Ders Bilgi Formu (Türkçe) Ders Adı: İktisat Sosyolojisi Bölüm

advertisement
Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
İktisat Sosyolojisi
Kredi:
Yıl-Dönem:
4
2012-2013/ Bahar
Bölüm/Program/ABD:
İktisat
Ders Kodu: Ders Düzeyi:
İKT
Lisans
Seçmeli/Zorunlu:
Zorunlu
Öğretim Dili:
Türkçe
Saatler/Kredi
*Öğretim Eleman(lar)ı:
Dr. Cem DİŞBUDAK ([email protected])
T 3 U 0 L 0 K 3 Doç.
*Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, Tartışma
Ders Amaçları: İktisat Sosyolojisi dersi iktisadın temel kavramları ile sosyoloji ilişkisini ortaya koymayı
amaçlamaktadır. Bu doğrultuda sosyolojide yer alan kavramların irdelenmesine ilişkin teorik yaklaşımlar ele
alınmakta iktisat ve sosyoloji ilişkisinin değerlendirilmesine dönük olarak da öğrenciye geniş bir perspektif
kazandırılmaya çalışılmaktadır.
Ders İçeriği:
I. Hafta
Tanışma-Dersin Kuralları ve Gerekleri, Dersin Kısa Tanıtımı
II. Hafta
Temel Sosyolojik ve İktisadi Kavramlar
III. Hafta
Toplum ve Birey İlişkileri ve Sosyalizasyon Kavram
IV. Hafta
Toplumsal Yapı, Toplumsal Yapının Unsurları
V. Hafta
İnsan ve Doğa İlişkileri, Üretim, İhtiyaç, İş, Üretim Araçları
VI. Hafta
İnsan-İnsan İlişkileri ve İş Bölümünün Gelişmesi
VII. Hafta
Mülkiyet İlişkileri ve Siyasi İlişkiler
VIII. Hafta
Ara sınav
IX. Hafta
Toplumsal İlişki Biçimleri ve İktisadi Yansımaları
X. Hafta
Devlet ve Hukuki İlişkilerin İktisadi Yansımaları
XI. Hafta
Bölüşüm ve Tüketim İlişkileri
XII. Hafta
Sınıf ve Cinsiyet İlişkileri
XIII. Hafta
Toplumsal Rol ve Toplumsal Statü
XIV. Hafta
Değer İlişkileri
XV. Hafta
Genel Değerlendirme
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin sonunda öğrenci;
1. Öğrenci sosyoloji biliminin ve iktisat sosyolojisinin genel iktisattaki yerlerini açıklar.
2. Öğrenci iktisadi alanın diğer alanlar ile olan bağını kavrar.
3. Öğrenci toplumsal sorunları anlar, analiz eder ve çözüm önerileri üretir.
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara sınav: %40, Yarıyıl sonu sınavı: %60
Ders Kitabı:
Fuat ERCAN, Toplumlar ve Ekonomiler, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2001.
Önerilen Kaynaklar:
Hüsnü ERKAN, Ekonomi Sosyolojisi, Fakülteler Barış Kitabevi, İzmir, 2004.
Hüsnü ERKAN, Bilgi Uygarlığı İçin Yeniden Yapılanma, İmge Yayınevi, Ankara, 2010.
Ön/Yan Koşulları:
Download