Etilen Oksit Dozimetre ve Nem Çipi

advertisement
Etilen Oksit için Fiziko Kimyasal İntegratörler ve Nem Sistemi
Integron® IT10 indikatör integratörleri , onların gaz konsantrasyonunu, sıcaklığı, maruz kalma süresini ve nemi
entegre etmelerinden dolayı, etilen oksit (EO) sterilizasyon işlemlerini kontrol etmek ve izlemek üzere özel
olarak tasarlanmışlardır. İntegratör sterilizasyon için tüm bu kritik parametrelere tepki verir. Bir üçgen imleç
integratörler üzerindeki emniyet aralığını işaret eder. İmleç sterilizasyon için Bionova® biyolojik indikatörlerin
Cansız Hale Gelme Zamanını belirtir. Bu imleçin biyolojik indikatörlerdeki tüm spor popülasyonunu (106)
öldürmek için gerekli koşulları belirlediği anlamına gelir. İmleç üzerindeki belirteç çizginin renk değişimi steril
hale gelme koşullarını belirlenmesine izin veren kritk parametrelere ulaşılmasındaki yeterli koşullar ile
bağlantılıdır. Sistem sterilizasyon paketleri içine EO gazı nüfuz etme durumunu ölçmek için tasarlanmıştır. EO
gazı polietilen bariyerden nüfuz etmek ve kapiler sistem içinde ilerleyerek reaksiyona girmek zorundadır.
Malzemenin düzgün olarak yıkanması ve gazın erişimi güç olan alanlara bile girebileceği şekilde yerleştirilmesi
tavsiye edilir. İndikatörleri sterilize edici ajanın ulaşamayacağını önceden düşündüğünüz alanlara yerleştirin. Her
sterilizasyon işlemi için birden fazla indikatör kullanılması ve onların farklı alanlara yerleştirilmesi tavsiye edilir.
Nemin etilen oksit sterilizasyon proseslerinde çok önemli bir faktör olduğu ispatlanmıştır. Bundan dolayı,
sterilizasyon işleminin % 60 nemde yapılması tavsiye edilir. Polietilen torbalardaki EO ampulü aracılığıyla
sterilizasyon için verimli bir sterilizasyon işlemi elde edilecek gerekli neme ulaşmak üzere Humidigene®
sisteminin kullanımı tavsiye edilir. Bir kez işlem tamamlandığında sterilizasyon için kritik parametreler
İntegratör İndikatörleri tarafından izlenir. Ancak, steril olma halinden emin olmak için İndikatörler sterilizasyon
için biyolojik indikatörleri tamamlayıcı araçlar olarak kullanılmalıdırlar.
Integron® IT10 fiziko kimyasal indikatör BIERlerde ölçülür ve ISO 11140-1 standartına gore Sınıf 5’e karşılık
gelir.
Referans:
İmleç (portakal üçgen)
600 mg/lt EO – 54 °C - % 60 Nem
oranı 45 dakika maruz kalma.
Referans BIER’de (Biyolojik
İndikatör Değerlendirici
Dirençölçer) yapılmış testlerde elde
edilmiştir.
Integron® İntegratörler etiket
üzerinde minimum Kabul sınırını
belirten bir referans imleçe sahiptir.
Nem Oluşturma Cihazı
EO sterilizasyon prosesi sırasında, sterilizasyon işleminin verimliliğini büyük derecede etkileyen kritik bir
parametredir. Nem oluşturma cihazı olmayan EO sterilizasyon sistemleri için bir sterilizasyon işleminin
verimliliği Humidigene® sistemi kullanılarak kolayca optimize edilebilir.
Humidigene® 4 grama kadar su buharı veren bir sistemdir. Humidigene® cihazının havanın sirküle olduğu bir
tüp içine sokulması gerektiğinden dolayı, buhar derece derece verilir. Bu sistem sterilizasyona tabi tutulan
malzemenin ıslanmasına engel olur.
Terragene® tarafından gerçekleştirilen çalışmalar Humidigene® sistemi kullanıldığında, biyolojik
indikatörlerde 106 spor popülasyonunu ortadan kaldırmak için gereken sterilizasyon zamanının yaklaşık % 30
azaltıldığını göstermiştir.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards