elektronik 1 lab. deney 1 - Akdeniz Üniversitesi Elektrik

advertisement
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ELEKTRONİK 1 LABORATUVARI
DENEY FÖYÜ 1
DENEYİN AMACI
Bu föyde anlatılan ve yapılmasını istenen çalışmalar ile diyotun temel özelliklerinin incelenmesi,
karakteristiğinin çıkarılması ve deneyimlenmesidir.
ÖN ÇALIŞMA
Deneye gelirken elektronik dersinde işlediğiniz diyot konusunu tekrar ediniz, diyotun karakteristiğinin
grafiğini inceleyiniz, doğrultucuların çeşitlerini ve özelliklerini araştırınız.
GEREKLİ MALZEMELER
Y-0016/004 MODÜLÜ laboratuvarda verilecektir.
MULTİMETRE ’i öğrenci getirecektir.(Her grupta 2 adet olursa işler kolaylaşacaktır)
DENEY 1. 1
Deneyin Yapılışı 1.1
1- Lamba yandı mı? Neden?
2- Devre gücünü kesiniz. Devre bağlantılarını Şekil 7.18’deki gibi yapınız. Devreye tekrar gücü
uygulayınız. Sonuç ne oldu? Nedenini açıklayınız.
3- 1 ve 2 deki sonuçlara göre diyotun iletime ve yalıtıma (kesime) gitmesi için Anot-Katot gerilimleri
nasıl olmalıdır?
DENEY 1. 2
Ayarlı güç kaynağının gerilim potansiyometrelerini minimuma (sola), akım potansiyometrelerini
maksimuma(sağa) çeviriniz. Devreye gücü uygulayınız. Bu durumda diyot doğru polarmalandırılmıştır.
Deneyin Yapılışı 1.2
1- Ayarlı güç kaynağı gerilimini tablodaki akım değerlerini ölçecek şekilde ayarlayınız. Her bir değer
için boş bırakılan kısımları doldurunuz. ED = Diyot uçları gerilimi, RD= Diyot direnci.
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ID (mA)
0,0
0,02
0,05
0,1
0,2
0,5
0,8
1,0
2,0
5,0
10,0
12,0
ED (Volt)
RD= ED/ID
2- Elde edilen ID ve ED değerlerini kullanarak ED-ID (X-Y düzleminde) grafiğini çiziniz. Çizdiğiniz
grafik diyotun doğru polarma karakteristiğini verecektir.
3- Bağlantıyı şu şekilde değiştiriniz. Ve gerilim potansiyometresini minimuma alınız. Bu şekilde diyot
ters polarmadadır.
4- Tablodaki gerilim değerlerini ayarlayarak boş bırakılan yerleri doldurunuz.
SIRA NO
1
2
3
4
ID (uA)
ED (Volt)
0,0
4,00
8,0
12,00
5- Diyot ters polarmada iken mikro amperler seviyesinde geçen akım ne akımıdır?
6- Bulduğunuz değerleri daha önce çizdiğiniz karakteristik grafiğine ekleyiniz.
7- Grafiğin son halini yorumlayınız.
Öğrencilerin
ADI
SOYADI
NUMARASI
Download
Study collections