elektron*k devreler

advertisement
ELEKTRONİK DEVRELER-I
LABORATUVARI
DENEY-1
Diyot Karakteristiklerinin Ölçümü
Yrd.Doç.Dr. Koray GÜRKAN
Deneye Hazırlık
Yapılacak deneyleri bilgisayar ortamında devre simülasyon
programları ile analiz ediniz. Bu sonuçları pratik sonuçlar ile
karşılaştırmak üzere not ediniz.
► 5 mm’lik LED’lerin eşik gerilimi 2V ve maksimum akım 20
mA olduğunda göre 5V’luk kaynağa bağlanan LED’in zarar
görmemesi için LED’e seri bağlanacak direncin minimum
değeri ne olmalıdır?. Direnç çok büyük seçilirse ne olur?
► 5.6V’luk zener diyotun gücü 0.5 W ise 60V’luk kaynağın
5.6V’a sabitlenmesinde kullanılacak minimum direnç değeri
kaçtır?
► Diyot akım/gerilim denklemini yazarak, parametreleri
açıklayınız. 1N4001 için bu parametreler nedir? Eşik
geriliminin sıcaklığa bağlılığını yorumlayınız. LED için bu
denklem nasıl değişir?
►
Diyot:
Delikli Montaj (Through Hole)
Yüzey Montaj (Surface Mount )
Diyot
► 1N4001




IF =1 A
VF = 1 V
VRRM=50 V
IR=5 mA
(Forward Current)
(Forward Voltage @ 1A)
(Repetitive Reverse Voltage)
(Reverse Current @VR)
http://www.fairchildsemi.com/ds/1N/1N4001.pdf
Schottky Diyot
Schottky Diyot
► 1N5817




IF =1 A
VF = 0.45 V
VRRM=20 V
IR=1 mA
(Forward Current)
(Forward Voltage @ 1A)
(Repetitive Reverse Voltage)
(Reverse Current @VR)
https://www.vishay.com/docs/88525/1n5817.pdf
Light Emitting Diode (LED)
Işık Spektrumu
Katalog Bilgileri
LED Bağlantısı
Zener Diyot
Zener Diyot
 VZ=5.6 V
 0.25/0.5/1 W (Max. Power Dissipation)
 %5 (Tolerance)
https://www.vishay.com/docs/85816/1n4728a.pdf
Deney Malzemeleri
► 1N4001
(Genel Amaçlı Diyot)
► 1N5817
(Schottky Diyot)
► 5mm LED
(Işık Yayan Diyot)
► 5.6V Zener Diyot
► Multimetre
► Bağlantı Kabloları ve Problar
► ETS-7000 Deney Seti
1. Deney: Diyot Testi
????
2. Deney:
PN-Diyot
Ölçülecek
VS (V)
0.2
0.4
0.6
1.2
2.4
4.8
9.6
VD
VR1
Hesaplanacak
ID
PD
3. Deney:
Schottky Diyot
Ölçülecek
VS (V)
0.2
0.4
0.6
1.2
2.4
4.8
9.6
VSCH
VR1
Hesaplanacak
ISCH
PSCH
4. Deney:
LED
Ölçülecek
VS (V)
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
VLED
VR1
Hesaplanacak
ILED
PLED
5. Deney:
Zener Diyot
VS (V)
2.0
+ Ölçülecek
VR1 V
V
+
Z
R1
4.0
VZ
5.0
-
6.0
7.0
8.0
9.0
Hesaplanacak
IZ
PZ
I-V Eğrileri
𝐈
V
Deney Sonu Çalışması
•
Ölçülen ve hesaplanan değerlere göre ;
 VD-ID eğrisi
 VLED-ILED eğrisi
 Vz-Iz eğrisi
eğrilerini bilgisayar programlarını kullanarak çizdiriniz.
•
•
•
2V’luk eşik gerilimi olan 3 adet LED ve bir adet 150
Ohm’luk direnç seri bağlanıyor. Bu bağlantının aynısı
tekrarlanarak bütün bağlantılar paralel hale getiriliyor ve 50
paralel grup oluşturuluyor. Sistem şematiğini çizerek, bu
sistemi besleyecek 12V’luk adaptörün vermesi gereken
minimum akım kaç A’dir hesaplayınız.
LED sürücülerinde ışık şiddetinin nasıl kontrol edildiğini
araştırınız.
12…60 V DC giriş gerilimini sabitleyen 5.6V’lık regülatör
tasarlayarak çıkış direncini hesaplayınız.
Download