haftalık bülten - Sermaye Piyasası Kurulu

advertisement
SERMAYE PİYASASI KURULU
HAFTALIK BÜLTEN
2009/34
03/08/2009 – 07/08/2009
A. 02.01.2009 – 07.08.2009 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ:
Tablo: 1
Talep Edilen
ĠHRAÇ TÜRÜ
Hisse Senedi
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
Emeklilik Yatırım Fonu Payı
Tahvil
Finansman Bonosu
Banka Bonosu
TOPLAM
NOT
(1)
Bu hafta Toplam
Adet
Adet
2
1
1
4
86
24
10
4
1
1
126
Bu hafta
Tutarı
(TL)
Kurul Kaydına Alınan
Toplam
Tutarı
Bu hafta Toplam Bu hafta
Adet
Adet
Tutarı
2.360.320 1.636.027.008,62
140.000.000 17.485.369.190
14.250.000.000
800.000
120.800.000
50.000.000
35.000.000
143.160.320 33.577.196.198,62
-
73
30
3
2
1
109
-
Toplam
Tutarı
1.450.505.619,86
(1)
14.001.200.000
250.000.000
70.000.000
50.000.000
15.821.705.619,86
Nominal değer olup, 02.01.2009 tarihinden 07.08.2009 tarihine kadarki piyasa değeri 12.800.562.000 TL’dır.
02.01.2009 – 07.08.2009 tarihleri arasında 1’i bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut
tavanını yükseltmek üzere Kurul’a yapılan başvuru sayısı 24’e ulaşmıştır. Aynı dönem içinde Kurul tarafından kabul edilen
başvuru sayısı 21 olmuştur.
B. 02.01.2009 – 07.08.2009 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR:
1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul’a BaĢvuran Ortaklıklar:
Tablo: 2
Ortaklığın Unvanı
(TL)
Ġhraç Edilecek
Menkul
Kıymetin Türü
Bedelli
(Nakit
Artırım)
Hisse Senetleri
Bedelsiz
Ġç
Kaynaklardan Temettüden
Halka
Açılma
Diğer
Menkul
Kıymetler
-
1. Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.
Hisse Senedi 1.000.000
24.000.000
-
-
2. Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri A.Ş.
Hisse Senedi 1.360.320
-
-
-
-
-
-
-
800.000
3. SGT Sanayi ve Ticari Ürünler Dış Ticaret A.Ş.
Tahvil
-
1
2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar:
Tablo: 3
(TL)
Önceki Kayıtlı
Yeni Kayıtlı
ÖdenmiĢ veya
Ortaklığın Unvanı
Sermaye Tavanı
Sermaye Tavanı
ÇıkarılmıĢ Sermayesi
1. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
1.600.000.000
2.800.000.000
1.800.000.000
3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı Ġhracı Nedeniyle Kurul’a BaĢvuran Ortaklıklar:
Fon Unvanı
1. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. B Tipi Varlık
Yönetimi Hizmeti Değişken Fonu
Tablo: 4
Ġhraç Edilecek Sermaye
Piyasası Aracı
Toplam Pay/Katılma
Belgesi Sayısı
(Adet)
Yatırım Fonu Katılma Payı
14.000.000.000
(TL)
Artırılan
Tutar
140.000.000
C. 02.01.2009 – 07.08.2009 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ:
Bu hafta içinde menkul kıymet ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınan ortaklık bulunmamaktadır.
D. DUYURU
1. Kurulumuz ile Rusya Federal Finansal Piyasalar Otoritesi arasında bilgi alışverişi amacıyla 6.8.2009 tarihinde bir
mutabakat zaptı imzalanmıştır.
E. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR
1. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB’de işlem görmeyen Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş.’nin
24.07.2009 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:
2. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB’de işlem görmeyen Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin
31.07.2009 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:
2
3. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB’de işlem görmeyen Besaş Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Gıda
Temizlik ve Tekel Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 27.07.2009 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:
3
4. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB’de işlem görmeyen Ünal Tarım Ürünleri İhracat ve Sanayi
A.Ş.’nin 03.08.2009 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:
Şirketimizin bugün yapılan toplantısında 30.07.2009 tarihinde yapılması düşünülen olağan genel kurul toplantısında
yasal nisabın sağlanmaması nedeni ile toplantı ertelenmiş olup, ikinci toplantı 4.9.2009 tarihinde saat 10.00 da Riva OtelTaksim-İstanbul adresinde yapılacaktır.
İlgili yönetim kurulu kararı ektedir.
Saygılarımızla,
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
4
Download