen söz konusu tutar, varsa
dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olağanüstü
yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre
düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün
bulunmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No:27 Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka
Açık Anonim Ortaklıkların Temettü Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ’in 5 inci
maddesinde “Yatırım ortaklıklarının dağıtılabilir kar tutarının hesaplanmasında
gerçekleşmemiş sermaye kazançları (değer artışları) dikkate alınmaz.” Hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda, şirket tarafından dağıtılabilir kar tutarı hesaplanırken gerekleşmemiş sermaye
kazançlarının dağıtılabilir karın hesabında dikkate alınmaması gerekmektedir.
29. YABANCI PARA POZİSYONU
Yoktur. (31.12.2006: Yoktur)
30. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Yoktur. (31.12.2006: Yoktur)
31. KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Yoktur. (31.12.2006: Yoktur)
32. İŞLETME BİRLEŞMELERİ
Yoktur. (31.12.2006: Yoktur)
33. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Yoktur. (31.12.2006: Yoktur)
21
AC İSTANBUL Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2007 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
34. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
01 Temmuz 2007 tarihinden itibaren, kıdem tazminatı tavanı 2.030,19 YTL olmuştur.
31.12.2006:
Şirket 2.965.000 YTL nominal değerli paylarını 16/04/2007 – 18/04/2007 tarihleri arasında
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmek üzere halka arz etmiştir.
35. DURDURULAN FAALİYETLER
Yoktur. (31.12.2006: Yoktur)
36. ESAS FAALİYET GELİRLERİ VE GİDERLERİ
Satış Gelirleri (net)
Hisse Senetleri
Repo
Net Satışlar
Satışların Maliyeti (-)
Hisse Senetleri
Repo
Satışların Maliyeti (-)
01.01.-30.06.2007
01.04.30.06.2007
83.626.445
340.065.399
423.691.844
42.958.667
170.146.189
213.104.856
01.01.-30.06.2007
01.04.30.06.2007
83.544.013
339.832.096
423.376.109
42.876.102
170.033.296
212.909.398
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler /Faiz + Temettü + Kira
01.01.-30.06.2007
2.288
13.120
2.873
18.281
Faiz Gelirleri
Menkul Kıymet Değer Artışları
Temettü Gelirleri
Toplam
01.04.30.06.2007
2.288
8.896
594
11.778
22
AC İSTANBUL Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2007 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
37. FAALİYET GİDERLERİ (-)
Faaliyet giderleri, Pazarlama Satış Dağıtım ve Genel Yönetim Giderleri’nden oluşmaktadır.
Pazarlama, Satış, Dağıtım Giderleri (-)
Vergi Harçları
SPK Kayda Alma Ücreti
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
Diğer
Toplam
01.01.-30.06.2007
5.610
6.000
6.000
869
18.479
01.04.30.06.2007
6.000
869
6.869
01.01.-30.06.2007
19.905
1.582
7.500
10.757
2.415
909
3.150
29.307
411
1.677
1.782
362.096
895
442.386
01.04.30.06.2007
12.020
1.365
3.750
10.757
2.415
909
2.100
16.406
411
839
668
186.044
191
237.875
460.865
244.744
Genel Yönetim Giderleri (-)
Personel Giderleri
Noter Ücretleri
Kira Giderleri
Tescil ve İlan Gideri
İzahname, Sirkü ve Yetki Belgesi Yayınlatma Gideri
Matbaa ve Basılı Evrak Gideri
Denetim Ücreti
Vergi Resim ve Harçlar
Bilgi İşlem Giderleri
Amortisman ve İtfa Payı Gideri
Menkul Kıymet Değer Azalışları
Komisyon Ve Diğer Hizmet Giderleri
Diğer
Toplam
Faaliyet Giderleri Toplam
38. DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDER VE KAR/ZARARLAR
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
Yoktur. (2006: Yoktur)
Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)
Yoktur. (2006: Yoktur)
39. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
Yoktur. (2006: Yoktur)
23
AC İSTANBUL Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2007 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
40. NET PARASAL POZİSYON KAR ZARARI
30.06.2007 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulunun 17.03.2005 tarihi ve 11/367 sayılı
ilke kararı gereğince enflasyon düzeltmesi yapılmadığından dolayı net parasal pozisyon kar
zararı bulunmamaktadır.
41. VERGİLER
Kurumlar Vergisi Kanununun 5-d/1 istisnalar maddesi gereğince Menkul Kıymetler Yatırım
Fonları ve Ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları Kurumlar vergisinden
müstesnadır. Bundan dolayı finansal tablolarda kurumlar vergisi karşılığı ve ertelenmiş vergi
karşılığı hesaplanmamıştır.
Ancak Gelir Vergisi Kanunu’na 5281 sayılı kanunla eklenen ve 01.01.2006 tarihinden
itibaren elde edilen gelirlere uygulanacak olan Geçici 67. maddenin 8. bendine göre;
Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları ile menkul
kıymetler yatırım ortaklıklarının Kurumlar Vergisi’nden istisna edilmiş olan portföy
kazançları, dağıtılsın veya dağıtılmasın %15 oranında vergi tevkifatına tabi tutulur. 193
Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinde 7 Temmuz 2006 tarihinde 5527
sayılı yasa ile yapılan değişiklik ve bu değişiklik çerçevesinde yayınlanan 23 Temmuz 2006
tarih ve 26237 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Sermaye Piyasası Kanunu’na göre
kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansman fonları
ve varlık finansman fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortalıklarının portföy
işletmeciliği kazançları üzerinden 1 Ekim 2006 tarihine kadar %10 Ekim 2006 tarihinden
itibaren uygulanmak üzere %0 oranında stopaj yapılacaktır.
42. HİSSE BAŞINA KAZANÇ
Hisse başına kar miktarı, net dönem karının Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı
ortalama pay adedine bölünmesiyle hesaplanır.
01.01.-30.06.2007
(0.042)
(126.849)
3.000.000
Hisse başına düşen net kar /(zarar)
Net dönem kar/(zarar)
Hisselerin ağırlıklı ortalama sayısı
01.04.-30.06.2007
(0.013)
(37.508)
3.000.000
24
AC İSTANBUL Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2007 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
43. NAKİT AKIM TABLOSU
a ) Nakit ve nakit benzerlerinin bileşenleri
30.06.2007
Kasa
Bankalar
Hazine bonosu-ters repo sözleşmelerinden vadesi 3
aya kadar olanların toplamı
Nakit ve nakit benzerleri toplamı
1.354
31.12.2006
760
2.379.288
2.380.642
2.700.096
2.700.856
b) Diğer Açıklamalar
Yoktur. (2006: Yoktur)
44. DİĞER AÇIKLANMASI GEREKEN HUSUSLAR
Yoktur. (2006: Yoktur)
25
AC İSTANBUL Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.
Download