haftalık bülten

advertisement
SERMAYE PİYASASI KURULU
HAFTALIK BÜLTEN
2004/41
27/09/2004 – 01/10/2004
A. 1.1.2004 – 01.10.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:
01.01.2004 – 01.10.2004 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan ihraç talepleri; hisse senedi için 288 adet,
1.146.665 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 49 adet 680.110,2 Milyar TL. ve emeklilik yatırım fonu payı için 9 adet
7.300.000 Milyar TL. olmak üzere toplam 346 adet 9.126.775,2 Milyar TL.’dır. Aynı dönem içinde Kurul kaydına alınmasına karar
verilenler ise hisse senedi için 279 adet 1.739.573,3 Milyar TL, yatırım fonu katılma belgeleri için 44 adet 451.574,2 Milyar TL.,
(kayıt tarihindeki piyasa değeri 10.479.342 Milyar TL.'dır) ve emeklilik yatırım fonu payı için 9 adet 7.300.000 Milyar TL. olmak
üzere toplam 332 adet, 9.491.147,5 Milyar TL.’dır. (Tablo 1) Aynı dönemde menkul kıymet ihraç başvurusundan vazgeçen veya
erteleyen ortaklık sayısı ise 13’dür. 1.1.2004 tarihinden önce hisse senedi ihracı için 22, halka açılma için 5, yatırım fonu katılma
belgesi için 6 başvuru bulunmaktadır.
İHRAÇ TÜRÜ
Bu hafta
Adet
9
3
12
Tablo: 1
Talep Edilen
Toplam Bu hafta
Adet
Tutarı
288
11.997,7
49
21.000
9
346
32.997,7
Toplam
Tutarı
1.146.665
680.110,2
7.300.000
9.126.775,2
Hisse Senedi
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
Emeklilik Yatırım Fonu Payı
TOPLAM
NOT
(1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri 164.838 Milyar TL’dır.
(Milyar TL)
Kurul Kaydına Alınan
Bu hafta Toplam Bu hafta
Toplam
Adet
Adet
Tutarı
Tutarı
3
279
2.908
1.739.573,3
1
44
25.000 (1) 451.574,2 (2)
9
7.300.000
4
332
27.908
9.491.147,5
(2) Nominal değer olup, 1.1.2004 tarihinden 01.10.2004 tarihine kadarki piyasa değeri 10.479.342 Milyar TL’dır.
01.01.2004 - 01.10.2004 tarihleri arasında kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere
Kurul’a yapılan başvuru sayısı 38’e ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 1’i bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru
sayısı 38 olmuştur. 01.01.2004 tarihinden önce kayıtlı sermaye sistemine geçmek/tavan yükseltmek için yapılan başvuru sayısı
ise 2’dir.
1
B. 27.09.2004 –01.10.2004 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR:
1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul’a Başvuran Ortaklıklar:
Bu dönemde hisse senedi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 8 adet ortaklık Kurul’a müracaat etmiş ve Kurul
söz konusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan ortaklıklarca ihraç edilmek istenen bedelli hisse senetlerinin toplam
nominal tutarı 6.804 milyar TL., 57.964 milyar TL. iç kaynaklardan karşılanan tutar, 3.941 milyar TL. temettüden karşılanmak
üzere bedelsiz dağıtılacak hisse senedi tutarı toplam 61.905 milyar TL.’dır. Halka açılma tutarı ise 1.250 Milyar TL.’dır. (Tablo:2)
Tablo: 2
(Milyar TL)
Hisse Senetleri
İhraç Edilecek
Ortaklığın Unvanı
Bedelli
Bedelsiz
Menkul
(Nakit
Kıymetin Türü
Artırım)
1. Tatsan Turizm ve Tarım Sanayii A.Ş.
Hisse Senedi
-
205
2. Ülker Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.(*)
Hisse Senedi
-
3. Mert Gıda Giyim Sanayi ve Tic. A.Ş.(*)
Hisse Senedi
4. Şekerbank T.A.Ş.
Diğer
İç
Halka
Menkul
Açılma
Kıymetler
-
-
-
17.759
3.941
-
-
-
-
-
1.250
-
Hisse Senedi
-
40.000
-
-
-
5. Bin-Nur Un İrmik Fabrikası Tic. ve San. A.Ş.
Hisse Senedi
30
-
-
-
-
6. TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Hisse Senedi
3.000
-
-
-
-
7. Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Hisse Senedi
1.500
-
-
-
-
8. Yatırım Finansman Yat. Ort. A.Ş.
Hisse Senedi
2.274,375
-
-
-
-
Kaynaklardan Temettüden
(*) Şirketin nakit olarak artırılan 1.250 Milyar TL.’lık sermayesini temsil eden hisse senetlerinin ortakların rüçhan hakları
kısıtlanarak halka arz edilmesi öngörülmektedir.
2. İMKB’de Hisse Senetleri İşlem Gören Ortaklıkların; Kurul Kaydında Bulunmayan Hisse Senetlerinin, Kurul
Kaydına Alınması Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar:
Bu hafta içinde, hisse senetleri İMKB’de işlem gören 1 ortaklığın, ortakları tarafından portföylerinde bulunan hisse
senetlerinin Kurul kaydına alınması için Kurula müracaat edilmiş ve Kurul söz konusu müracaatı incelemeye almıştır. Kurul kaydına
alınması istenen hisse senetlerinin toplam nominal tutarı 2.750 Milyon TL.’dır. (Tablo : 3)
Tablo: 3
Kayda Alınması Talep
Edilen Hisse Senedi Tutarı
Ortaklığın Unvanı
Avrasya
Menkul
Kıymetler
Ortağın Adı Soyadı / Unvanı
Yatırım
Tertibi / Grubu
(Milyon TL)
Mehmet Kutman
1/A
2.000
Mehmet Kutman
1/B
250
Erol Göker
1/B
250
Sedat Alsancak
1/B
250
Ortaklığı A.Ş.
2
3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul’a Başvuran Ortaklıklar:
Bu dönemde yatırım fonu katılma belgesi ihracı nedeniyle 3 adet fon için toplam 3 ortaklık Kurul kaydına alınmak üzere
Kurul’a müracaat etmiş ve Kurul söz konusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan fonlarca ihraç edilmek istenen pay tutarı
21.000 Milyar TL.’dir. (Tablo:4)
Tablo: 4
İhraç Edilecek
Sermaye Piyasası
Aracı
Yatırım Fonu Katılma
Belgesi
Yatırım Fonu Katılma
Belgesi
Yatırım Fonu Katılma
Belgesi
Fon Unvanı
1. Abn Amro Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul
Şubesi B Tipi Değişken Fonu
2. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. A Tipi Değişken Fonu
3. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B tipi Sütaş Değişken
Özel Fonu
(Milyar TL)
Toplam
Tutar
Toplam Pay/Katılma
Belgesi Sayısı
(Milyon adet)
100
1.000
1.000
10.000
1.000
10.000
C. 27.09.2004 – 01.10.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:
1. Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar:
Kurul tarafından bu hafta içinde 3 ortaklığın 2.908 Milyar TL. bedelli, 12.000 Milyar TL. iç kaynaklardan karşılanmak
üzere bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydına alınma talebi kabul edilmiştir. (Tablo:5).
Tablo: 5
Ortaklığın Unvanı
1. Gisad Dış Ticaret A.Ş. (Bknz. Özel Durumlar
Md. 1)
2. Tekstil Finansal Kiralama A.Ş. (Bknz. Özel
Durumlar Md. 2)
3. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (Bknz. Özel
Durumlar Md. 3)
Kayıtlı
Sermaye
Tavanı
(Milyar TL)
Ödenmiş veya
Çıkarılmış Sermayesi
İhraç Edilecek Nom. Tutar
Bedelli
Bedelsiz
(Nakit Artırım)
İç
Temettüden
Kaynaklardan
Eski
Yeni
25.000
20.000
25.000
-
5.000
-
25.000
10.000
17.000
-
7.000
-
11.000
8.077
10.985
2.908
-
-
2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme:
Kurul bu hafta içinde 1 ortaklığın kayıtlı sermaye tavanını yükseltme talebini uygun görmüştür.(Tablo:6)
Ortaklığın Unvanı
Tablo: 6
Önceki Kayıtlı
Sermaye Tavanı
21.000
Yeni Kayıtlı
Sermaye Tavanı
38.000
(Milyar TL)
Ödenmiş veya
Çıkarılmış Sermayesi
15.400
1. Koza Davetiye Mağaza İşletmeleri ve İhracat
A.Ş.
(*) Şirket 2004 yılı içerisinde çıkarılmış sermayesini 15.400 milyar TL. nakden, 2006 yılı içerisinde ise 4.257.149 Milyon
TL.’sı özsermaye enflasyon düzeltme farklarından, 2.426.003 Milyon TL.’sı ise geçmiş yıl karından karşılanmak üzere artırmayı
öngörmektedir.
3
3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar :
Kurul bu hafta 1 ortaklık tarafından kurulan toplam 1 adet yatırım fonu katılma belgelerinin Kurul kaydına alınmasını uygun
görmüştür. Kayda alınan katılma belgelerinin toplam nominal tutarı 25 trilyon TL.’dır. (Tablo : 7)
Tablo: 7
Ortaklığın Unvanı
Fon Tutarı
(Milyar TL)
25.000
1. Koçbank A.Ş. B Tipi Likit Fonu
(225 trilyon TL’dan 250 trilyon TL’na artırımı)
Pay Sayısı
(Milyon)
2.500
Portföy Yapısı
(%)
Borçlanma Senedi 65
Ters Repo
35
D. ÖZEL DURUMLAR
1. A) Gisad Dış Ticaret A.Ş. (Şirket)’nin, 25.000.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış
sermayesinin tamamı özsermaye enflasyon düzeltmesi farklarından karşılanmak üzere 20.000.000.000.000 TL'den
25.000.000.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasına ilişkin talebinin
olumlu karşılanmasına,
B) Sermaye artırımı işlemlerinin tamamlanmasına dair tescile mesnet teşkil edecek belgenin verilmesine,
C) Artırılan 5.000.000.000.000,- TL sermayeyi temsilen ihraç edilecek 6’ıncı tertip B grubu hisse senedi örneğinin
onaylanmasına,
karar verilmiştir.
2. A) Tekstil Finansal Kiralama A.Ş.’nin, 25.000.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış
sermayesinin, tamamı özsermaye enflasyon düzeltmesi farklarından karşılanmak üzere 10.000.000.000.000
TL 'den
17.000.000.000.000 TL.’na artırılması nedeniyle ihraç edilecek hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasına, hisse senetlerinin
Kurul kaydına alınması ve 10’uncu tertip C grubu hisse senedi örneğinin onaylanmasına,
B) Şirket’in sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair tescile mesnet teşkil edecek belgenin verilmesine,
C) Artırılan 7.000.000.000.000 TL sermayeyi temsilen ihraç edilecek 10 uncu tertip C grubu hisse senedi örneğinin
onaylanmasına,
karar verilmiştir.
3. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.’nin, 11.000.000.000.000 TL.’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış
sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 8.076.915.000.000,-TL’den 10.984.604.400.000,- TL’ye artırılması nedeniyle
ihraç ve halka arz edeceği 2.907.689.400.000,-TL nominal değerdeki 7. tertip hisse senetlerinin kayda alınması talebinin;
artırılan sermaye miktarının tamamlanmasını teminen rüçhan hakları kullanıldıktan ve halka arzdan sonra kalan payların, T.İş
Bankası A.Ş. ile imzalanan Protokolde Şirkete sermaye artırımı suretiyle asgari 2 trilyon TL sermaye girişi sağlanacağı hükmü
de dikkate alınarak, bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle büyük ortak Barmek Holding A.Ş. tarafından satın alınacağına
dair Holdingden satın alma taahhütnamesi istenmesi koşuluyla olumlu karşılanmasına ve kamunun aydınlatılmasını teminen
izahnamenin İMKB’nin web sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.
4. Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.’nin esas sözleşmesinin 25’inci, 37’nci, 42’nci ve “Karar
Nisabı” başlıklı 45’inci maddesine yönelik tadil metninlerinin onaylanması talebi ve Şirket esas sözleşmesinde birikimli oy
kullanımına ilişkin değişikliğin yapılmaması hususuna ilişkin olarak;
A) 1- Esas sözleşmenin 25’inci maddesine ilave edilmesi planlanan, “Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
çerçevesinde Genel Kurul’da birikimli oy kullanılması yönünde talep gelmesi durumunda üç Yönetim Kurulu Üyesi Genel
Kurul’da birikimli oy yöntemi ile seçilecektir” ifadesinin, genel kurulda 6 yönetim kurulu üyesinin seçiminde herhangi bir imtiyaz
tanınmadığı ve seçimin serbest olduğu dikkate alınarak, madde metninde yer almaması,
2- Esas sözleşmenin 37’nci maddesine ilave edilmesi planlanan ifadede yer alan “ilk toplanacak” ifadesinin metinden
çıkarılması,
3- Esas sözleşmenin 45’inci maddesine, Seri:IV, No:31 sayılı Tebliği ile değişik Seri:IV, No:29 sayılı Tebliğimizin
“Ortaklıkların Yükümlülükleri” başlıklı 6/d maddesi uyarınca, birikimli oy kullanımı söz konusu olduğunda payların nominal değeri
oranında oy hakkı bulunduğu yönünde bir hüküm ilave edilmesi,
yönünde yapılması gereken esas sözleşme değişikliklerini içeren madde tadil metinleri ve konuya ilişkin Yönetim Kurulu
kararının da Kurulumuza iletilmesinden sonra SPKn’nun 11’inci maddesi kapsamında onay yazısının Şirkete verilmesine,
B) - Şirketin birikimli oy yönteminin uygulanmasını teminen 14.07.2004 tarihinde esas sözleşme değişikliğine uygun
görüş verilmesi talebiyle Kurulumuza başvurduğu,
- Şirket tüzel kişiliği ile Şirket yönetim kurulu üyelerinin açıklamalarında madde tadil metinleri için gerekli izinler
alındıktan sonra olağanüstü genel kurul kararı alınacağının belirtildiği,
4
dikkate alınarak, Şirketin birikimli oy yöntemine yer vermek üzere esas sözleşme değişikliklerine Kurulumuzca uygun
görüş verilmesine ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın izninin alınmasını müteakip, söz konusu değişikliklerin Şirketin 2004 yılı
faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısından önce yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısı gündemine
alınması, denetim kurulu üyelerinin görev süresinin bitmesi nedeniyle yeniden seçim yapılacak olan 2004 yılı olağan genel kurul
toplantısında denetim kurulu üye seçiminde birikimli oy sisteminin uygulanabilmesini teminen gerekli şartların oluşturulması ve
gerekli diğer yasal işlemlerin yapılması şartıyla bu aşamada Şirket tüzel kişiliği ile Şirket yönetim kurulu üyeleri hakkında idari
para cezası uygulanmamasına, söz konusu esas sözleşme değişikliklerinin olağanüstü genel kurul toplantısı gündemine
alınmaması halinde konunun tekrar değerlendirilmesine,
C) Seri:IV, No:31 sayılı Tebliği ile değişik Seri:IV, No:29 sayılı Tebliğimizin “Ortaklıkların Yükümlülükleri” başlıklı 6/d
maddesi çerçevesinde esas sözleşmeye, birikimli oy kullanımı söz konusu olduğunda payların nominal değeri oranında oy hakkı
bulunduğu yönünde bir hüküm ilave edilmesi durumunda, TTK’nın 385’inci maddesinde münferit pay sahiplerinin bu sıfatla haiz
oldukları müktesep haklarda rızaları olmaksızın hiçbir değişiklik yapılamayacağı hükmü de dikkate alınarak, ortaklar olağanüstü
genel kurul toplantısından sonra esas sözleşmede yapılacak söz konusu değişikliğin her bir imtiyazlı pay grubunun yapacağı
genel kurullarda ayrı ayrı kabul edilmesi gerektiği hususunda Şirketin bilgilendirilmesine,
karar verilmiştir.
5. Belköy Antalya Beldibi Turizm Yatırımları Ve İşletmeciliği A.Ş.’nin;
1.Kurulumuzun kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uyum konusunda uyarılmasına,
2. 2003 yılı karı üzerinden hatalı olarak ortaklara dağıtılmasına karar verilen 216.486 milyon TL temettü tutarının, karlılık
durumunun uygun olduğu ilk dönemde yasal faiziyle birlikte dağıtılmaksızın Şirket bünyesinde bırakılması gerektiği hususunun
Şirket’e bildirilmesine,
3. Seri:XI, No:20 Tebliğe göre düzenlenen mali tablolarında bağımsız denetim raporuna göre oluşan dönem karının brüt
520.720(net 300.834) milyon TL olmasına rağmen, genel kurulda sözkonusu karın 490.280 milyon TL olarak açıklanması
nedeniyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesine,
4.Aleyhine açılan davalarla ilgili olarak;
-Seri:XI, No:1 Tebliğ esaslarına göre düzenlenen mali tablolarında karşılık ayrılıp ayrılmaması hususunda, Tebliğ
hükümleri ve Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 2002/1 sayılı kararının birlikte değerlendirilmesi suretiyle mali tablolarda karşılık
ayrılıp ayrılmamasının Şirket yönetiminin sorumluluğunda olduğu; ancak, her halükarda mali tablo dipnotlarında açıklama
yapılmasına,
- Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde
gerekli özel durum açıklamalarının zamanında yapılması,
gerektiği hususunda bilgilendirilmesine,
5. Yapılacak ilk esas sözleşme değişikliğinde esas sözleşmenin 4’üncü maddesinin merkez adresini içerecek şekilde
değiştirilmesi için Kurulumuza başvurulması gerektiği hususunda bilgilendirilmesine ,
karar verilmiştir.
6. Ünal Tarım Ürünleri İhracat ve Sanayi A.Ş.(Şirket)’nin, 1.330.501.500.000 TL. nominal değerli (A) grubu imtiyazlı
hisse senetlerinin (B) grubu imtiyazsız hamiline yazılı hisse senetlerine dönüştürülmesi için yapılması gerekli işlemler hakkındaki
Kurulumuza muhatap görüş talebine ilişkin olarak;
1) 1.330.501.500.000 TL nominal değerli (A) grubu imtiyazlı hisse senetlerinin, (B) grubu imtiyazsız hamiline yazılı hisse
senetlerine dönüştürülmesinin, Ünal Tarım Ürünleri İhracat ve Sanayi A.Ş. (Şirket) esas sözleşmesinin 7’nci maddesinde
yapılması gereken değişikliğin Kurulumuzun uygun görüşü ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ön iznini müteakip (A) grubu
imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunda kabul edilmesi suretiyle gerçekleşebileceği hususunda Şirket’in bilgilendirilmesine,
2) 1.330.501.500.000 TL nominal değerli (A) grubu imtiyazlı hisse senetlerinin, (B) grubu imtiyazsız hamiline yazılı hisse
senetlerine dönüştürülmek istenmesi halinde sözkonusu durumun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin Kurulumuz
düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yoluyla kamuya açıklanması gerektiği hususunda Şirket’in
bilgilendirilmesine,
3) 1.330.501.500.000 TL nominal değerli (A) grubu imtiyazlı hisse senetlerinin (B) grubu imtiyazsız hamiline yazılı hisse
senetlerine dönüştürülmesini müteakip sözkonusu hisse senetlerinin kredi sözleşmeleri çerçevesinde ilgili Banka tarafından
dolaşıma çıkarılacak olması halinde, Kurulumuzun Seri:I, No:26 Tebliği ile 16.01.2004 tarih ve 2/26 sayılı kararında yer alan
hususların yerine getirilmesi gerektiği konusunda Şirket’in bilgilendirilmesine,
4) Ünal Holding A.Ş.’nin Kurulumuza verdiği, dönüşüm işlemi sonrasında sözkonusu hisse senetlerini İMKB’de
satmayacağına ilişkin beyan ve taahhüdü dikkate alınarak, Ünal Holding A.Ş.’nin bu durumun özel durumların kamuya
açıklanmasına ilişkin Kurulumuz düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yoluyla kamuya açıklanması gerektiği
hususunda bilgilendirilmesine
karar verilmiştir.
7. Sütçüler Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Şirket)’nin kar dağıtımı ve mali tablo ilan yükümlülüğünün, Kurulumuza iletilen
2003 yılı faaliyetlerine ilişkin genel kurul evrakları da dikkate alınmak suretiyle, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında
değerlendirilmesi sonucunda;
1) Şirket’in 2003 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında Kurulumuzun 30.12.2003 tarih ve 66/1630 sayılı ve
20.02.2004 tarih ve 7/134 sayılı Kararlarına aykırı kar dağıtım kararı almış olması hakkında;
- Kurulumuzun kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uyum konusunda uyarılmasına,
5
- Hatalı olarak dağıtılmasına karar verilen 347.675.000.000,-TL’lik kar payı tutarının, karlılık durumunun uygun olduğu ilk
dönemde yasal faiziyle birlikte dağıtılmaksızın yedek akçeye ayrılarak Şirket bünyesinde bırakılması gerektiğinin ve Şirket genel
kurulunda alınacak karara bağlı olarak, mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesi nedeniyle ortaya çıkan geçmiş yıl
zararlarının Kurulumuzun 2003/63 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulan 30.12.2003 tarih ve 66/1630 sayılı kararı
doğrultusunda öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklarından mahsup edilebileceğinin Şirket’e bildirilmesine,
2) Kar dağıtımında, geçmiş yıl zararlarının net dağıtılabilir kar rakamına ulaşılırken bir indirim kalemi olarak dikkate
alınması gerektiği hususunda Şirket’in uyarılmasına,
3) Net dağıtılabilir kara ulaşırken gelir vergisi stopajını dönem karından bir indirim kalemi olarak dikkate alan Şirket’in,
esasen kar payı alan ortaklar adına tahsil edilerek vergi idaresine ödenecek bir tutar niteliğindeki stopaj tutarının, kar dağıtım
tablosunda dağıtılabilir kara ulaşılırken bir indirim kalemi olarak dikkate alınmaması gerektiği hususunda uyarılmasına,
4) Şirket’in mali tablolarının tek mahalli gazetede yayımlanması hususu ile ilgili olarak, Kurulumuzun mali tabloların
ilanına ilişkin düzenlemelerine uyum konusunda uyarılmasına,
karar verilmiştir.
8. A) Mehmet Ziya KAHRAMAN hakkında, Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) hisse senedinde
gerçekleştirdiği alımlar hakkında yapması gereken özel durum açıklamalarını yapmamasına ilişkin olarak, kendisinin bir defaya
mahsus olmak kaydıyla Seri: VIII No:39 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’ne uyum konusunda
uyarılmasına,
B) Seri:VIII No:39 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 5’inci maddesinin h-1 bendi
uyarınca, özel durum açıklamalarının, alım-satım işlemini gerçekleştiren yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve
yardımcıları, ortaklıkta önemli karar ve yetki sorumluluğu taşıyan diğer kişiler ve sermayenin %5 veya daha fazlasına sahip
ortaklar veya söz konusu kişilerle birlikte hareket edenler tarafından yapılması gerektiği hususunda Şirket’in bilgilendirilmesine,
karar verilmiştir.
9. Diego AVESANİ hakkında, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. hisse senedinde gerçekleştirdiği alımlar hakkında
yapması gereken özel durum açıklamalarını yapmamasına ilişkin olarak, kendisinin bir defaya mahsus olmak kaydıyla Seri:VIII,
No:39 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’ne uyum konusunda uyarılmasına,
karar verilmiştir.
10. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46 ncı maddesinin (h) bendi ile Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ’in 27 nci maddesi
çerçevesinde Datek Menkul Değerler A.Ş.’nin sahip olduğu alım satım aracılığı yetki belgesi, repo-ters repo yetki belgesi ile
kredili menkul kıymet açığa satış ve menkul kıymetleri ödünç alma ve verme işlemleri izin belgesinin iptal edilerek, sermaye
piyasası faaliyetlerine son verilmesine karar verilmiştir.
11. Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin, Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu’nun Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma
Araçları (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu’na dönüştürülmesi nedeniyle yapılacak içtüzük değişikliğine izin verilmiştir.
12. Türk Hava Yolları A.O.(THY) hisse senedinde 11-17.10.2000 döneminde SPKn’nun 47/A-2 maddesinde tanımlanan
yapay fiyat ve yapay piyasa oluşturulmasına ilişkin suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle;
i) (1966 Erzurum doğumlu, Fevziye Lale - Beyazıt oğlu) Cem BÜYÜKTOSUN hakkında SPKn.’nun 47/A-2 maddesi
kapsamında işlem yapılmak üzere aynı Kanun’un 49’ncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda
bulunulmasına,
ii) Kurulumuz Karar Organı’nın daha önceki kararıyla hakkında borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda geçici işlem
yapma yasağı getirilmiş bulunan Cem BÜYÜKTOSUN hakkındaki yasağın tekrarlanmasına,
karar verilmiştir.
13. a) İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Şirket ve/veya İhlas GYO ve/veya İHGYO) hisse senetlerinde 29.1113.12.2002 döneminde SPKn’nun 47/A-2 maddesinde tanımlanan yapay fiyat ve yapay piyasa oluşturulmasına ilişkin suçun
maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle; 1977 Artova (Tokat) doğumlu İsmail-Şengül oğlu 49291176582 TC kimlik
numaralı Bayram AD, 1969 İstanbul doğumlu Zeki-Sevgi oğlu 47398308530 TC kimlik numaralı Ömer Halit CELEP, 1952
İstanbul doğumlu Haci Bayram-Dilber oğlu 14906632708 TC kimlik numaralı Nurettin ALKAN,1957 İstanbul doğumlu ZiyaEmine oğlu 67546042352 TC kimlik numaralı Ali Sefa ÖZGEN, 1976 Hassa/Hatay doğumlu Recep–Emine oğlu 36610478724
TC kimlik numaralı Abidin YALÇIN, 1956 Yeniler doğumlu Hasan- Cemile oğlu 10190575042 TC kimlik numaralı Yaşar
DURMUŞ, 1978 Batman doğumlu Fehim- Ferca oğlu 53086407430 TC kimlik numaralı İrfan TOPRAK, 1978 Bartın doğumlu
Alim-Halise oğlu 25604649332 TC kimlik numaralı Birhan ABLAK, 1969 Çivril/Denizli doğumlu Aydın-Gümelek oğlu
26317557624 TC kimlik numaralı İsmail ÖZCAN, 1959 Mardin doğumlu Ahmet- Sadiye oğlu 66391008520 TC kimlik numaralı
Orhan MULĞAN, 1969 Siirt doğumlu Faracettin- Fahriye oğlu 41215449550 TC kimlik numaralı Mahmut KİRAS ve 1964
Yıldızeli (Sivas) doğumlu Bedreddin-Fadime oğlu 37225564734 TC kimlik numaralı Abdurrahman YILDIRIM hakkında
SPKn'nun 47/A-2 bendinde tanımlanan suç dolayısıyla, aynı Kanunun 49’uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığına suç
duyurusunda bulunulmasına,
b) SPKn’nun 46’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının (i) bendi çerçevesinde; İrfan TOPRAK, Birhan ABLAK, Abidin
YALÇIN ve İsmail ÖZCAN hakkında 30.09.2004 tarihi saat: 12.00’den geçerli olmak üzere borsalarda ve teşkilatlanmış diğer
piyasalarda işlem yapma yasağı getirilmesine ve hakkında işlem yasağı getirilen bu kişilerin sahip olduğu Takasbank nezdindeki
hisse senetlerinin, işlem yapma yasağının getirildiği tarih ve saat itibariyle Kurulumuz kaydından çıkarılmasına,
6
c) SPKn’nun 46’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının (i) bendi uyarınca Kurulumuz Karar Organı’nın daha önceki kararlarıyla
haklarında borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilmiş bulunan; Bayram AD, Ömer Halit
CELEP, Nurettin ALKAN, Ali Sefa ÖZGEN, Orhan MULĞAN, Mahmut KİRAS, Yaşar DURMUŞ ve Abdurrahman
YILDIRIM’ın hakkındaki işlem yapma yasağı kararlarının tekrarlanmasına,
karar verilmiştir.
14. Işıklar Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Işıklar Ambalaj, Şirket) hisse senedinde 26.02-30.05.2003 döneminde görülen
dikkat çekici fiyat ve miktar hareketleri çerçevesinde gerçekleşen işlemler üzerinde yapılan denetleme sonucunda;
- Ali OKUMUŞ (Şaban-Emine oğlu, 1963 B. Doğancılar doğumlu, TC Kimlik No: 67105226032), İsmail ÖZCAN (Aydın
ve Gülmelek oğlu, Denizli/Çivril-1969 doğumlu, TC Kimlik No: 26317557624), Yalçın KAYA (Mehmet-Hanimi oğlu, İstanbul1979 doğumlu), Mechur ÇOLAK (İbrahim-Hacce oğlu, Razgrat-1967 doğumlu, TC Kimlik No:14186433538), Mahmut KİRAS
(Faracettin-Fahriye oğlu, Siirt-1969 doğumlu, TC Kimlik No: 41215449550) hakkında SPKn’nun 47/A-2 maddesi çerçevesinde
49’uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,
- SPKn’nun 46’ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca, Yalçın KAYA, Ali OKUMUŞ, Mechur ÇOLAK,
Mahmut KİRAS ve İsmail ÖZCAN isimli şahıslar hakkında, Kurulumuz Karar Organı’nın daha önceki toplantılarında alınmış
bulunan borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı kararlarının tekrarlanmasına,
karar verilmiştir.
15. Alfa Menkul Değerler A.Ş. hisse senetlerinde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu
hükümleri çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda;
Aracı Kurum Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Batur ÖZYAR hakkında SPKn’nun içerden öğrenenlerin ticaretini cezai
müeyyideye bağlayan 47’nci maddesinin A-1 bendi çerçevesinde kovuşturma yapılmak üzere SPKn’nun 49’uncu maddesi
uyarınca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,
karar verilmiştir.
16. Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ) hisselerinin halka açık şirketler T. İş Bankası A.Ş. ve Doğan Holding A.Ş.’nin iştirak ettiği İşDoğan Petrol Yatırımları A.Ş. tarafından satın alınmasından kaynaklanan ve bu şirketin devir yoluyla Petrol Ofisi A.Ş. ile
birleştirilmesi sonucunda Petrol Ofisi A.Ş.’ne devrolan anapara borcun 2005 yılında dolacak vadesinin, Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı (ÖİB) ile varılan anlaşma uyarınca 2007 yılına kadar yeniden yapılandırılması hususunda kamuya yapılması gereken
açıklamaların süresi içinde yapılmadığına ilişkin olarak çeşitli yayın organlarında çıkan haberler ve bu haberlerin içerdiği
iddiaların Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde incelenmesi sonucunda;
i)Petrol Ofisi A.Ş. tarafından ÖİB’na borçlarının yeniden yapılandırılması talebinde bulunulduğu 07.08.2003 ve söz
konusu talebin sonuçlandığı 03.09.2003 tarihlerini izleyen işgünlerinde saat 9:00’a kadar özel durum açıklaması yapmayan,
Petrol Ofisi A.Ş. yönetim kurulunda görevli Ahmet Vural AKIŞIK, Ertuğrul Feyzi TUNCER, Özgün ÇINAR, İmre BARMANBEK,
Caner ÇİMENBİÇER, Adnan BALİ, Tufan DARBAZ, Yahya ÜZDİYEN ve İshak ŞENGÜL hakkında, SPKn’nun 47/A maddesi
uyarınca, borç yeniden yapılandırma talebine ilişkin özel durum açıklaması yükümlülüğü ile ilgili olarak 19.532.000.000 TL ve
söz konusu talebin sonuçlanmasına ilişkin özel durum açıklaması yükümlülüğü ile ilgili olarak 19.532.000.000 TL’sından her bir
yönetim kurulu üyesi için ayrı ayrı olmak üzere toplam 39.064.000.000’ar TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,
karar verilmiştir.
17. a) 1- Hisse senedi bakiyelerinin takip yöntemine ilişkin olarak Takasbank tarafından 08.07.2004 tarih ve 7700 sayılı
yazı ile önerilen ve “hisse senedi saklama bakiyelerinin YTL'ye geçiş ile birlikte YTL cinsinden nominal bazda noktadan sonra 3
hane dikkate alınarak izlenmesini, mevcut sistemde noktadan sonra 3 hanede takip edilen küsurat bakiyelerinin bu çevrim
sonucunda izlenemeyecek olması dolayısıyla müşteri hesaplarındaki kaybın minimize edilmesi için aracı kurumlardan YTL'ye
geçişten önce müşteri alt hesaplarında 1 adedin altında kalan bakiyelerini tasfiye etmelerinin istenmesini ve tasfiye edilemeyen
bakiyelerin yılsonunda müşteri hesabından ilgili aracı kurum altında açılacak bir alt hesaba toplu olarak ayrıntısı aracı kurum
tarafından takip edilmek üzere aktarılmasını” esas alan yöntemin, 2004 yılı sonu itibariyle Takasbank nezdindeki tüm hesapların
bilgisayar ortamında güvenli bir şekilde yedeklenmesi ve 10 yıl boyunca saklanması kaydıyla uygun görülmesine ve aynı
yükümlülüğün Takasbank nezdinde hesabı olan tüm aracı kuruluşlara da getirilmesine,
2- i. Kaydileştirme uygulamasının başlamasına kadarki süre içerisinde aracı kurumların hisse senedi bakiyelerini
muhasebe sistemlerinde iki kuruş hanesi kullanmak suretiyle izleyebilmelerine,
ii. Bu süre zarfında Takasbank sisteminde, üçüncü kuruş hanesinin (virgülden sonraki binler basamağı) YTL’ye geçiş
anındaki nihai bakiye kayıtlarının yedeklendiği şekliyle aynen muhafaza edilmesine,
iii. Yine bu süre zarfında aracı kuruluşların ve Takasbank’ın yatırımcıların hisse senetlerinin sağladığı pay sahipliği
haklarının kullanımına yönelik talepleri, gerekirse yedekledikleri kayıtları veya Takasbank tarafından öngörülebilecek diğer
yöntemleri kullanmak suretiyle yerine getirmeyi sağlayacak tedbirleri almalarına,
3- Nominal değeri olmayan İş Bankası A.Ş. Kurucu hisse senetleri için, ne şekilde bir takip yönteminin benimseneceğinin
ve piyasa değerlerinin yüksek olması nedeniyle İş Bankası A.Ş.’nin diğer tertip hisse senetleri için ayrı bir takip yönteminin
gerekip gerekmediğinin Takasbank tarafından netleştirilmesine,
4- Kusürat bakiyelerinin yok edilmesi amacıyla; aracı kuruluşların müşterilerinden, İMKB’nin 4.06.2004 tarih ve 1616
no’lu Genelgesi ile kamuya duyurduğu esaslar çerçevesinde YTL’ye geçiş sonrasında 1 lotun altında kalacak hisse senedi
bakiyelerini tasfiye veya tama iblağ etmelerini istemeleri veya müşterilerinden onay almak koşuluyla, bu bakiyeleri doğrudan
kendi portföylerine satın almalarına yönelik olarak, TSPAKB’nin üyelerine ve yatırımcılara tavsiyede bulunmak ve bu konuda
gerekli yönlendirmeyi yapmak üzere gerekli çalışmalara yapması konusunda görevlendirilmesine,
5- Kaydileştirme sürecinde kayıtların MKK tarafından ne şekilde (adet bazında veya nominal olarak) ve kaç kuruş
hanesinde tutulacağına ilişkin belirlemenin ayrıca yapılmasına,
b) Takasbank’ın;
7
1- Takasbank sisteminde fiziken saklanan ve mevcut durumda TL cinsinden basılmış olan hisse senetlerinin YTL
cinsinden yeniden bastırılmasına gerek olmadığı,
2- Kaydileştirme sürecinin 1.1.2005 tarihinde başlamayabileceği göz önünde bulundurarak gerekli önlemlerin alınması ve
fiziki sertifika takip sisteminin 01.01.2005 tarihinden sonra YTL cinsinden fiziki hisse senedi ihracı olabileceği de dikkate alarak
düzenlemesi gerektiği,
3- 01.01.2005 tarihinden sonra TL cinsinden düzenlenmiş hisse senedi sertifikaların herhangi bir nedenle yeniden
basılması gerektiğinde YTL cinsinden basılması gerektiği,
hususları hakkında bilgilendirilmesine,
karar verilmiştir.
E. DİĞER ÖZEL DURUMLAR
1. Şeker Sigorta A.Ş.’nden alınan 21.09.2004 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:
“Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu, ilişikteki gündem maddelerini görüşmek üzere, 13 Ekim 2004 Çarşamba günü
saat 11.00’de İstanbul, Salıpazarı, Meclisi Mebusan Caddesi, No:87 Şeker Sigorta İş Merkezi’ndeki Şirket Genel Müdürlük
binasında toplantıya davet edilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla.
13 EKİM 2004 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM
1. Genel Kurul Başkanlık Divanının teşkili ve seçimi ile oyunu kullanan Ortaklar adına Genel Kurul Toplantı Tutanağının
imzalanması hususunda Genel Kurul Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2. Şirketimiz sermayesinin 9.500.000.000.000.-TL’ndan 5.500.000.000.000.-TL. artırılarak 15.000.000.000.000.-TL.’na
çıkarılması ile ilgili Ana Sözleşmenin 7. maddesine ait ilişikteki tadil tasarısının karara bağlanması ve rüçhan hakkı sahipleri
tarafından süresi içerisinde satın alınmayan payların halka arz yoluyla satışında bir payın satış fiyatının tespit edilmesi,
3. Dilekler.”
2. Kombassan Holding A.Ş.’nin 24.09.2004 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:
“Şirketimizin 2003 yılına ait Olağan Genel Kurulu toplantısı 23/09/2004 tarihinde 2. Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy
Cad. No:12 KONYA adresinde yapılması gerekirken, toplantı nisabı olan %25 bulunamaması nedeni ile Yönetim Kurulu’nca
belirlenecek ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir.”
3. Hisse senetleri İMKB’de işlem görmeyen Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş.’nden alınan 24.09.2004 tarihli özel durum
açıklaması aşağıdadır:
“Bakanlar Kurulu’nun 21.04.2002 gün ve 24783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş.’ne
16.08.1985 gün ve 85/9800 sayılı Kararnamenin eki Yönetmeliğin 2 nci maddesinde gösterilen 16 ncı Görev Bölgesinde 30 yıl
süre ile elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti görevi verilmesine ilişkin 24.08.1989 gün ve 89/14393 sayılı Kararname ile
aynı bölgede TEDAŞ’a ait dağıtım tesislerinin işletme haklarının Şirkete verilmesine ilişkin 28.12.1994 gün ve 94/6544 sayılı
Kararnamenin yürürlükten kaldırılması ve 16 ncı görev bölgesinde elektrik dağıtım ve ticaretinin TEDAŞ tarafından yapılmasına
ilişkin 15.04.2002 gün ve 2002/3932 sayılı Kararnamenin iptal edilmesi talebiyle Danıştay 10. Dairesi 2002/2288 E. Sayılı dosya
ile açılan davada; Şirketimiz adına davayı Ankara’da yürüten Avukatlık Bürosu tarafından verilen bilgiye göre Danıştay 10.
Dairesi davanın reddine karar vermiştir. Danıştay 10. Dairesi kararı 22.09.2004 tarihinde Danıştay İdari Dava Daireleri Genel
Kurulu’na Yürütmenin Durdurulması istemli temyiz edilmiştir.”
4. Vestelnet Elektronik İletişim ve Bilgilendirme A.Ş.’nin 28.09.2004 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:
“Şirketimiz Yönetim Kurulunun 17.09.2004 tarihli ve 2004/12 nolu kararıyla (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 2003 Yılı
Olağan Genel Kurulu 07/10/2004 Perşembe günü saat 10:00’da, (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 2003 Yılı Olağan Genel
Kurulu 07/10/2004 Perşembe günü saat 10:15’de (A) ve (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 2003 Yılı Olağan Genel Kurulu
07/10/2004 Perşembe günü saat 10:30’da, Otlukbeli Sokak no:35 Daire:1 Florya Bakırköy/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
VESTELNET ELEKTRONİK İLETİŞİM VE BİLGİLENDİRME A.Ş.
2003 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
GÜNDEM
1. Açılış ve saygı duruşu,
2. Divanın seçimi,
3. Genel Kurul Toplantı Tutanağını genel kurul adına imzalamak üzere Divana yetki verilmesi,
4. 2003 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
5. SPK XI-1 tebliği çerçevesinde hazırlanan mali tabloların okunması,
6. SPK XI-20 tebliği gereği enflasyona göre düzeltilmiş olan mali tabloların okunması,
7. Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,
8. Raporların ve mali tabloların ayrı ayrı müzakeresi ve ayrı ayrı kabulü,
9. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2003 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususunda karar verilmesi,
11. Murakıpların 2003 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususunda karar verilmesi,
12. 2004 yılı için Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi ve seçim yapılması,
8
13. 2004 yılı için Murakıp sayısının belirlenmesi ve seçim yapılması
14. 2004 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerin ücretlerinin tespit edilmesi
15. 2004 yılı için Murakıpların ücretlerinin tayin edilmesi,
16. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetleme kuruluşu Engin Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik
A.Ş.’nin seçiminin onaylanması,
17. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında, SPK 05.06.2003 tarih ve 29/686 sayılı kararı gereği genel kurula bilgi sunulması,
18. Ana sözleşmenin 3, 8, 13, 16, 19, 23. Maddelerinin tadili hususunun görüşülüp karar verilmesi,
19. Yönetim Kurulu Üyelerine T. Kanunun 334. ve 335. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesi hususunda karar
ittihazı,
20. Dilek ve kapanış”
5. Cihan Kur İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 28.09.2004 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:
“Şirketimiz sermayesinin 50.000.000.000.-TL’den 5.050.000.000.000.-TL’ye artırılmasına ilişkin olarak şirketimiz ortağı
Sn. Ahmet YILDIZ’ın açmış olduğu 2004/414 esas sayılı dosyada işlem görmekte olan ve davaya 24.09.2004 günü devam
edilmiş olup 12.11.2004 tarihine ertelenmiştir. Buna ilişkin mahkeme kararı Ektedir.
Bilgilerinize arz ederiz.”
F. DUYURU
10.05.2002 tarih ve 22/646 sayılı Kurul kararındaki değişiklik aşağıdaki gibidir:
ESKİ METİN:
“ …..
a. Likit Fon-Kamu: Fon portföyünün tamamını ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatıran fondur.
b. Likit Fon-Özel Sektör: Fon portföyünün tamamını özel sektör borçlanma araçlarına yatıran fondur.
c. Likit Fon-Karma: Fon portföyünün tamamını kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatıran fondur.
“
YENİ METİN:
“…
a. Likit Fon-Kamu: Fon portföyünün tamamını ters repo dahil devlet iç borçlanma senetleri ve borsa para piyasası
işlemlerine yatıran fondur.
b. Likit Fon-Özel Sektör: Fon portföyünün tamamını özel sektör borçlanma araçları ve borsa para piyasası işlemlerine
yatıran fondur.
c. Likit Fon-Karma: Fon portföyünün tamamını kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve borsa para piyasası
işlemlerine yatıran fondur. “
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
9
Download