Mal depoda var. Hizmet eldeki personelle karşılanabilir. aşıyorsa

advertisement
KONU: DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ ŞEMASI
Birimlerden gelen istek üzerine ihtiyaç
İhtiyaç duyulan mal depoda bulunuyor mu?
duyulan mal veya hizmetin temini için
satın almaya gerek olup olmadığı incelenir.
K.İ.K. Parasal sınırları aşıyor mu?
EVET
EVET
HAYIR
aşıyorsa açık ihale usulü ile
aşmıyorsa doğrudan temin 22/d
alım yapılır
maddesine göre alım yapılır
Mal depoda var.
Hizmet eldeki
personelle
karşılanabilir.
HAYIR
İhtiyaç duyulan mal ya
da hizmet alımı
yapılmak üzere ön izin
için birim amirinin
onayına sunulur.
Birim amirinin isteği doğrultusunda yaklaşık maliyet hesabı için
piyasadan fiyat alınır (en az 3 firma/kişi)
Alınan fiyatlar doğrultusunda yaklaşık maliyet
hesap cetveli oluşturulup onay için birim
amirine sunulur.
Onay var mı?
HAYIR
Alım iptal edilir.
Alım için sözleşme gerekiyor mu?
HAYIR
EVET
Alımı gerçekleştirmek üzere piyasadan teklif alınır.
Piyasadan alınan teklifler doğrultusunda piyasa fiyat
araştırma cetveli düzenlenir ve en uygun fiyat veren
firma/kişiden alım yapılır.
EVET
Mal/hizmetin teslimi için uygun
Sözleşme imzalanır ve sözleşmede belirtilen
süre verilir ve teslim için beklenir.
süreye göre alım yapılır.
Gerçekleştirme görevlisi ve harcama
Malın /hizmetin teslimi için muayene
SON
yetkilisince imzalanır ve ödeme için
ve kabul komisyonu oluşturulur ve
muhasebe birimine teslim edilir.
Komisyon teslim işlerini takip eder.
ödeme emri belgesi hazırlanır ve
gerekli evraklar eklenir.
Mal ve hizmet teslim edildi mi?
HAYIR
EVET
Taşınır işlem fişi kesilir.
Alım iptal edilir.
muayene kabul
aşamasına
geçilir.
Malın /hizmet
teslim
alınabilir
durumda mı?
HAYIR
Alım iptal edilir.
EVET
Yüklenici firma
fatura keser.
Download