GAYE İNSAN HZ. MUHAMMED (SAS)

advertisement
GAYE İNSAN HZ. MUHAMMED (SAS) - DR. MEHMET SÜRMELİ - Eserleri - Dr. Mehmet Sürmeli'nin kişisel w
Dr. Mehmet Sürmeli tarafından yazıldı.
Salı, 30 Aralık 2014 00:00 - Son Güncelleme Salı, 30 Aralık 2014 22:48
KİTABIN ÖNZÖZÜ
1/2
GAYE İNSAN HZ. MUHAMMED (SAS) - DR. MEHMET SÜRMELİ - Eserleri - Dr. Mehmet Sürmeli'nin kişisel w
Dr. Mehmet Sürmeli tarafından yazıldı.
Salı, 30 Aralık 2014 00:00 - Son Güncelleme Salı, 30 Aralık 2014 22:48
[1]
buyurmak
bilmesinin
da
davranışsal
suretiyle
bir
göstergesi
olarak
marifet
göstermiş
olduğu
ile
takvaya
için;
olur.
bir
erişmek
mümin
arasındaki
hayatını
ne
doğru
kadar
orantıya
Hz.
Muhammed'in
dikkat
çekmiştir.
hayatına
Hz.
benzetirse,
Peygamberin
Allah'ı
yaşamış
sevme
olduğu
konusundaki
hayat,
Allah'ı
iddiasını
anlayışını,
Allah'ı
eden
sonra
İslam
katması"
sahabileri
tarihi,
hadislere
(c.c)
ve
hayata
bilmede,
onun
yaşadığı
tanımada,
ve
bu
bakışını
İslam
İslam
mücadelesi
dünyaya
tarihi
Hz.
ve
vahyinin
bağlılarına
kaynaklarına
Muhammed'in
vahiy­le
içerisinde
içerisinde
anlam
gösterdiği
başvurmak
(s.a.s)
vermesidir.
toplandığı
hedefleri
en
güzel
gerekir.
Kur'an-ı
Kur'an-ı
süreç;
anlamak
biçimde
Kur'an-ı
Kerim'i
hadisler
Kerim'i
bilinmesi
mümkün
Kerim,
anlamada
ve
de
hadisleri
Hz.
değildir.
şarttır.
Peygamber’in
ve
Peygamber'in
bilmeden
hayatını
Onu
tanımak
örnek
İslam'ı
"Kur'an-ı
vermiş
ve
alarak
anlamak;
anlamak
Kerim'den
olduğu
sünneti
için
bu
tevhit
dinin
en
anladıklarını
önce
mücadelesinin
canlı
ilah,
Kur'an-ı
biçimde
peygamber
hayatına
Kerim'e,
temsil
tarihidir.
Âlemlere
genişlik
kuşanması,
hayatının
ve
rahmet
genişlik
derinlik
komşuluk
olarak
boyutuyla
alanlarında
ve
gönderilen
çevreyle
ilgili
tüm
her
ilişkisi,
düşünce
Hz.
şey
Muhammed,
kayıt
çocukları
ve
altına
davranışla­rına
ve
yirmi
alınıp
ailesiyle
üç
sağlam
yıla
olan
vahyi
yakın
kaynaklar
yakınlıkları,
hâkim
peygamberlik
kılmış,
aracılığıyla
ibadetleri,
Allah'tan
görevi
günümüze
ticareti,
yapmıştır.
izinsiz
siyasi,
bir
kadar
iş
Bu
yapmamıştır.
askerî
süre
gelmiştir.
içerisinde,
ve
Yemesi,
hayatın
davranışlarını
içmesi,
uzunluk,
giyinip
içeren
Modernite,
hedeflemekte
yeter."
sünnete
dolayı
Peygamber'in
art
mantığıyla
çeşitli
niyetli
Müslümanların
ve
tüm
gerekçelerle
kişiler
bu
hareket
özelliklerinin
çerçevede
tarafından
etmekteler
hayatında
karşı
sünnetle
bilinip
çı­kanlar,
kullanılan
da
ve
örnek
kendine
ha­yatın
bir
İslam'ın
cahillerdir.
çatışma
alınması
bir
ayrıntılarında,
dünya
yer
içerisi­ne
gerekir.
Böyle
edinmek
sistemine
yanlış
girmektedir.
Hz.
istemektedir.
bir
Peygamber'in
alternatif
alana
Moderniteye
girmemek
olmasını
Bu
yeri
hadislerine
bulmak
bilerek
ve
teslim
sünnete
uygulama
olanlar,
için,
isteme­yen
hayatın
karşı
sünnete
alanı
olumsuz
din
genişlik
tanımamaktadırlar.
düşmanları
karşı
bithu­kuki
alanında
çıkmak
tavır
veya
almamak
yerine
hâkim
hamakatlarından
Hadis'e
"Bize
olmayı
için
Hz.
Kur'an
ve bile
Allah'tan
konularda
iyi
çalışmamızda
uygun
emirlerini,
bilgiler
tanımakla"
bulduk.
vermektir.
almış
Hz.
sorunları
görevli
Peygam­berin
Hz.
Amacımız
olduğu
Muhammed'i,
çözmek
olan
dini
bir
insanlar,
tebliğ
için
siyer
ahlâki
hüküm
Kur'an-ı
etmek,
çalışmasından
onu
özelliklerini
İs­lam'ın
koymakla
kapalılıkları
Kerim,
ayetler
hadis
temel
çok,
yetkili
açıklamak,
insanın
ve
ve
kaynaklarından
olan
hadis
hadislerle
(Kur'an-ı
en
ilminin
dinî
önemli
hükümlerin
ele
Kerim
rivayet
öğrenmek
alıp
güvenlik
peygamberlik
4/59,65;
usulünü/metodunu
nasıl
alanı
zorundadırlar.
yaşanacağını
7/157;
olan
görevini
iman
33/36)
Bu
kullanan
konusuyla
yerine
ameli
zorunluluğu
"Hz.
Peygamber'i
olarak
getirmedeki
İslam
ilgili
hissederek
göstermek
tarihi
Hz.
Muhammed'in
kaynaklarından
ken­di
işlevsel
ve
biz
öz
alanıyla
hüküm
de
oğullarından
bu
(s.a.s)
tanıtmayı
olmayan
ilgili
Bir
peygamberine
fazlasında
rububiyyeti
müminlerde
Çünkü
olmaz.
vasıflarından
dini
marifeti
Bu
iyi
anlayabilmek
hâllerin
Allah
şeklindedir.
marifet
da
bağlanan
olmayan
(c.c)
mahrum
gelişmediği
nurunu
tanıtılır.
Allah-u
için
veya
müminleri
kalırlar.
hasıl
ogerçekleştirdiği
eksik
Bu
dindeki
insanlar,
Teâlâ'nın
edip
tanıtıma,
iyi
olan
ilah
kendisine
tanımak
emanete
kişilerde
kendisini
anlayışını,
Yüce
gerekir.
gereği
Allah'ın
liyakat
ibadet
ay­rıntılı
oHz.
dinin
Kur'an-ı
gibi
bilinci,
kazandıran;
isimleri,
ibadet
olarak
kitabı­nı,
takva,
Kerim
sıfatları,
edecek
tanıtmasındaki
ihsan
peygamberini
vera
ayetlerinin
fiilleri,
kullar
ve
salih
huşu
halikıyyeti
yetiştirmektir.
üçte
amacı
olma
hâlleri
ve
ikisinden
ise
ve
Çalışmamız
beş
ana
başlıktan
oluşmaktadır:
Allah'ı
Muhammed
bilme
(s.a.s)
ve
tanıma
de:
"Sizin,
dediğimiz
Allah'ı
marifet
en
iyi
hâli,
bileniniz
tüm
peygamberlerde
benim,
en
muttaki
en
olanınız
üst
seviyededir.
da
benim."
Hz.
1.
Hz.
Muhammed'in
Yaşadığı
Coğrafyanın
İslam
Öncesi
Kültürel
Durumu,
2.
Kur'an-ı
Kerim'in
Öncelikli
Konusu
Olan
İman
Alanıyla
ilgili
Hz.
Muhammed'in
(s.a.s)
Emir
ve
Tavsiyeleri,
3.
Şahsiyeti
ve
Ahlâki
Nitelikleri,
4.
Hz.
Muhammed'in
Görevleri,
5. Hz.
Muhammed'e
Karşı
Ahlâki
Sorumluluklarımız.
Önemine
özellikle
alanına
fedakarlıkta
yönlendiren
okunmasını
binaen
bulunan
ikinci
babama
istiyoruz.
eşime,
maddedeki
bana
veÇalışmamızın
anneme,
sabreden
konuları
ilmi
"Nasıl
çocuklarıma
yazımında
çalış­malarımı
İman
Edelim?"
emeği
teşekkür
her
geçen
zaman
adlı
ederim.
geniş
değerli
destekleyen
Rabbimden
birdostlarıma,
çalışmada
vetüm
bu
tahsil
topladık.
çalışmaların
salih
hayatımda
amellerimizin
İmanı
tamamlanması
yenilemeyi
hep kabul
yanımda
edilmesini
hedefleyen
için
olankendi
vedilerim...
beni
bu
zamanından
çalışmanın
ilahiyat
Çalışmak
bizden
başarı
Allah'tandır.
Dr.
Mehmet
SÜRMELİ
Ankara
2014
Joomla
SEO
by AceSEF
2/2
Download