programları nedir ve ne amaçla kullanılır?

advertisement
10. SINIFLAR SINAVA HAZIRLIK SORULARI
1-)Elektronik tablolama(MS Excel gibi) programları nedir ve ne amaçla kullanılır?
2-)Satır, Sütun ve hücre nedir?
3-)Hücreler nasıl adlandırılır?
4-)Excel'de kullanılan kısayol tuşları nelerdir?
5-)Veri sıralama ve filtreleme işlemi hangi menüden yapılır?
6-)Aşağıdaki ifadeler bir hücreye yazılsa nasıl bir sonuçla karşılaşırız?
a-)3+5^3+(2+5)
b-)=(5^2+3^2)+3
c-)=(4^3-4^2)/2
7-)Otomatik doldurma özelliği nedir ve nasıl yapılır?
8-)D sütunundaki d2-d8 arasındaki ifadeler "=" ile başlasaydı sonuçları ne olurdu?
9-)Excel'de hangi grafik türleri bulunur? Bu grafikleri hangi menüden ekleriz?
10-) Excel çalışma notlarının 6 ve 7. sayfalardaki örnek soruları yapınız.
11-) Veri ve veritabanı ne demektir? Arasındaki bağlantıyı açıklayınız.
12-)Birincil anahtar ne demektir? Günlük hayatta kullandığımız birincil anahtarlar nelerdir?
13-)Tablo, sorgu ve form ne demektir?
14-) Access2007'de varsayılan dosya uzantısı nedir?
15-)Microsoft Office Access nasıl açılır?
16-)Veritabanını neden iyi bir şekilde planlamalı ve tasarlamalıyız?
17-)Tablo tasarlarken hangi veri türleri kullanılır?
18-)Tablo nasıl oluşturulur? Kısaca açıklayınız.
19-)Sorgu hangi menüden oluşturulur?
20-)Sorgulama sırasında "*", "?" , "#" nasıl ve ne amaçla kullanılır?
21-)Sorgulamada "AND", "OR" ve "NOT" nasıl kullanılır?
22-)Raporlama nedir ve ne amaçla kullanılır?
23-)Sunu hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz?
24-)Sunu ve slayt ne demektir?
25-) Sunuya yeni bir slayt nasıl eklenir?
26-) Slaytta bir renk, grandyan dolgu, doku veya resim arkaplanı nasıl eklenir?
27-)Powerpointte tasarım hangi menüden ve nasıl eklenir?
28-)Animasyon ne demektir?
29-)Özel Animasyon nasıl ve hangi menüden eklenir?
30-)SmartArt nedir ve nasıl eklenir?
31-) Film ve ses hangi menüden eklenir?
32-)Resim, küçük resim, şekiller ve grafik hangi menüden eklenir?
33-)Eylem ve köprü düğmeleri ne işe yarar?
34-)Slayt numarası, tarih ve saat, wordart hangi menüden eklenir?
NOT: Bu sorular sınava daha rahat hazırlanmanız için verilmiştir. Uygulamalarını yaparak çalışmak
isteyen öğrencilerimiz için BT Sınıfı, sınıfta ders olduğu saatler hariç, sürekli açıktır.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards