hikmet prof. dr. mine mengi özel sayısı

advertisement
Ϧ
HİKMET
Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature]
Yıl 2, Sayı 5, Özel Sayı
PROF. DR. MİNE MENGİ ÖZEL SAYISI
EDİTÖR NOTU
Kıymetli Dil ve Edebiyat Araştırmacıları,
Hususi olarak Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki ilmî
çalışmalara yer vermeyi gaye edinen HİKMET - Akademik
Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature), klâsik Türk
edebiyatı sahasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Mine MENGİ
hocamız adına hazırlanan Özel Sayı’yla karşınızda…
Kıymetli hocamızın adına 25-27 Kasım 2010 tarihlerinde
Kayseri'de tertip edilen VI. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu
bildirilerinden bir kısmı bu özel sayıda yer almaktadır.
Münhasıran hocamızın çalışma sahasına temas eden
konulardaki makalelere yer vermeye çalıştığımız bu sayının
ilim âlemine ve saha araştırmalarına hayırlar getirmesini
temenni ediyoruz.
PROF. DR. MİNE MENGİ ÖZEL SAYISI’nın yayımlanmasında
emeği geçen ve bu sayıda editörlük yükünü paylaşan kıymetli
bilim insanları Prof. Dr. Atabey KILIÇ ve Dr. Abdülkadir
DAĞLAR’a müteşekkir olduğumuzu belirtmek isteriz.
Saygılarımızla.
Editörler
tEMKIK - Ϧикмeт
- ‫ﺣﻛﻣﺖ‬
HİKMET - Akademik Edebiyat Dergisi [ Journal of Academic Literature ]
Prof. Dr. Mine MENGİ Özel Sayısı - Yıl 2, Sayı 5, 2016
ISSN: 2458 - 8636
Download