ticari araç tahsis belgesi - İzmir Büyükşehir Belediyesi

advertisement
REKLAM İZİN BELGESİ
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
TRAFİK VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE
İZMİR
06.08.2011 tarihli ''Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında
Yönetmelik'' ve ''İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan Reklam Yönetmeliği'' kapsamında,
ekte gerekli belgeleri bulunan araçlar için Reklam İzin Belgesi verilmesi hususunu
bilgilerinize arz ederim.
Başvuru Sahibinin :
Firma Ünvanı
:
İş Telefonu
:
Cep Telefonu
:
Adresi
:
Tarih
:…../…../……
Yetkili İmza ve Kaşe :
Reklam İzin Belgesi Müracaatında Reklam Şirketinden İstenecek Belgeler
1- Reklam Yetki Belgesi fotokopisi.
2- Araç sahipleriyle yapılan sözleşmelerin aslı.
3- Araç üzerinde uygulanacak olan tasarım uygulama fotoğrafı.
4- Araçların Trafik Tescil Belgesi(Ruhsat) ve Belediye Çalışma Ruhsatı
ve/veya Güzergah İzin Belgesi fotokopileri.
5- İlan Reklam Vergisi (İBŞB Gelirler Müdürlüğü tarafından tahsil
edilecektir.) (Fotograf UYGUNDUR aldıktan sonra)
6- Reklam İzin Belgesi Bedeli 65.00 TL olup başvuru sırasında tahsil
edilecektir.(2013 Yılı için geçerlidir)
Not: Reklam takılacak ve bulundurlacak araçların camlarına, tekerleklerine, ön ve
arka kısımlarına reklam uygulanamaz.
Ulaşım Dairesi Başkanlığı-Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü
İRTİBAT : Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü
Adres
: Mürselpaşa Bulvarı No: 50/A Kahramanlar – İzmir
Tel
Fax
: (232) 293 33 83 - 293 42 65
: (232) 483 75 72
Download