Hazır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri

advertisement
KAZ
AN
TEST
IM
20
KAVRAMA
ST
TE
10.
K
SINIF Kimya Her Yerde - II (Hazır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri)
1. Gıda katkı maddelerini kullanmanın bir çok farklı amacı
vardır.
4.
E numara sisteminde
kod aralığı
Gıda katkı maddesinin temel işlevi
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
E 100 - 199
Renklendiriciler
A) Gıdanın belli bir kıvamda olmasını sağlamak
B) Gıdanın raf ömrünü kısa tutmak
C) Gıda yüzeyinin düzgün görünmesini sağlamak
D) Gıdanın daha renkli görünmesini sağlamak
E) Gıdanın kokusunu değiştirmek
E 200 - 297
Koruyucular
E 300 - 321
Antioksidanlar
E 322 - 500
Emülasyonlaştırıcılar ve Stabilizatörler
E 500 - 578
Asit - Baz sağlayacıları
E 620 - 637
E 900 - 927
A) Pastörizasyon ve sterilazasyonda amaç besin maddelerini hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırmaktır.
B) Her ikisi de ısıtma yöntemidir.
C) Pastörizasyonda gıda maddesi 60-100°C’a kadar
ısıtılırken sterilazasyonda 120°–140°C’a kadar ısıtılır.
D) Pastörizasyonda ısıya dirençli bazı bakteriler gıda
maddesinde kalırken strelizasyonda kalmaz.
E) Pastörize sütlerin raf ömrü, sterilazasyonla (UHT) ile
işlenmiş sütlerin raf ömründen daha uzundur.
3. Bilinçli tüketici olarak hazır gıda alırken dikkat edilmesi
gereken noktalar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A) Ambalajında ürün niteliklerini göstermeyen gıdalar
kullanılmamalıdır.
B) Ürünün, markette ya da bakkalda uygun sıcaklık koşullarında saklanıp saklanmadığına dikkat edilmelidir.
C) Ürünün üretim ve tüketim tarihleri kontrol edilmelidir.
D) Ürünün renkli ambalajlanmasına dikkat edilmelidir.
E) Ambalajın açık olup olmadığını kontrol edilmelidir.
Î
“E” numara sistemine göre gıda katkı maddelerinin sınıflandırılması yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. Hazır gıdaların imalatında kullanılan pastörizasyon
ve sterilizasyon yöntemleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Geniş amaçlılar
Isıl işlem görmüş bir sucuğun ambalajında eklenen
katkı maddeleri;
1. E 450, 2. E 452, 3. E 301, 4. E 250
olarak belirtilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 1. ve 2. gıdanın bileşenlerine ayrılmadan kalmasını
sağlamak için kullanılmıştır.
B) 3. gıdaya aroma vermek için kullanılmıştır.
C) 3. ve 4. aynı grupta yer alan katkı maddeleridir.
D) 4. gıdanın daha renkli görünmesi için kullanılmıştır.
E) 1. gıdanın besleyici değerini arttırmak için kullanılmıştır.
5. Kir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kir, suyla etkileştiğinde ortamdan uzaklaştırılamayan
maddelerin genel adıdır.
B) Yağ ve benzeri maddelerin oluşturduğu lekelerdir.
C) Genelde apolar yapıda olduklarından, polar olan
suda çözünemezler.
D) Kirlerin tamamı organik maddelerden kaynaklanır.
E) Kiri ortamdan uzaklaştırabilmek için sabun, deterjan
gibi temizlik maddelerine ihtiyaç vardır.
TEST
20
Kimya Her Yerde - II (Hazır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri)
6. I. Sıcaklık
II. Basınç
10. I. Deterjanlar sert sularda sabuna göre daha iyi
temizleyici etki gösterir.
II.Deterjanların çevre kirliliğine etkisi sabunlardan daha fazladır.
III. Hava ile temas
Yukarıdakilerden hangileri hazır gıdaların raf ömrüne etki eden etmenlerdendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I, II ve III
III.Sabun ve deterjanlar hem temizleyici hem de dezenfekte edici özelliktedirler.
C) I ve II
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
E) II ve III
A) Yalnız I
7. I. Bitkisel ve hayvansal yağların veya yağ asitlerinin
NaOH, KOH gibi bazlarla tepkimesi sonucu elde
edilir.
II.Su ile birlikte hijyen amaçlı kullanılır.
B) Çamaşır suyu
D) Şampuan
C) Tuz ruhu
E) Sabun
8. Deterjanın temel bileşenlerinden biri - - - - . Bunlar sularda bulunan Ca2+ ve Mg2+ iyonlarının ortamda bulunan
Na+ iyonları ile değiştirilmesini sağlar.
Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Köpük ayarlayıcılardır.
C) Sertlik gidericilerdir.
Hidrofob
Hidrofil
Hidrofil
1442443
III.
1442443
II.
Hidrofob
COONa
Hidrofil
O
II
O – S – ONa
II
O
123
1442443
9. I.
E) Dolgu maddeleridir.
123
B) Ağartıcılardır.
D) Parfümlerdir.
o
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Deterjan
D) II ve III
III.Ortamdaki tüm mikroorganizmaların temizlenmesine
ise - - - - denir.
Yukarıdaki açıklamalarda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Hijyen, Dezenfeksiyon, Sterilizasyon
B) Hijyen, Sterilizasyon, Dezenfeksiyon
C) Sterilizasyon, Dezenfeksiyon, Hijyen
D) Sterilizasyon, Hijyen, Dezenfeksiyon
E) Dezenfeksiyon, Sterilizasyon, Hijyen
12. Sağlıklı olma çabasında dikkat edilmesi gereken en
önemli kural temizlik ve hijyendir. Bunun için bazı alışkanlıkların edinilmiş olması gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek değildir?
A) Tuvaletten sonra ve yiyeceklere dokunmadan önce
kesinlikle eller yıkanmalıdır.
B) Banyo süngerleri, lifler, diş fırçaları, tırnak makası
gibi malzemeler kişiye özel olmalıdır.
C) Mutfaktaki bulaşıklar bekletilmeden yıkanmalıdır.
D) Bulunduğumuz ortamları sık sık havalandırmalıyız.
E) Kişisel kıyafetlerimizi düzenli olarak kimyasal dezenfektanlarla temizlemeliyiz.
– SO3Na
Hidrofob
Yukarıdakilerden hangilerinde hidrofil ve hidrofob
gruplar doğru gösterilmiştir?
D) II ve III
KAVRAM
IM
C) I ve II
E) I, II ve III
:.............................................
EST
AT
KAZAN
B) Yalnız III
E) I, II ve III
II.Temas ettiği maddenin özelliklerini değiştirmeden
hastalık yapıcı mikroorganizmaların fiziksel ve/veya kimyasal yollarla ortamdan uzaklaştırılması - - - olarak tanımlanır.
123
A) Yalnız I
C) I ve II
11. I. Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için
yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerin
tümü - - - - olarak tanımlanır.
III.Hem polar hem de apolar grupları vardır.
Yukarıda özellikleri verilen temizlik maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
B) Yalnız II
11
22 33 44 55 66 77 88 99 10
10 11
11 12
12
:.............................................
:.............................................
NO :
.............................................
Puan :: ..............
..............
Puan
Download