Slayt 1 - Datagate

advertisement
Datagate Bilgisayar A.Ş.
2013 3. Çeyrek - Finansal ve Operasyonel Sonuçları
Analist Bilgilendirme Sunumu
11 Kasım 2013
İstanbul
Uyarı
Bu sunumda yer alan bilgiler Datagate Bilgisayar (Şirket) tarafından hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım
esnasında bir araya getirilen genel bilgiye dayanır ve bildirisiz değişikliğe tabidir. Şirket güvenilir olduğuna
inandığı kaynaklardan topladığı bilgiye dayanır ancak bu bilginin gerçeklik ve eksiksizliğini garanti etmez.
Bu materyal, Şirket, hakkında bilgi ve finansal tabloların analizinin yanı sıra, Şirket Yönetimi'nin gelecekte
olmasını öngördüğü olaylar doğrultusunda, gelecekteki sonuçlara ve beklentilere dair ifadeler içerir. Bu
materyalde yer alan ve geçmişte dayanağı olmayan tüm ifadeler, bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve
bizim gerçek sonuçlarımız, performansımız ve başarılarımızın geleceğe yönelik ifadelerle belirtilen ve ima edilen
sonuçlar, performans ve başarılardan farklı olmasına neden olabilecek diğer faktörleri içerir. Verilen bilgilerin ve
analizlerin doğruluğu ve beklentilerin gerçeğe uygun olduğuna inanılmasına rağmen, öngörülerin altında yatan
faktörlerin değişmesine bağlı olarak, geleceğe yönelik sonuçlar burada verilen öngörülerden sapma gösterebilir
Burada gerçek sonuçları yansıtmak için yer alan geleceğe yönelik ifadeleri, bu ifadeleri etkileyen varsayımlardaki
ve faktörlerdeki değişiklikleri güncellemek için kanuni zorunluluklar dışında hiçbir yükümlülük üstlenmemekteyiz.
Bu sunum satış için bir teklif ve/veya davet teşkil etmez, ya da hiçbir menkul kıymeti önceden talep etmek ya da
almak için teklif teşviki içermez ve burada yer alan hiçbir bilgi herhangi bir kontrat ya da taahhüdün temelini
oluşturmaz. Bu sunumda yer alan bilgiler ya da bu bilgilerin eksiksizliği, gerçekliği ve doğruluğu herhangi bir amaç
için güven vermeyebilir. Bu sunumdaki bilgiler doğrulanmaya, tamamlanmaya ve değişikliğe tabidir. Dolayısıyla,
bilgilerin gerçekliği, eksiksizliği ve doğruluğuna bağlı olarak şirket veya şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları ve
diğer gerçek kişiler adına belirtilen veya ima edilen hiçbir beyan veya teminat yapılmamıştır veya verilmemiştir.
Ne şirket, ne şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları, ne de diğer kişiler her nasıl olursa olsun bu sunumun
kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan hiçbir zarar için herhangi bir yükümlülük kabul etmez.
Özet Gelir Tablosu
Özet Bilanço (Bin TL)
Varlıklar
Dönen Varlıklar
Nakit
Ticari Alacaklar
Stoklar
Yoldaki Mallar
Diğer
Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Şerefiye
Diğer
Toplam Varlıklar
30.09.2013
(%)
31.12.2012
(%)
Değişim (%) Yükümlükler & Özkaynak
Değişim (%)
30.09.2013
(%)
41.243
57,5%
53.378
64,8%
(22,7)
9.154
28.555
12,8%
39,8%
48.411
0,0%
58,7%
(41,0)
31.12.2012
(%)
71.541
99,7%
82.079
99,6%
(12,8) Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.750
34.539
19,2%
48,1%
18.940
40.655
23,0%
49,3%
(27,4)
(15,0)
9.136
6.523
7.593
201
12,7%
9,1%
10,6%
0,3%
11.774
2.679
8.031
326
14,3%
3,3%
9,7%
0,4%
(22,4)
Vergi Karşılıkları
143,5
Borç Karşılıkları
(5,5)
Diğer
(38,4) Uzun Vadeli Yükümlülükler
135
2.933
466
119
0,2%
4,1%
0,6%
0,2%
3.616
1.351
183
0,0%
4,4%
1,6%
0,2%
(18,9)
(65,5)
(34,8)
72
129
71.742
0,1%
0,0%
0,2%
100,0%
90
236
82.405
0,1%
0,0%
0,3%
100,0%
Finansal Borçlar
0,0
Kıdem Tazminatı Karşılığı
(45,4) Özkaynaklar
(12,9) Toplam Kaynaklar
119
30.380
71.742
0,0%
0,2%
42,3%
100,0%
183
28.844
82.405
0,0%
0,2%
35,0%
100,0%
(34,7)
5,3
(12,9)
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
(20,0)
30.09.2013
Net Finansal Borç/ Özkaynak
Cari Oran
Kaldıraç Oranı
KV Finansal Borç/Toplam Fin.Borç
-
0,15
1,73
0,58
1,00
31.12.2012
-
0,66
1,54
0,65
-
Net Finansal Borç (Bin TL & USD)
İşletme Sermayesi (Bin TL)
İşletme Sermayesi / Net Satışlar
Nakit Akışı (Bin TL)
Bin TL
30.09.2013 30.09.2012
Dönem Başı Bakiyesi
Faaliyet Net Nakit Akışı
Yatırım Faaliyetleri
Dönem İçi Nakit Değişimi
Finansal Borç Değişimi
Dönem Sonu Bakiyesi
18.940
34.730
(13.146)
(9)
(15.157)
(11)
(13.155)
7.966
13.750
(15.169)
(9.870)
9.691
Mali Oranlar
Teşekkürler
Download