istanbul medipol üniversitesi kardiyoloji ders çıktı tablosu

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
KARDİYOLOJİ DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
TP312884
Ders Saati
Toplam: 32 saat teorik.
Bölüm/Program
Tıp Fakültesi
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof.Dr.Bilal BOZTOSUN
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Salı, 16.00-17.00
Dersin Amacı
Kardiyoloji alanıyla ile ilgili temel klinik bilgiler vermek, kardiyoloji vakalarında ve acil durumlarda tanı ve tedaviyi
öğretmek, bilgi ve beceri kazandırmak. Ayrıca göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, KBB hastalıkları ve anesteziyoloji
ile ilgili temel klinik bilgiler vermek.
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Kardiyoloji hastalarının takip ve tedavisini yapabilir.
1.1 Kardiyoloji ile ilişkili hastalıkların klinik ve laboratuvar özelliklerini tanımlar.
1.2. Kardiyoloji ile ilişkili hastalıkların tanı yöntemlerini ve tedavilerini özetleyebilir.
1.3. Kardiyopulmoner resusitasyon uygulayabilir.
1.4. EKG yorumlayabilir.
1.5. Kardiyoloji hastalarını tedavi için yönlendirebilir.
2. Solunum sistemi ile ilişkili hastalıkların takip ve tedavisini yapabilir.
2.1. Akut akciğer ödemi, şok, akut miyokard infarktüsü gibi acil durumları tanımlar.
2.2. Akut akciğer ödemi, şok, akut miyokard infarktüsü gibi acil durumlarda klinik ve laboratuvar bulgularıyla
teşhise gider.
2.3. Akut akciğer ödemi, şok, akut miyokard infarktüsü gibi adurumlarda acil tedavi yöntemlerini özetler, bu
konularda beceri kazanır.
3. Göğüs cerrahisi, KBB hastalıkları ve anesteziyoloji hastalarının takibini yapabilir.
3.1. İlgili hastalıkların klinik ve laboratuvar özelliklerini tanımlar.
3.2. İlgili hastalıkların tanı yöntemlerini ve tedavilerini özetleyebilir.
3.3. Hastaları tedavi için yönlendirebilir.
Genel Yeterlilikler
Üretken, öz değerlerine saygılı, yaratıcı, sorgulayan, eleştirel düşünebilen.
1. Hafta:
Erişkinlerde Kardiyovasküler Sistem Muayenesi;
Kalp Siklusu;
Hipertansiyon;
Romatizmal Kapak Hastalıkları;
Miyokarditler, Miyokardiyopatiler ve Kalp Tümörleri;
Perikarditler;
2. Hafta:
Koroner Kalp Hastalıkları;
Koroner Kalp Hastalıkları;
Senkop ve Hipotansiyon;
Kalp Yetersizliği;
Kalp Yetersizliğinde Tedavi Prensipleri;
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
3. Hafta:
Kardiyopulmoner Arrest ve Resusitasyon;
Elektrokardiyografiye Giriş-1;
Elektrokardiyografiye Giriş-2;
Şok, Kardiyojenik Şok;
Ritm Bozuklukları;
Üst Solunum Yolu Obstrüksiyonları;
Burun Hastalıkları;
Göğüs Hastalıklarında Belirti ve Fizik Bulgular;
Solunum Fonksiyon Testleri;
4. Hafta:
Diffüz Akciğer Hastalıkları;
Pnömoniler;
Bronşektazi;
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları;
Kor Pulmonale;
Göğüs Hastalıkları ve Allerji;
Toraks travmaları;
Akciğer Tüberkülozu;
Pulmoner Emboli;
Farenks ve Larenks Hastalıkları;
Farenks ve Larenks Hastalıkları;
Sinüs Hastalıkları;
5. Hafta:
Sigara, Çevresel ve Mesleksel Akciğer Hastalıkları;
Öğretim ve
Teknikleri
Anlatım, örnek olay incelemesi, sorun/problem çözme.
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla, tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler.
Ders Notu Öğretim üyesinin notları.
Kaynaklar Önerilen
Kaynaklar
Download