enerji sistemleri - GAZFER Havalandırma Sistemleri

advertisement
ENERJİ SİSTEMLERİ
2014 yılında faaliyete başlayan GAZFER mekanik tesisat işleri ile ilgili
birçok projede yer almış ve başarı ile sonuçlandırmıştır.
Kuruluş, yenilikçi, üretken olan yönetim ve personeli ile çalışmalarında müşteri
memnuniyetini daima ön planda tutarak kaliteli ve estetik tesislerin oluşumunu
sağlamaktadır.
Mekanik tesisat taahhüt sektöründe yeralan firmamız, tesislerin ısıtma,
soğutma, havalandırma, sıhhi tesisat, yangın tesisatı mekanik uygulama işlerini
anahtar teslim üstlenmektedir. Yapılan işlerin bitiminden itibaren sistem
bakımlarını ve gerekli tamirleri de garanti süresince ücretsiz üstlenmektedir.
Proje, uygulama ve test edip işletmeye alma safhalarında sürekli deneyimli
mühendis kontrolünde yürütülen işlerimizde, çalışan ekip, konusunda bilgili
formen ve ustalardan oluşmaktadır.
Yapılan iş her aşamada proje doğrultusunda ve proje verilerine göre
uygulanmakta olup, iş bitiminde hazırlanan as-built projeler işverene teslim
edilmektedir.
Kurulan sistemin işletmeye alınması uzman servisler tarafından
yapılmaktadır. Her iş kalemi, önce proje çizimi ile başlayıp, çizilen shop drawing
lerin onayını takiben sahaya uygulamaya aktarılmakta, uygulama sonuçları
sahada mühendis kontrolünden geçmekte, onaydan sonra test işlemlerine
geçilmekte ve kabulünden sonra hakediş, ataçman hazırlanmaktadır.
Yapılan her işte ilgili standartlar baz alınmaktadır.
Isıtma sistemleri farklı biçimlerde uygulanabilir. Bu aşamada esas olarak sıcak (soğuk)
su ile ısıtma (Soğutma) incelenecektir.
Boyutları bakımından Isıtma Sistemlerini;
1. Tekil ısıtma (Soğutma) (Kat ısıtması)
2. Merkezi ısıtma (Soğutma) (Bina bazında ısıtma)
3. Bölge ısıtması (Soğutma) (Uzaktan ısıtma)
Günümüzde ısıtma ve soğutma sistem tasarımında, sistem seçimi en önemli adımlardan
biridir. Isıtma (soğutma) sisteminin ekonomisi esas olarak seçilen sisteme bağlıdır. Bu
seçimin doğru yapılması proje sorumlusunun birinci görevidir.
SİSTEM SEÇİM KRİTERLERİ
Sistem seçiminde göz önünde bulundurulacak pek çok kriter sıralanabilir. Bunların önemlileri
aşağıda verilmiştir:
1. Konfor
2. Kuruluş Maliyeti
3. İşletme Maliyeti
4. Servis Bakım Sıklığı ve Kolaylığı
5. İşletme Kolaylığı
6. Çevre Faktörü Islak Borulu Spring Sistemleri
Bu sistemde sprinkler tesisatında su bulunur bir yangın sırasında bu sprinkler ısının etkisiyle
açılır ve borudaki su yağmurlama sistemiyle ateşi söndürmeye başlar.
Kuru Borulu Sprink Sistemleri
Bu sistemde sprinkler tesisatında su yerine gaz bulunmaktır. Bu sistemlerin kullanılma
sebebi bunların çalışmak için daha düşük bir ısıya ihtiyaç duymasından dolayıdır. Bu sistemde
boru şebekesi direk su kaynağına bağlanmak yerine boru şebekesiyle su kaynağı arasındaki
vana kapatılarak arada kalan boşluk nitrojen gazı veya basınçlı havayla doldurulur. Hava
basıncı şebeke girişinde bulunan boruyla sürekli olarak kontrol edilir. Yangın durumunda açığa
çıkan ısı sprinki harekete geçirince boruda oluşan basınç hızlı şekilde düşer vana açılır ve boruda
bulunan sular yangın bölgesinin üzerine boşaltılır.
VRF, Değişken Soğutucu Akışkan Debisi anlamına gelmektedir. Bir dış ünite ile birden fazla iç
ünitenin kontrol edildiği klima sistemidir. Bir VRF Klima Sistemi, binanın değişen kapasite
ihtiyaçlarına bağlı olarak soğutkanın akışını kontrol eder. VRF Klima Sistemi bina dışında
bulunan dış ünite ve bina içindeki yaşam alanlarını soğutmak ve/veya ısıtmak amacı ile
kullanılan iç ünitelerden oluşur.
Sıhhi tesisat, yapı içinde gerekli olan suyun temini , ısıtılması, depolanması, yumuşak su
haline getirilmesi, basınçlandırılması ve dağıtımı, atık suyun arıtılması, pis suyun atılması,
yağmur suyu tahliyesi konularını içerir.
Yapı sakinlerine güvenilir bir temiz su sağlanması ve bu suya her hangi bir sıvının karışmasının
önlenmesi,
Cihaz sayısı, sağlanan suyun miktarı ve basınç yönünden uygun bir sistem yapılması,
Gerekli yerlerde suyun depolanması,
Pis su drenajının tıkanma ve kirlenmelerden, katı madde birikimlerinden uygun bir bakımla
korunmasının sağlanması,
Kesin bir tesisat ömrü için uygun boru ve donatı malzemelerinin seçilmesi,
Temiz su ve pis su sistemlerinde uygun ayırma, yalıtım ve havalandırmanın sağlanması.
Gri su, lavabolardan gelen suyun arıtılması ve tekrardan tuvalet rezervuarlara aktarılması
işidir.
Bir kapalı ortamın havasını değiştirmek amacıyla çeşitli yöntemlerle, çeşitli araçlar
kullanarak dışarıdan temiz hava akımının içeriye alınarak iç hacmin havasının değiştirilmesi
işlemine havalandırma denir. Bir ortamı ısıtma, soğutma veya havalandırma için ilk yapılması gereken işlem gerekli
sisteminin seçilmesidir. Bunun için çalışma yapılan hacim ile ilgili mevcut genel şartlar toplanıp
yapılacak faliyet ile karşılaştırılarak, sistem sağlıklı bir şekilde fizibilte edilmelidir.
Çıkan ön fizibilite çalışmasından sonra uygulanacak olan havalandırma sistemi ile ilgili
ortamın şartlarına uygun bir şekilde alan, nem oranı, hacim, hava değişim katsayısı, sıcak
soğuk yükleri ve belli kriterlere dayalı, mühendislik hesapları yapılarak proje oluşturulmalıdır.
Profesyonel kadromuzla projeleriniz konusunda danışma hizmetleri bulunan Gazfer
Mekanik, modern teknolojinin en yeni ürün seçenekleri ile devamlı gelişmekte olan firmamız,
farklı projelerde en hızlı çözüme kavuşabileceğiniz detaylar konusunda sizleri bilgilendirirken,
en verimli şekilde projeden fayda sağlamanıza olanak sağlamaktadır.
Doğal Gaz’ın en büyük faydası çevre kirliliğine diğer enerji kaynaklarına oranla az etki
etmektedir. Bu gazın yanması ile oluşan sadece su buharı ve karbondioksit’tir. Doğal Gaz hem
ısınma hem gıda pişirme hem de banyoda kombi ve şofben’in görevini alarak birden fazla
fonksiyonda çalışmaktadır. Binalar çatı izolasyonundan %20, pencere ve kapılardan %15, dış
duvar yalıtımından %15 ve sızdırmazlık önlemlerinden %10 oranda enerji kaybolmaktadır. Bu
önlemler alındığı takdirde ısınma ekonomik olacaktır. Kombinin yıllık bakımını yaptırmak ve
kombiyi mümkünse balkona değil de evin iç kısmına taktırmak ekonomik kullanım için çok
önemlidir. Evden 1 günden fazla ayrılmayacaksak kombiyi kapatmamalı en düşük seviyeye
getirmeli ve bazı yerlerin peteklerini kapatmalıyız. Çünkü kısa süreliğine açıp kapatmak daha
fazla gaz tüketimine neden olabilir.
Baca: Yanma sonucunda açığa çıkan zararlı atık gazları EMNİYETLİ bir şekilde atmosfere
atmaya yarayan bir tahliye sistemidir.
Değişik yakıtların kullanılmaya başlaması ile her yakıt türü için farklı baca sistemi gerekmiştir.
katı, sıvı ve gaz yakıtlar için baca sistemleri bulunmaktadır.
Doğru baca uygulaması; uygun baca tipinin seçilmesi ve baca çapının doğru hesaplanması ile
mümkündür.
-Endüstriyel baca sistemleri,
-Kazan baca sistemleri
-Kaskad baca sistemleri
-Endüstriyel fırın baca sistemleri
ENERJİ SİSTEMLERİ
Bursa Ofis: Demirtaşpaşa Mah. 11 Ata Sokak No:1/204 Osmangazi - Bursa (0224 271 88 29)
Ankara Ofis: Ufuk Üniversitesi Cad. No:3 The Paragon Kat:23 Çukurambar - Ankara (0312 265 05 05)
Kayseri Ofis: Sahabiye Mah. Mersin Sk. Sim İşhanı No:2/201 Kocasinan - Kayseri
www.gazfermekanik.com / [email protected]
www.gazfer.com / [email protected]
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards