TBMM B:102 12,5.1993 0:1 Ek: 2 Belediyeler Tarafından Radyo ve

advertisement
T.B.M.M.
B:102
12,5.1993
0:1
Ek: 2
Belediyeler Tarafından Radyo ve Televizyon İstasyonlarına Yapılan Harcamalar
1. Afyonkarahisar Belediye Şehir Radyosu
'
".
- _
500.000.000
2. Ankara-Büyükşehir Belediyesi Radyo ANKt
1231030 000
Ankara-Keçiören Belediye TV'si
260 000 000
Ankara-Sincan Belediye Radyosu
150 000 000
3. Bolu Belediye Televizyonu
*
Belediye Bütçesinden
harcama yapılmamıştır.
4. Erzincan Belediye Televizyonu
'
653 191153
5. İstanbul Büyükşehir BRT Televizyonu
18 700 000 000
6. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kanal EGE
5 000 000 000
tzmir Karşıyaka Radyosu
178 000 000
İzmir Bergama Bakırçay Televizyonu .
316 500 000
7. Kayseri Büyükşehir Belediye TV'si
2 000 000 000
8. Kırklareli Belediyesi Kanal 39 TV'si
220 000 000
9. Muğla, Bodrum, Marmaris ve Yalıkavak Belediye Radyoları
Belediye Bütçesinden
harcama yapılmamıştır
10. Ordu Belediye Radyosu
285 041360
11. Sakarya-Adapazarı Belediye Radyosu
585 000 000
12. Konya Büyükşehir Belediye KON TV'si
1929 903 187
Konya Akşehir Belediye AK TV'si
44 800 000
2. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay-Kur'a alınan işçilere ilişkin sorusu ve Maliye ve
Gümrük Bakanı Sümer Oralın yazılı cevabı (7/977) ;
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın delaletinizle Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer Oral tarafından
yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
Ahmet Kabil
Rize
21.4.1992 tarihinde T.B.M.M. KİT Komisyonunda sayın milletvekillerimizin sorduğu sorula­
rı Çaykurumu Genel Müdürü cevaplandırırken,
"Fabrikalarımızın kapasitesine göre normal olarak çalışması gereken işçi sayısı 22 518 dir.
Ancak, fabrikalarımızda geçmiş iktidar döneminde 22 842 işçi çahştmlmıştır.Bu fazlalık 324 kişi­
dir. Dengesiz dağıtılmıştır. Yani bazı fabrikalarda eksik var, bazılarında fazla işçi çalıştırılıyor.
Normal kadro dışmda çalıştırılan ve üretime katkısı olmayan bu işçilere ödenecek para artı. Diğer
taraftan fazlalık dolayısı ile üretimi aksatacaklarından bu 324 işçinin fazlalığının yılda devlete
maliyeti 150 milyar civarındadır. 1992 yılında bu fazlalığı gelmeyenlerle ve emeklilikle eritece­
ğim." demişti.
Buna rağmen,
— 476 —
Download