Postmenopozal meme kanseriyle ilişkili olarak konjuge linoleik asit

advertisement
Am J Clin Nutr. 2002 Oct;76(4):873-82.
Postmenopozal meme kanseriyle ilişkili olarak konjuge linoleik asit, yağ ve
diğer yağ asitlerinin alımı: Hollanda Diyet ve Kanser Kohort Çalışması.
Voorrips LE, Brants HA, Kardinaal AF, Hiddink GJ, van den Brandt PA, Goldbohm RA.
Beslenme Epidemiyolojisi Departmanı, TNO Beslenme ve Gıda Araştırmaları, Zeist,
Hollanda. [email protected]
ARKAPLAN: Süt ürünleri ve geviş getiren hayvanların etinde bulunan konjuge linoleik
asidin (KLA) hayvanlarda ve in vitro deneylerde meme kanserine karşı
antikarsinojenik aktiviteye sahip olduğu anlaşılmıştır. Bugüne kadar insanlarda elde
edilen çok az epidemiyolojik veri mevcuttur.
AMAÇ: Bu çalışma Hollanda Kohort Çalışmasında KLA ve diğer yağ asitlerinin alımları
ile meme kanseri insidansı arasındaki ilişkiyi incelemiştir.
TASARIM: Onaylanmış 150 maddeli bir besin sıklığı anketiyle toplanan alım verileri,
Avrupa’daki gıdalarda bulunan spesifik yağ asitlerinin analitik verilerini içeren mevcut
bir veritabanıyla ilişkilendirildi (TRANSFAIR çalışması). 6.3 yıllık takip dönemi ve 941
yeni meme kanseri olgusuna dayanarak, çok-değişkenli oran orantıları ve %95 GA’lar
yağ asitleri ve KLA içeren besin gruplarının (örn., tereyağ, peynir, süt, diğer süt
ürünleri ve et) enerjiye göre düzeltilmiş alımları için hesaplandı.
BULGULAR: KLA alımı meme kanseri insidansıyla zayıf, pozitif bir ilişki gösterdi (en
yüksek kentile karşı en düşük kentil için oran orantısı: 1.24, %95 GA: 0.91, 1.69; trend
için P = 0.02). Toplam trans yağ asitleri ile istatistiksel olarak anlamlı ve doymuş yağ
asitleri ile (sınırda) pozitif ilişkiler saptandı. Tekli doymamış ve cis doymamış yağ
asitleriyle anlamlı ters ilişkiler saptanırken, KLA içeren besin gruplarından toplam yağ
ve enerji alımı meme kanseri insidansıyla ilişkili değildi.
SONUÇ: Hayvan ve doku kültürü modellerinde KLA’nın önerilen antikarsinojenik
özelliği insanlarda yürütülen bu epidemiyolojik çalışmada doğrulanamamıştır.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards