eşlik ve benzerlik

advertisement
EŞLİK VE BENZERLİK
ŞEKİL A
ŞEKİL B
ŞEKİL C
ŞEKİL D
Yapman Gerekenler:
Aşağıdaki bulutta senin için çok özel bir söz var. Ama önce bulmacanı çözüp bulduğun harfleri
uygun kutucuklara koymalısın.
NOT: Beşgenler, bulmacada bulunmayan harflerdir. Kolay gelsin.
Soldan Sağa
1. Her eş çokgen aynı zamanda .......
3. Sekil A'daki F, G, H ve T noktalarından hangisi DE doğru parçasının uç noktaları ile
birleştirilirse ABC üçgenine eş bir üçgen elde edilir? Doğru bulduğunuz cevap ile başlayan bir
ülke ismi yazınız.
9. İki üçgen arasında birebir eşleme yapıldığında karşılıklı ikişer kenar uzunluklarının oranı ve
bu iki kenar arasında kalan açılarının ölçüleri birbirine eşit ise bu üçgenler benzerdir
üçgenlerdir. Buna; ........ şartı denir.
Yukarıdan Aşağıya
1. Benzer iki üçgende karşılıklı kenarları oranlarsak bu oranlar bir sayıya eşit olur. Bu sayıya
....... denir.
2. İki üçgen arasında birebir eşleme yapıldığında karşılıklı iki açılarının ölçüleri birbirine eşit
ise bu üçgenler benzer üçgenlerdir. Buna; ....... şartı denir.
4. İki üçgen arasında birebir eşleme yapıldığında karşılıklı kenar uzunluklarının oranı birbirine
eşit ise bu üçgenler benzer üçgenlerdir. Buna; ....... şartı denir.
5. İki üçgen arasında birebir eşleme yapıldığında ikişer kenar uzunlukları ve bu iki kenar
arasında kalan açılarının ölçüleri eşit ise bu üçgenler eş üçgenlerdir. Buna; ..... şartı denir.
6. İki üçgenin karşılıklı açılarının ölçüleri birbirine eşit ve karşılıklı kenarlarının uzunlukları
orantılı ise bu üçgenler ..... üçgenlerdir.
7. İki üçgen arasında birebir eşleme yapıldığında ikişer açılarının ölçüleri ve bu iki açı arasında
kalan kenar uzunlukları eşit ise bu üçgenler eş üçgenlerdir. Buna; ..... şartı denir.
8. Şekil B'deki yelkenli teknenin tepe açıları eşittir. Küçük yelkenlinin dik kenarları 3 m ve 4
m'dir. Büyük yelkenlinin kısa kenarı 4,5 m olduğuna göre uzun kenarı kaç m'dir? Bulduğunuz
sayıyı harflerle yazınız.
10. İki üçgenin karşılıklı tüm kenarlarının uzunlukları ve tüm açılarının ölçüleri eşitse bu iki
üçgen .....tir.
11. Sekil C'deki sehpanın üzerinde duran 20 cm boyundaki bir vazoya 40 cm uzaklıktan,
karanlık bir ortamda ışık tutuluyor. 80 cm uzaklıktaki duvarda oluşan vazonun gölgesi kaç
santimetre boyundadır? Bulduğunuz sayıyı harflerle yazınız.
12. Sekil D'de verilen kişinin boyu 170 cm olduğuna göre ağacın boyu kaç cm'dir?
13. İki üçgen arasında birebir esleme yapıldığında karşılıklı tüm ..... eşit ise bu üçgenler es
üçgenlerdir. Buna kenar-kenar-kenar eşlik şartı denir.
CAHİT ARF
KAZANIMLAR
8.3.3. Eşlik ve Benzerlik
Terimler: Benzerlik oranı
Semboller: Eşlik için ” Ü” sembolü, benzerlik için “.” veya “+”sembolü kullanılır.
8.3.3.1. Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir; eş ve benzer şekillerin kenar ve açı özelliklerini
belirler.
• Eş şekillerde karşılık gelen kenar uzunluklarının ve açı ölçülerinin eşit, benzer
üçgenlerde ise karşılık gelen açı ölçülerinin eşit fakat kenar uzunluklarının orantılı
olduğu vurgulanır. AAA, AKA gibi üçgenlerde benzerlik kuralları özel olarak
verilmez. Eş şekillerin benzer olduğu ancak benzer şekillerin eş olmalarının gerekmediği
vurgulanır.
• Somut modellerle, kareli kâğıtla veya kâğıtları katlayarak yapılacak çalışmalara
yer verilir.
8.3.3.2. Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler; bir çokgene eş ve benzer çokgenler
oluşturur.
• Somut modellerle, kareli kâğıtla veya kâğıtları katlayarak yapılacak çalışmalara
yer verilir. Gerektiğinde uygun bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.
CEVAPLAR
Soldan sağa
1. Benzerdir
2. Fransa
3. Kenar Açı Kenar Benzerlik
Yukarıdan Aşağıya
1. Benzerlik sabiti
2. Açı Açı Benzerliği
3. Kenar Kenar Kenar Benzerliği
4. Kenar Açı Kenar Eşlik
5. Benzer
6. Açı Kenar Açı Eşlik
7. Altı
8. Eş
9. Altmış
10. Beş Yüz On
11. Kenar Uzunlukları
Buluttaki Söz :
“Matematik zekadan önce sabır gerektirir.” Cahit Arf
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards