Kilit Müşteri Yönetimi

advertisement
Kilit Müşteri Yönetimi
Eğitimin Amacı ve Hedefi ...
Daha fazla öneme sahip olması gerektiği düşünülen müşterilerin kimler
olacağı ve nasıl seçilmeleri gerektiği konusundaki tartışmalar, firmadan
firmaya çeşitlilik gösterirken, genel olarak temel alınan ölçütler, birden
fazla firmanın sahibi olan, diğer büyük firmalar için referans olarak
gösterilebilecek prestije ve pazar payına sahip, firmanın kârında büyük
değişiklikler oluşturabilecek firmalar olarak belirlenmiştir.
Referanslarımız…
Bu nedenle bu müşteri kesimine farklı yaklaşmak, ne tip özel avantajlar
sağlanabileceği üzerine düşünmek ve onlara hangi hizmetlerin hangi
koşullar altında sunulmasının daha doğru olacağı üzerine araştırma
yapmak, kilit müşteri yönetimi planlamasında önemli yer tutan noktalardır.
Eğitim İçeriği ...








Kilit Müşteri Kimdir?
Programa kaç müşteri dahil
etmeliyiz?
Hangi müşterilerin kilit
müşteri olarak
isimlendirilmeleri gerektiğine
nasıl karar vereceğiz?
Tüm kilit müşteriler aynı
statüde mi?
Kilit müşterilerimize
sunulabilen avantajlar neler
olmalı?
Kilit müşteri yönetimi ile
firmanın elde edeceği kazanç
ne düzeyde olacaktır?
Kilit müşterilere nasıl
seslenmeli ve onlara özel
olduklarını ne şekilde
hissettirmeliyiz?
Kilit müşteri yöneticilerimizi
hangi ölçütlere göre seçmeli,
işe almalı ve eğitmeliyiz?






Kilit müşteri yönetimi ile
sorumlu olacak bir grup
oluşturmalı mıyız?
Oluşturacaksak, bu grup
kimlerden oluşmalı?
Kilit müşteri yönetiminde
çalışacak grupta iş bölümleri
Kilit müşterilerimiz için
uygulanacak stratejiyi nasıl
belirlemeliyiz?
Bu proje için üst düzey
yönetimden ne tip kaynaklar
sağlanabilir?
Kilit müşteri yönetimi
ekibindeki inisiyatif kullanımı
hangi ölçütlere göre
düzenlenmelidir?
Kilit müşteri yönetimi ekibi
firmanın satış departmanıyla
nasıl bir iletişim içinde
olmalı?
Kimler Katılmalı ...



Müşteri Odaklı Pazarlama ve Satış stratejileri
geliştirmek isteyen çalışan ve bu alanda çalışmak
isteyenler,
Orta ve üst düzey yöneticiler,
Müşteri İlişkilerinde İş Süreçlerinden Sorumlu olan
diğer yönetici ve sorumlular,
KARTEPE-D.03 (Rev.00/--)
,
Eğitim Süresi, Yeri …
 Eğitim süresi 1 gün,
 Eğitim ücreti için firmamızı arayıp
bilgi alabilirsiniz.
Download