KANSERE KARŞI YALNIZ DEĞİLSİNİZ Kanser tüm dünyada

advertisement
KANSERE KARŞI YALNIZ DEĞİLSİNİZ
Kanser tüm dünyada görülme oranı hızla artan çağımızın ve geleceğin en önemli hastalığı. Aynı zamanda
psikolojik zorlanma ve bozukluklara yol açma potansiyeli en yüksek olan hastalık gruplarından. Kanser tanısı
konan hastaları, çoğu zaman uzun ve karmaşık bir süreç bekler. Kişiye tanı konduğu anda yaşadığı şok
öylesine güçlü oluyor ki kişi kendisini ve çevresini suçlayabiliyor.
Kanser tanısı konan hastalar en önemli desteği başvurduğu sağlık kurumlarından alıyorlar. Deneyimli uzman
kadro, tıbbi birikim, teknoloji, modern tıp yöntemleri, uzmanların koordineli çalışmasını sağlayacak alt yapı
sistemlerinin bulunması hastaların bu süreci daha rahat yaşaması için önem taşıyor.
Kanserin medikal tedavisine ek olarak yapılan psikolojik
desteğin önemi tartışılmaz. Psikolojik desteğin amacı öncelikle
hastanın yitirdiğini düşündüğü kontrol duygusunu yeniden
kazandırmak, kendisini, duygularını ve düşüncelerini rahatça
ifade edebilmesini sağlamaktır. Bu her ne kadar kolay gibi
görünse de hastalığı yaşayan kişilerin çoğu, yakınlarını
üzmemek için gerçek duygularını ve düşüncelerini açığa
vuramıyor ve kendi içinde yaşıyorlar.
Aslında kanser gibi ciddi bir hastalık tanısı alındığı zaman bir
takım olumsuz duyguların yaşanması oldukça doğal. Doğal
olmayan pozitif düşünmeliyim diye düşünerek bu duyguları
ötelemek ve bu duyguların hastalığı daha da kötüleştireceğine
inanmak.
Kanser sadece fiziksel sağlığı değil aile sisteminin işlevselliğinde de etkili bir hastalıktır. Bu dönemde aile
sisteminin tümünün, rol dağılımlarının ve beklentilerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir. En önemli
destek duygusal destektir. Aile içindeki dürüst ve iletişim, duyguların açık ifadesi, ailenin sorun çözme ve
baş etme becerilerinin sağlıklı olması ve hastanın ihtiyaçlarına gidermeye yönelik çabalar hastanın yaşam
kalitesini arttırmaya yardımcı olur.
Yapılan araştırmalar kanser hastalarında bireysel terapiler kadar grup terapilerinin de çok etkili olduğunu
göstermektedir. Grup desteği, tanı ile gelişen yabancılaşma duygusunun azaltılması, yalnız olmadığı
duygusunun yaşanması, kaygı, depresyon, öfke, suçluluk gibi örtülü duyguların serbestçe ifade edilmesi,
aile ve sosyal etkileşim alanındaki insanlarla iletişimini güçlendirmeye yardımcı olması ve anlaşıldığı
duygusunun yaşanması açısından etkilidir.
2007 yılından bu yana Meme Kanseri teşhisi konan hastalarımızla “Meme Kanseri Destek
Grupları” adı altında Kozyatağı Acıbadem Hastanesi 8. kat konferans salonunda ayda iki kez Salı günleri
12:30-15:00 arası bir araya geliyoruz.
Grupla bir araya gelme amaçlarımız;
•
•
•
•
•
•
Yabancılaşmanın azaltılması,
Anlaşıldığı duygusunun gelişmesi,
Yalnız olmadığı duygusunun yaşanması,
Kaygı, depresyon, öfke, suçluluk gibi örtülü
duyguların serbestçe ifade edilmesi,
Aile ve sosyal etkileşim alanındaki insanlarla
iletişimini güçlendirmeye yardımcı olması,
Yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olması.
Neler Yaptık;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Doğru bilgiye ulaşmalarını sağladık,
Bilişsel-davranışçı tekniklerle düşüncelerimizi
yeniden şekillendirdik,
Sanat terapisi ile ilgilendik,
Gevşeme yaptık,
İmajinasyon kullandık,
İyileştirici hikayeler okuduk, yazdık
Rol yaptık,
Mizahı unutmadık,
Vaka hemşiremiz bizimle oldu,
Her hastanın özel olduğunu ve tedavi metotlarının farklı
olabileceğini, yan etkileri, bilgi kirliliği ile nasıl baş etmeleri
gerektiğini hep birlikte öğrendiler
Multidisipliner yaklaştık (hekim, hemşire, fizyoterapist…)
Onları dinlediğimizi, anladığımızı ve önemsediğimizi
hissettiler,
Gülmenin bağışıklığın en önemli güçlendiricisi olduğunu
önemsedik.
Kanser hastalığının uzun soluklu tedavi sürecinde multidisipliner yaklaşım hastanın yaşam kalitesini
arttırmak için önemlidir. Dolayısıyla hekim, onkoloji hemşireleri, psikolog ve diğer sağlık çalışanlarının doğru
yaklaşımları süreci olumlu etkilemektedir. Ayrıca hastanın yakınları ile doğru iletişim kurması ve kendi
hastalık grubundan olan kişilerle grup paylaşımları tedavi sürecine olumlu katkıda bulunmaktadır.
KANSERE KARŞI YALNIZ DEĞİLSİNİZ, YANINIZDAYIZ
Yazan
Nazan Ülkü
Acıbadem Kozyatağı Hastanesi
Klinik Psikolog
Download