e-BÜLTEN

advertisement
EKİM 2015 / SAYI 192
e-BÜLTEN
Değerli e-Okurlarımız,
Bu yazımızda size yapay zeka teknolojisi ve iş odaklı
yaratabileceği farklardan bahsediyor olacağız.
Modern dünyamız gelişimlerinin sonucu olarak
kendine yeni alanlar, yeni kolaylıklar sağladığı gibi,
bu sürekli hızlanan ve eriten yaklaşım, beraberinde
yeni problemler ortaya çıkarmakta ve aynı zamanda
en temel problemleri, analitik düzlemde yer
almadığı için çözümleyememekte, büyütmektedir.
Günümüz
matematiksel
yaklaşımları
bu
tip
problemleri çözmek için bir çok teori ve yaklaşım
pratiği sunmaktadır. Bunların temel prensibi
insanların bu problemleri çözümleme veya ders
alma yeteneklerine dayanmaktadır. İnsanoğlunun
problem çözme yeteneği çeşitli bölümlemeler ile
değerlendirilir.
Bunları
“bilgi”,
“öğrenme
yeteneği”, “karar verme yeteneği” ve “sebepsonuç ilişkisi kurma yeteneği” gibi kabaca
başlıklar altında toplayabiliriz.
Bilgi aslında teknolojik devrim ile en büyük bir
değişim ve gelişimi gösteren kavram olmak ile
beraber, getirdiği bu devinim ile teknolojiye karar
verme yeteneği, sebep-sonuç ilişkisi kurma ve
çıkarım yapma yeteneği ve tüm başlık olarak
öğrenme yeteneği kazanımında büyük bir sıçrama
yaşatmıştır. Makinaların öğrenebilme yeteneği bu
kavramların üzerinde durmaktadır.
Yapay zeka çözümlemeleri, firmaların
insan kaynağını daha çok ihtiyaç
duyulan
noktalarda
değerlendirme
imkanı sunmaktadır. Kodak Alaris ‘İn
Amerika’dan Kore’ye her sektörde
konumlandırdığı Info Insight ürünü ile
firmaların büyük işgücü harcadığı karar
verme ve aksiyon alma görevlerinde rol
almakta
ve
ciddi
kazanımlar
yaratmakta. Bugün müşterilerden gelen
bir çağrı kaydının alınmasından, hangi
konu ile alakalı olduğunu ve ne şekilde
bir talep oluşturulması gerektiği gibi
basit ancak sancılı bir iş sürecine kadar
her seviyede yapay zeka mekanizmaları
ile yüksek doğrulukta kararlar vererek
insan
faktörünü
minimize
edilebilmektedir.
Konuya sektörel açıdan baktığımızda, müşteri
odaklı yaklaşımların büyük küçük fark etmeksizin
Günümüzün iş geliştirme ve problem
tüm firmaların esas odağı olduğunu görmekteyiz.
çözme yöntemleri pazarlama stratejileri
IBM, IBM Watson ürünü ile müşteri analitik
ile teknolojik gelişimleri bir araya
çalışmalarına büyük veri kaynaklarını yapay zeka
getiren bir ritimde ilerliyor. Yapay zeka
ile algılanabilir düzeye indirgeyerek büyük bir
teknolojileri
firmaların
henüz
sahanın kapılarını aralamaktadır. Hedef kitle
dokunamadığı
alanlarda
çözümler
analizleri, sentimental analizler gibi konularda
üretmekte, büyük kazanımlar ortaya
somutlaşarak hali hazırda kullanılan sabit yapısal
koymaktadır.
ve kurumsal bilginin ne kadar ötesinde olduğunu
kanıtlamış durumdadır.
Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için
bizlerle iletişime geçebilirsiniz.
Çağdaş ÖZERŞAHİN— Satış Mühendisi
KODAK ALARİS - YENİ ÇÖZÜMLER i4250
IB
M
Blu
ewo
rks
Liv
e
firm
anız
için
iş
süre
çleri
ni
keşf
etm
eniz
e,
tasa
rla
man
ıza,
oto
mati
kleş
tirm
eniz
e ve
yön
etm
eniz
e
izin
vere
n
bulu
t
bazl
ı iş
süre
ci
yön
etm
e
arac
ıdır.
Bir
tara
yıcı
vası
tası
yla
her
yerd
en
erişi
lebil
ir
ve
kull
anı
mı
kola
ydır
.
Kodak Alaris doküman tarayıcı alanındaki yeniliklere ve
yatırımlara devam ettiğini gösteren yeni ürünlerini tanıttı.
Doküman tarayıcı ailesinin yeni üyesi olan Kodak i4250 tarayıcı
sektörün beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
tasarlandığını belirtmek isteriz. Kodak i4250 doküman tarayıcının
dakikadaki doküman tarama hızı 110 sayfa/ 220 görüntü olarak
çıktı vermektedir. Günlük ortalama tarama kapasitesi 40.000
sayfadır. Doküman tarayıcının en önemli özelliklerinden biri ise,
donanımsal olarak taranan evrak üzerinden barkod okuma ve
okunan barkod değerini indeks alanı ve dosya adı olarak
çıkarabilmektedir.
Demo ve detaylı bilgi için bizleri arayın.
TUZLU SU:Düşünce Biçimleri Üzerine Bir Teori
5 EYLÜL / 1 KASIM 2015
14. İstanbul Bienali’ni ziyaret ettiğinizde tuzlu suyun üstünde
epey zaman geçireceksiniz. Mekânlar arasında, özellikle de
vapurlarla
yapılacak
seyahatlerle,
ziyaretçilerin
sanatı
deneyimleme süreleri yavaşlayacak. Bu da çok sağlıklı, çünkü
tuzlu su solunum problemleriyle pek çok başka hastalığın
iyileşmesine yardımcı olduğu gibi sinirleri de yatıştırıyor.
TUZLU SU, müzelerin yanı sıra tekneler, otel odaları, eski
bankalar, otoparklar, bahçeler, okullar, dükkânlar ve özel
konutlar gibi kara ve su üzerindeki geçici yerleşim alanlarına
yayılacak. Yolculuk devamlılık gösterse de, sergi altı ana
bölgede gerçekleşiyor: Boğaz'ın Kuzeyi, Beyoğlu, Şişli, Tarihi
Yarımada, Kadıköy ve Adalar. Her biri hayatlarınızda bir güne
tekabül edebilir.
MARSLI
Mars’daki bir görev sırasında çıkan bir fırtınayla ekipten
ayrı kalan ve o noktadan sonra da geride kalanlar
tarafından bulunamayınca ölmüş olarak kabul edilen bir
astronotu anlatıyor. Senaryo da bu astronotun hayatta
kalma mücadelesini aktarıyor. Söz konusu olan
karakter oldukça şahsına münhasır, kendisiyle dalga
geçebilme yeteneğine sahip esprili bir adam. Yani bir
yandan çok dramatik, öte yandan da eğlenebileceğiniz
bir adam.
Bu soruyu doğru cevaplayanlar arasından yapılacak çekilişle 1 kişiye Lacivert
Restaurant’ta 2 kişilik Brunch kazanacaktır. Cevaplarınızı en geç 31.10.2015 tarihine kadar [email protected] adresine bekliyoruz. Bol şanslar…
SORU: Kodak i4250 doküman tarayıcısının dakikadaki tarama hızı
nedir?
Üyelik ;
Aksis E-Bülten'e üyelikten ayrılmak için aşağıdaki adrese NO başlıklı e-mail gönderin;
[email protected]
Görüşleriniz ;
Aksis e-Bülten ile ilgili görüş ve düşüncelerinizi lütfen yazın:
[email protected]
www.aksis.com.tr
Download