17.07.2013 19:25:40 Borçlanma Aracı İhracına İlişkin

advertisement
FİNANSBANK A.Ş. / FINBN [] 17.07.2013 19:25:40
Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
1
Temel
GÜZELOGLU
FİNANSBANK
A.Ş.
GENEL
MÜDÜR
17.07.2013
19:23:06
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks No.
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
No.su
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan
Özel Durum Açıklamasının Tarihi
: Büyükdere Cd. No. 129 Mecidiyeköy/İstanbul
: 0 216 649 25 01 - 0 216 649 25 09
Özet Bilgi
:
: 0 212 318 52 07 - 0 212 318 56 48
: Hayır
: Hayır
: Hayır
:10.000.000.000 TL tutara ve 5 yıla kadar vadeli
banka bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi hk.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Öngörülen İhracın Nominal Tutarı
İhracı Öngörülen Borçlanma
Aracının Türü
İhracı Öngörülen Borçlanma
Aracının Vadesi
İhracı Öngörülen Borçlanma
Aracının Faiz Oranı
İhracı Öngörülen Borçlanma
Aracının Kupon Ödeme Sıklığı
: 17/07/2013
: 10.000.000.000 TL
Öngörülen Satış Şekli
:
: Banka Bonosu ve/veya tahvil
: 5 yıla kadar
::Halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli
yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış
EK AÇIKLAMALAR:
Bankamız Yönetim Kurulu'nca, toplam 10.000.000.000 TL tutara ve 5 yıla kadar
vadeli banka bonoları ve/veya tahviller ihraç edilmesine, TL cinsinden çıkartılacak
banka bonosu ve/veya tahvillerin yurtiçinde ihraç edilmesine, ihraç edilecek
borçlanma araçlarının halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin borsa
dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile satılmasına, satışa
aracılık işlemi için Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine,
konuyla ilgili yasal evrak ikmal edilerek BDDK, SPK ve Borsa İstanbul'a gerekli
başvuruların yapılması ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesiı için Genel
Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza
ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için
gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu
olduğumuzu beyan ederiz.
Download