II. Abdülhamid hatıratında, kader konusunda

advertisement
Sorularlarisale.com
II. Abdülhamid hatıratında, kader konusunda "Allah
büyüktür, Rahimdir, fakat kulunun günlük işleriyle
uğraşmaz." dediği bildiriliyor; Risale-i Nur bu konuya
nasıl bakıyor?
II. Abdülhamid'e isnad edilen yukarıdaki ifadelerin, gerçekten ona ait olup
olmadığının veya ifadelerin aynen yukarıdaki şekilde olup olmadığı ciddi bir
araştırma ister. Zira II. Abdülhamid'in ifadelerinden tercüme edilmiştir. Tercüme
yapanların anladıkları manalar buraya yansımış olabilir.
Böyle bir açıklama yapmamızın nedeni, söz konusu ifadelerin, zahiri mana itibarıyla,
İslami itikada tezat teşkil etmesidir. Zira İslam itikadında, her şey Allah'ın ilmi ve
iradesi dahilinde hareket eder. Hiçbir şey kendi başına hareket etmez. Veli oduğu
söylenen ve yaşantısında İslam itakadını sonuna kadar temsil eden bir Osmanlı
padışahının, bu ifadeleri kullanmasına ihtimal vermiyoruz. Mutlaka bir izah ve tevili
vardır, kanaatindeyiz.
Bediüzzaman, Peygamber Efendimizin (asm) yaptığı bir yemin cümlesini izah
ederken, şöyle demektedir:
"İşte, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm yemin ettiği vakit, en
çok istimal ve tekrarla her zaman ferman ettiği şu ‫ٍﺪَّﻤَﺤُﻣ ُﺲْﻔَﻧ ﻯِﺬَّﺍﻟَﻭ‬
ِ‫(ﺑِﻴَﺪِﻩ‬Muhammed'in hayatı kudret elinde olan Allah'a yemin olsun
ki) kasemidir. Ve bu kasem gösteriyor ki, şecere-i kâinatın en geniş
dairesi ve en müntehâsı ve nihâyâtı ve teferruatı dahi Zât-ı Vâhid-i
Ehad'in kudretiyle ve iradesiyledir. Çünkü, mahlûkatın en müntehap
ve en müstesnası olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın nefsi
kendi kendine malik olmazsa ve ef'âlinde serbest bulunmazsa ve
harekâtı başka bir ihtiyara bağlı ise, elbette hiçbir şey, hiçbir şe'n,
hiçbir hal, hiçbir keyfiyet, cüzî olsun küllî olsun, o muhît iktidarın, o
şamil ihtiyarın daire-i tasarrufunun haricinde olamaz." (1)
Kaldı ki, insan, kainat ağacının meyvesidir. Meyvenin her şeyi önemlidir. İnsanın
günahları ve isyanı kale alınmasayadı, cennet ve cehennemin yaratılmasını,
peygamberlerin gelmesini ve semavi felaketleri ne ile izah edebiliriz?.. Her
davranışımız ya rehmeti celbeder ya da gadab-ı İlahiyi.
(1) bk. Şualar, İkinci Şua Birinci Makam.
page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards