MolParLab - Ege Parazitoloji

advertisement
MolParLab
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji A.D., Moleküler Parazitoloji Laboratuvarı
Örnek Hazırlama ve Gönderme Protokolü
Örnek hazırlarken ve gönderirken uyulması gereken hususlar:
1. Örnekler kapaklı tüplere konulmalı ve üzerine örnek kodu çıkmayacak şekilde yazılmalıdır.
2. PCR testleri için gönderilecek örnek miktarı ve saklama koşulları Tablo 1’de anlatılmıştır.
Tablo 1. PCR testleri için gönderilecek örnek miktarı ve saklama koşulları
Örnek Tipi
Ekstrakte edilmiş
DNA
Amnion sıvısı
6
Örneğin yaşı
2
Gönderme koşulları
3
2–8 ºC Buz aküsünde tercih edilir.
Buzdolabında 1 aya kadar saklanmış;
Kuru buzda da kabul edilir.
Derin dondurucuda saklandıysa süresiz.
1 gecede gönderilmelidir.
1
Tavsiye edilen hacim
100µl (0.1 ml)
Buzdolabında 1 haftaya kadar
2–8 ºC Buz aküsünde tercih edilir.
saklanmış;
Kuru buzda da kabul edilir.
Derin dondurucuda saklandıysa süresiz. 1 gecede gönderilmelidir.
10 ml
Vücut sıvıları:
Buzdolabında 1 haftaya kadar
2–8 ºC Buz aküsünde tercih edilir.
(Asit, Periton veya
saklanmış;
Kuru buzda da kabul edilir.
Plevral sıvı,
Derin dondurucuda saklandıysa süresiz. 1 gecede gönderilmelidir.
Bronkoalveoler lavaj)
10 ml
5
BOS
Buzdolabında 1 haftaya kadar
Kuru buzda donmuş olarak tercih edilir. 1 ml
2–8 ºC Buz aküsünde de kabul edilir.
(Beyinomurilik sıvısı) saklanmış;
Derin dondurucuda saklandıysa süresiz. 1 gecede gönderilmelidir.
Göz sıvısı
(vitröz veya aköz)
Buzdolabında 1 haftaya kadar
Kuru buzda donmuş olarak tercih edilir. 0.5 ml
2–8 ºC Buz aküsünde de kabul edilir.
saklanmış;
Derin dondurucuda saklandıysa süresiz. 1 gecede gönderilmelidir.
Tam kan/kemik iliği
2 güne kadar.
İdrar
Buzdolabında 1 haftaya kadar
2–8 ºC Buz aküsünde tercih edilir.
saklanmış;
Kuru buzda da kabul edilir.
Derin dondurucuda saklandıysa süresiz. 1 gecede gönderilmelidir.
Doku
7
EDTA veya sitratlı tüpte; 20–25ºC.
1 gecede gönderilmelidir.
4 ml
10 ml
Buzdolabında 2 güne kadar saklanmış; Kuru buzda donmuş olarak tercih edilir. 50 mg
Derin dondurucuda saklandıysa süresiz. 2–8 ºC Buz aküsünde de kabul edilir.
Koruyucu içermemelidir.
1 gecede gönderilmelidir.
Dışkı
Buzdolabında 2 güne kadar saklanmış; Kuru buzda donmuş olarak tercih edilir. 50–100 mg
Derin dondurucuda saklandıysa süresiz. 2–8 ºC Buz aküsünde de kabul edilir.
1 gecede gönderilmelidir.
Koruyucu içermemelidir.
Vaginal sürüntü
Buzdolabında 2 güne kadar saklanmış; Kuru buzda donmuş olarak tercih edilir. 0.5 ml
Derin dondurucuda saklandıysa süresiz. 2–8 ºC Buz aküsünde de kabul edilir.
1 gecede gönderilmelidir.
1
8
Aşağıda istenilen şartlara uymayan örmekler için de PCR testi eğer gönderici isterse uygulanabilmektedir. Bu konuda MoParLab
çalışanları ile 0-232-3904729 no’lu telefondan görüşülebilir.
2
Yeni alınmış örneğin 1 gün içinde laboratuvarımıza ulaşacak şekilde gönderilmesi, testin duyarlılığına katkıda bulunabilir.
3
Dondurulan örneklerin çözdürülmeden kuru buzda gönderilmesi tavsiye edilir.
4
Aşağıda istenilen hacimde örnek olmaması durumunda, lütfen 0-232-3904729 no’lu telefondan MoParLab çalışanları ile
görüşünüz. Minimal volümle gerçekleştirilen PCR testlerinin duyarlılığı düşmektedir. Ayrıca, istenilen miktardan az örnek
gönderildiğinde testin tekrarlanması zorlaşmaktadır.
5
Ekstrakte edilmiş DNA örnekleri, steril RNAase ve DNAase içermeyen tüplerde gönderilmelidir.
6
Toxoplasmosis PCR için alınacak amnion sıvısı gestasyonun en erken 18. haftası ve sonrasında alınması tavsiye edilir. Amnion
sıvısı yanında hastanın anti-Toxoplasma gondii IgM ve IgG sonuçlarının da örnek gönderme formuna yazılması veya serum
örneğinin laboratuvarımıza gönderilmesi gereklidir.
7
Örnek gönderilmeden önce 0-232-3904729 no’lu telefona başvurulması tavsiye edilir.
8
Fındık büyüklüğünde dışkı yeterlidir.
1
4
3. Tüp kapağı sıkıca kapatıldıktan sonra, üzeri içeriğin sızıntı yapmayacağı şekilde parafilm ile kaplanmalıdır.
4. Tüp, koruyucu plastik kabarcıklı torba içine konulmalıdır (Şekil 1).
5. Tüp, ağzı kilitli plastik bir poşet içine konulmalıdır (Şekil 2).
Şekil 1.
Şekil 2.
6. Son aşamada ağzı kilitli plastik poşet içindeki tüp, sert plastik kutu içine konulmalı (Şekil 3-A), kutu üzerine
adres yazılmalı (Şekil 3-B), örnek enfekte ise ve/veya kuru buz içeriyorsa kutu üzerine mutlaka uyarıcı yazı
eklenmelidir (Şekil 3-C). Ayrıca paketin üstüne “Ticari değeri olmayan tıbbi materyal, Acil teslimatı rica olunur”
ibaresi eklenmesi tavsiye edilir.
Şekil 3.
A.
B.
C.
7. Örnek aşağıdaki adrese kargo ile 1 gün içinde ulaştırılmalıdır (Örnekler hafta sonu ve resmi tatillerde
laboratuvara iletilmediği için, mesai günlerinde çalışma saatleri içinde elimizde olacak şekilde gönderilmelidir).
Şekil 4.
ADRES:
MolParLab
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI
BORNOVA / İZMİR, 35100
MolParLab, URL: http://www.parasit.med.ege.edu.tr/molparlab
2
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards