İŞTİRA BEDELİNİN ÖDENEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

advertisement
İŞTİRA BEDELİNİN ÖDENEBİLMESİ İÇİN
GEREKLİ OLAN BELGELER
Gerçek kişiler için ;
- Dilekçe,
- İbraname (Islak imzalı),
- Poliçe aslı (Poliçe aslı yok ise kayıp beyannamesi),
- Kimlik fotokopisi
- “5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" ve buna bağlı olarak yayımlanmış
tedbirler yönetmeliği ile yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde adres teyidinin yapılabilmesi için adınıza
düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz veya sabit telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem
tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş fatura veya yerleşim yeri belgesi.
Tüzel kişiler için ;
- Dilekçe (Kaşeli/İmzalı),
- İbraname (Kaşeli/İmzalı),
- Poliçe aslı (Poliçe aslı yok ise kayıp beyannamesi),
- İmza yetkilisine ait kimlik fotokopisi,
- İmza sirküleri
- Faaliyet belgesi
- Vergi levhası fotokopisi
- Ticaret sicil gazetesi
Küçükbakkalköy Mah. Başar Sok. No:20 34750 Ataşehir - İstanbul Tel: +90 216 571 55 55 Faks: +90 216 571 55 56 MERSİS No: 0153003619800017
SENCARD HİZMET MERKEZİ : +90 216 571 5 571 [email protected]
www.acibademsigorta.com.tr
Download