haftalık bülten

advertisement
Sermaye Piyasası Kurulu
HAFTALIK BÜLTEN
1995/23
5.6.1995-9.6.1995
A. 1.1.1995 - 9.6.1995 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN
İHRAÇ TALEPLERİ :
1.1.1995 -9.6.1995 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç talepleri; bedelli hisse senedi için 132
adet, 26.636,7 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 15 adet, 3.219 Milyar TL., banka bonoları için 2 adet, 645 Milyar
TL., varlığa dayalı menkul kıymet için 17 adet, 47.339,7 Milyar TL., tahvil için 6 adet, 325 Milyar TL., finansman bonosu için
2 adet, 1.452 Milyar TL. olmak üzere toplam 174 adet, 79.617,4 Milyar TL.'dır. Aynı dönem içinde Kurul kaydına alınmasına
karar verilenler ise bedelli hisse senedi için 100 adet, 21.996,9 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 15 adet, 3.169
Milyar TL., banka bonoları için 1 adet, 150 Milyar TL., varlığa dayalı menkul kıymet için 18 adet, 48.061,7 Milyar TL., tahvil
için 4 adet, 194 Milyar TL., finansman bonosu için 1 adet, 1.350 Milyar TL. olmak üzere toplam 139 adet, 74.921,6 Milyar
TL.'dır. (Tablo 1)
Tablo : 1
(Milyar TL.)
Talep Edilen
İhraç Türü
Bu hafta Toplam Bu hafta
Adet
Tutan
Adet
Hisse Senedi
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
Banka Bonosu
V.D.M.K.
Tahvil
Finansman Bonosu
14
Toplam
2.222
-
132
15
2
17
6
2
16
174
2.262
-
2
-
40
-
Kurul Kaydına Alınan
Toplam
Tutan
Bu hafta
Adet
Toplam
Adet
26.636,7
3.219
645
47.339,7
325
1.452
7
4
Bu hafta
Tutan
Toplam
Tutan
1.663.5
505
-
100
15
1
18
4
1
21.996,9
3.169
150
48.061,7
194
1.350
15
139
9.888,5
-
3
1
79.617,4
—
7.700
20
-
74.921,6
1.1.1995 - 9.6.1995 tarihleri arasında 3'ü bu hafta olmak üzere kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul'a yapılan başvuru sayısı 63'e ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 1'i t>u hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 69 olmuştur. Bu başvuruların 8 adedi 1.1.1995 tarihinden önce yapılmıştır.
B - 5.6.1995 - 9.6.1995 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR:
1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran Ortaklıklar :
Bu hafta, 14'ü hisse senedi, 2'si tahvil ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 16 adet ortaklık Kurul'a müracaat
etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan ortaklıklarca ihraç edilmek istenen bedelli hisse senetlerinin toplam nominal tutarı 1.696.961 Milyon TL., iç kaynaklardan 424.789 Milyon TL., I. temettüden 274.961 Milyon TL.
bedelsiz dağıtılacak hisse senedi, halka açılma nedeniyle ihraç edilecek 525.000 Milyon TL., nominal değerli hisse senedi,
40.000 Milyon TL. nominal değerli tahvildir. (Tablo 2)
Tablo : 2
(Milyon TL.)
Hisse Senetleri
Ortaklığın Unvanı
1) Delta Toprak San. ve Tic.A.Ş.
2) Ankara Cam San. ve Tic.A.Ş.(*)
3) Balıkesir Elektromekanik
Sanayi Tesisleri A.Ş.
4) Oysa Niğde Çimento Sanayi
ye Ticaret A.Ş.
5) 'Ardem Pişirici ve Isıtıcı
Cihazlar San. A.Ş.
ihraç Edilecek
Menkut
Kıymetin Türü
Bedelsiz
Bedelli
1.
İç
(Nakit Artınm) Kaynaklardan Temettüden
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
6.726
5.000
6.156
15.390
Hisse Senedi
76.844
46.107
Hisse Senedi
120.000
120.000
sermay:
?îvitS'*£i
S JT : 5 ? î î a . U S İ
t „_
Halka
Açılma
Diğer
Menkul
Kıymetler
7.574
m\\ı\
-
-
-
Tablo : 2 'nln Devamı
(Milyon TL.)
Hisse Senetleri
Ortaklığın Unvanı
İhraç Edilecek
Menkul
Kıymetin Türü
6) T m t aş Truva Gıda San.
Tarım İşletmeleri ve Tic. A.Ş.
7) Milpa Ticari ve Sınai
Ürünler Pazarlama San. ve
Tic. A.Ş.
8) Finans Finansal Kiralama A.Ş.
9) Tire Kutsan Oluklu Mukavva
Kutu ve Kağıt San. A.Ş.
10) Net Holding A.Ş.
11) Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
12) Bossa Sanayi ve
Ticaret İşit. T.A.Ş.
13) Işbir Sentetik Dokuma
San. A.Ş.
14) Lüks Kadife Tıc. ve San.A.Ş.
15) Alpler Ziraat Aletleri
San ve Tıc. A.Ş.
16) Standart Civata Tic. ve
San. A.Ş.
Diğer
Menkul
Kıymetler
Bedelsiz
Bedelli
1.
İç
(Nakit Artınm) Kaynaklardan Temettüden
_
Hisse Senedi
9.000
9.000
Hisse Senedi
201.600
28.800
—
77.000
95.314
77.000
197.961
—
—
Hisse Senedi
Hisse Senedi
—
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
1.212.599
Halka
Açılma
—
—
—
—
—
—
-
—
_
—
—
—
Hisse Senedi
27.536
13.104
_
_
Hisse Senedi
Tahvil
31.500
12.500
—
_
—
—
—
_
—
Tahvil
_
—
-
255.000
270.000
—
—
_
—
25.000
_
15.000
(*) Tahsisli
2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar:
Bu hafta içinde 2 ortaklık mevcut kayıtlı sermaye tavanını yükseltmek 1 ortaklık ise kayıtlı sermaye sistemine geçmek
amacıyla Kurul'a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. (Tablo 3)
Tablo : 3
(Milyon TL.)
önceki Kayıtlı
Sermaye Tavanı
Ortaklığın Unvanı
1. İttifak Holding A.Ş.
2. Çelik Halat ve Tel. San. A.Ş.
3. Yakasan Yapışkan Kâğıt San. ve Tic. A.Ş.
Yeni Kayıtlı
Sermaye Tavanı
200.000
174.960
1.000.000
1.000.000
96.000
-
ödenmiş veya
Çıkarılmış Sermayesi
200.000
174.960
12.000
C - 5.6.1995 - 9.6.1995 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ
TALEPLERİ:
1. Hisse Senedi İhracı İçin Kurul Kaydına Alınmalar:
Kurul tarafından bu hafta içinde 7 ortaklığın 1.328.536 Milyon TL. bedelli, 928.000 Milyon TL iç kaynaklardan, 30.000
Milyon TL'sı ise i. temettüden karşılanmak üzere bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydına alınma talebi kabul edilmiştir.
(Tablo 4)
Tablo : 4
Ortaklığın Unvanı
1) Migros Türk Ticaret A.Ş.
2) Milliyet Gazetecilik A.Ş.
3) Kartonsan Karton San.
ve Tic.A.Ş.
4) Trakya Cam Sanayii A.Ş.
5) Tümteks Tekstil San.
ve Tic.A.Ş.(*)
6) Hektaş Ticaret T.A.Ş.
7) Öz Finans Factoring Hizm. A.Ş.
(*) Yeni pay alma hakları kısıtlanarak
Kayıtlı Sormaya
Tavanı
(Milyon TL.)
ödenmiş veya
Çıkanlmış Sermayesi
Eski
Yeni
İhraç Edilecek Nom. Tutarı
Bedelli
(Nakit
Artınm)
1.000.000
1.000.000
540.000
100.000
600.000
270.000
300.000
1.500.000
540.000
100.000
360.000
135.000
6.000.000
2.442.680
75.000
2.931.216
110.000
488.536
35.000
240.000
30.000
453.000
75.000
60.000
150.000
-
600.000
300.000
Bedelsiz
1.
İç
Kaynaklardan Temettüden
100.000
540.000
135.000
—
-
-
-
-
-
153.000
—
-
30.000
2. Halka Açılan Ortaklıklar:
Kurul tarafından bu hafta içinde 1 ortaklığın halka arz edilecek mevcut hisselerinin 1 ortaklığında sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek hisse senetlerinin kayda alınma talebi uygun görülmüştür. Kurul kaydına alınan hisse senetlerinin toplam nominal tutarı 335.000 Milyon TL'dir. (Tablo 5)
Tablo : 5
Halka Açılmanın Türü ve
Nominal Değer Üzerinden Tut.
Ortaklığın Unvanı
Mevcut Hisselerin
Satışı
(Milyon TL)
1) Eczacıbaşı Yapı
Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.
300.000
Sermaye
Artırımı
(Milyon TL)
2) Tümteks Tekstil
, San. ve Tic. A.Ş.
35.000
Bir Payın
Ortaklıkça
Belirlenen
Satış Fiyatı
(TL)
Aracılık Yükleniminl
Yapan Kuruluşlar
6.500
Eczacıbaşı Menkul Değ. A.Ş.
Liderliğinde, T. İş Bankası A.Ş.,
Tekstil Bankası A.Ş., Ata Menkul
Kıy. A.Ş., Interbank A.Ş., T.
Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.,
Yatırım Finansman A.Ş., T.
Ekonomi Bankası A.Ş. ve
PamukbankT.A.Ş.'nden oluşan
konsorsiyum.
11.500
Finansbank A.Ş. Yöneticiliğinde,
Tekstilbank A.Ş. Garanti Yat.
Tic. Bank. A.Ş., Ekinciler Yat.
ve Menk. Değ. AŞ., T.
Tütüncüler Bankası T.A.Ş.,
İktisat Bankası T.A.Ş.'nden
oluşan konsorsiyum
3. Tahvil İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınma:
Kurul bu hafta halka arzedilmek üzere 20.000 Milyon TL. tutarında tahvilin ihraç ve satış talebini uygun görmüştür.
(Tablo 6)
Tablo : 6
(Milyon TL.)
Ortaklığın Unvanı
1. Norm Civata Sanayii ve Tic. A.Ş.
Yıllık Brüt
Faiz Oranı (%)
İhraç Tutan
20.000
Aracılık Yükleniminl
Yapan Kuruluşlar
115 sabit faizli
-
4. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ihracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar:
Kurul bu hafta 4 kuruluş tarafından kurulan 4 adet yatırım fonunun katılma belgelerinin Kurul kaydına alınmasını
uygun görmüştür. Kayda alınan katılma belgelerinin toplam nominal tutarı 505 Milyar TL.'dır. (Tablo 7)
Tablo : 7
Kuruluşun Adı
Unvanı
1. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
İkinci Yatırım Fonu
2. Eczacıbaşı Menkul Değ. A.Ş.
Birinci Yatırım Fonu
(20 Milyar TL.'den 100 Milyar
TL'na artırımı)
3. Birleşik Türk Körfez Bankası A.Ş.
İkinci Yatırım Fonu
(200 Milyar TL'dan 500 Milyar
TL'na artırımı)
4. DemirbankT.A.Ş.
İkinci Yatırım Fonu
(25 Milyar TL.'den 50 Milyar
TL'na artırımı)
Fon Başlangıç
Tutan (Milyon TL)
Pay Sayısı
100.000
10.000.000
100.000
8.000.000
500.000
30.000.000
50.000
2.500.000
Portföy
Yapısı (%)
Fon Süresi
Hazine Bonosu
Devlet Tahvili
Hisse Senetleri
Hazine Bonosu
26.91
73.09
9.46
90.54
Süresiz
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Hazine Bonosu
(Ters Repo)
Hazine Bonosu
Özel Sektör
Tahvili
16.79
78.18
5.03
Süresiz
89.62
10.38
Süresiz
Süresiz
5, Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme ve Tavan Yükseltme:
Kurul bu hafta içinde 1 ortaklığın kayıtlı sermaye sistemine geçme talebini uygun görmüştür. (Tablo 8)
Tablo : 8
(Milyon TL.)
Önceki Kayıtlı
Sermaye Tavanı
Ortaklığın Unvanı
1. Mutlu Akü Malzemeleri Sanayii A.Ş.
Ödenmiş veya
Çıkanimış Sermayesi
Yeni Kayıtlı
Sermaye Tavanı
1.000.000
-
225.000
6. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar:
Kurul tarafından bu hafta içinde 3 bankanın 7.700 Milyar TL. tutarında varlığa dayalı menkul kıymet ihraç talebi uygun
görülmüştür. (Tablo 9)
Tablo : 9
Ortaklığın Unvanı
Alacak Portföyü Oluşturan Senetler
İhraç Tutan
1. Akbank T.A.Ş.
2. Türkiye Tütüncüler Bankası A.Ş.
3. T. Garanti Bankası A.Ş.
(Milyon TL.)
TürO
4.000.000
Temlik Eden Kuruluş
İhracat kredilerinden
oluşan alacak portföyü
İhracat kredilennden
oluşan alacak portföyü
İhracat kredilerinden
oluşan alacak portföyü
700.000
3.000.000
-
D - YENİ FAALİYET İZİNLERİ:
Bu hafta içinde;
1. Şahin Menkul Değerler A.Ş.'nin İzmit - Kocaeli, Karşıyaka - İzmir ve Kızıltoprak - İstanbul'da acenta, Ata Menkul
Kıymetler A.Ş.'nin Çeşme - İzmir'de irtibat bürosu, Boğaziçi Menkul Değerler A.Ş.'nin Ödemiş - İzmir'de acenta ve Global
Menkul Değerler A.Ş.'nin Karşıyaka - İzmir'de irtibat bürosu açma başvuruları uygun görülmüştür.
E - ÖZEL DURUMLAR
1. Halka Açık Osmaniye Gıda San. ve Tic. A.Ş. isteği üzerine Kurul kaydına çıkarılmıştır.
2. Kurulumuzun 1- 5.5.1995 tarih ve 18 sayılı Haftalık Bülteninde 12. madde olarak yayımlanan tesbitler nedeniyle Dirikoç soyadlı müşteriler ve Aks Menkul Değerler A.Ş. yöneticileri hakkında Seri: VIII, No: 20 Sayılı Tebliğe aykırılıkları nedeniyle SPKn'nun 47/A-3 ve 49 uncu maddeleri uyarınca ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar
verilmiştir.
3. Çukurova Elektrik A.Ş'nin,
a) Hisse senedi değişimi uygulamalarında sermaye piyasası mevzuatına uymayarak eski hisse senetlerini yenileri ile
değiştirme işlemini Adana'da bulunan şirket merkezinde yapmakta ısrar etmesi nedeniyle şirketin genel müdür ve muhasebe
müdürü hakkında SPKn'nun 47/B-5 maddesi uyarınca cezai takibata geçilmesine,
b) Küçük küpürlü senetlerin değişiminde karşılaşılan sorunlar konusunda şirketin yazılı olarak uyarılmasına karar verilmiştir.
4. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın Yeniden Kota Alma Ücreti Tarifesi Kurulumuz tarafından onaylanmıştır.
5. Delta Menkul Değerler A.Ş'nin eski ve uygun görülen yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
Artınm Öncesi
Ortağın Adı Soyadı
Tutar (TL)
Artınm Sonrası
Pay W
Tutar (TL)
Pay<%)
-azli ÖZCAN
460,000,000
46.00
4,600,000.000
46.00
M. Cem FERGAN
459,000,000
45.90
4.950,000,000
49.50
1,000,000
0.10
10,000,000
0.10
E. Turgut FERGAN
40,000,000
4.00
40,000,000
0.40
F. Kadir ÖZCAN
40,000,000
4.00
400,000,000
4.00
1,000,000,000
100.00
10,000,000,000
100.00
Özlem FERGAN
TOPLAM
6. İMKB Genel Kurulu'nun 25.5.1995 tarihinde yaptığı olağan toplantısında alınan kararlar ve gündemde yeralan <_Lgcr
maddeler 91 sayılı KHK'nın 5. ve Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 19.
maddesi uyarınca onaylanmıştır.
7. Derborsa Borsa Bankerliği A.Ş.'nin müracaatı üzerine işlem hatalarından doğan hisse senedi açıklarının İMKB
Takas ve Saklama A.Ş.'ndeki mevcut nakdinden karşılanmak üzere tamamlanması ve bu işlemden doğan müşterilerin hisse
senetlerinin dağıtılması talebi kabul edilmiştir.
F. İLKE KARARI
Kurulumuzun Seri: VII, No: 8, "Seri: VII, No: 2 Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ"in 2. maddesinde "Fon varlığının korunması ve saklanmasına ilişkin sorumluluğu devam etmek üzere kurucu fon
portföyündeki varlıkları yapılacak bir sözleşmeye İMKB Takas ve Saklama A.Ş. veya bu kuruluşun belirleyeceği bir kurumda
usulüne uygun olarak muhafaza eder" hükmü ile yatırım fonlarının İMKB Takas ve Saklama A.Ş. dışındaki bankalarla saklama sözleşmeleri yaptıkları dikkate alınarak yatırım fonlarının İMKB Takas ve Saklama A.Ş. dışındaki bankalarla yaptıkları
saklama sözleşmelerini 31.8.1995 tarihine kadar tasfiye ederek fon varlıklarının saklanmasını İMKB Takas ve Saklama
A.Ş.'nde yapmaları gerektiğine karar verilmiştir.
G. BASIN BÜLTENİ
Kurulca kabul edilen "Seri: VI, No: 4 Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile yatırım ortaklıklarının bağlangıç sermayeleri, değişen piyasa koşullarına uygun olarak 250 milyar TL'na yükseltilmiştir.
Yatırım ortaklıklarının hisse senetlerine yatırım yapan yatırımcıların bilgilendirilmesine yönelik olarak, bu ortaklıkların
portföy yapılarının piyasada şeffaflık ilkelerine uygun olarak haftalık bazda ilan edilmesi sağlanmaktadır.
Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. 13 - 06500 Beşevler - ANKARA Tel : (312) 212 62 80 (20 Hat)
Fax : (312) 221 33 23 Tlx : 44 592 SPK-TR
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards