Cellbarrier Plus LOG 4

advertisement
Cellbarrier Plus LOG 4
Kan ünitelerinden ve eritrosit konsantrelerinden
yüksek verimle lökosit süzmek içindir
Etkililik:
• Rezidüel WBC: <500.000 WBC/ birim
• Trombosit süzme > 95%
• WBC süzme >99,99%
• RBC’den kazanım >92% • Serum kullanımı gerekli değildir
• Yüzey hacmi 38 ml
• Kayıp hacim %10 ml
• Maks filtreleme kapasitesi 600 ml
Mevcut modeller:
Hasta başı filtrasyonu
CELLBARRIER PLUS LÖKOSİT FİLTRESİ “LOG 4”
(ERT+TAM KAN / 2) : 8699535680102
Laboratuar filtrasyonu
CELLBARRIER PLUS LÖKOSİT FİLTRESİ “LOG 4”
(ERT+TAM KAN / 2) : 8699535680201
HASTA BAŞI MODELİ KULLANMA TALİMATI
2
1
Filtre
LÖKOSİT
FİLTRESİ
Ambalajından çıkarılır.
Resimde görüldüğü gibi
kan torbasına takılacak
çivi yukarı gelecek şekilde
tutulur.
Cellbarrier Plus
LOG 4
Filtreden çıkan hortum ve
çiviye bağlı hortumu tutan
klips kapalı pozisyonda
tutulur.
3
Kan torbasına takılacak çivinin
altında bulunan geçici klemp
kapatılarak çivinin kapağı
açılır.
Çivi torbanın ‘T’ parçası
açılarak buradan kan
sızmayacak şekilde takılır.
4
Çivinin altında bulunan geçici
klemp açılarak filtreye kan
gelmesi sağlanır.
Damlama odacığına 1/3’ü ve
hortum dolana kadar kan
akışına izin verilir.
Makara kapatılır.
Çivinin altında bulunan geçici
klemp açılır.
6
5
Torbada kan bitip
hortuma geldiği
zaman hortumda
bulunan hava
filtresinin kapağı
çevrilerek kırılır.
Makara ile kan akışı hızı
ayarlanır (19-20 mm hg
damla / saniye).
Uyarı basınçlı torba ile
verileceği zaman 400 mm hg
aşılmaması tavsiye edilir.
Böylece sıkışmış
hava dışarı atılır.
Hortumda kalan
kanın filtreye
gitmesi sağlanır.
Serum fizyolojik ile
priming gerekli değildir.
7
Hortumdaki kan filtreye
geldiği zaman filtre
üzerinde bulunan hava
filtresinin kapağı çevrilerek
kırılır.
Böylece sıkışmış hava dışarı
atılır. Filtrede bulunan kan
aktarılmış olur.
İşlem sonunda
8
%99,99 oranında lökositten
indirgenmiş ürünün %92’si
kazanılmış olur.
Kalan lökosit -< 500.000 WBC/Unit
Trombositten süzme - > 95%
Lökositten süzme - > 99,99%
Kazanılan eritrosit oranı ->92%
Filtrenin maksimum kapasitesi -600 ml
Ayrıntılı bilgi için lütfen firmamızı arayınız.
KT_060_13_1
Set hastaya takılarak
transfüzyon başlatılır.
Download