Sermaye Piyasası Kurulu HAFTALIK BÜLTEN

advertisement
Sermaye Piyasası Kurulu
HAFTALIK BÜLTEN
1995/6
6.2.1995 -10.2.1995
A- 1.1.1995 -10.2.1995 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN
İHRAÇ TALEPLERİ:
1.1.1995 - 10.2.1995 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç talepleri; hisse senedi
için 22 adet, 1.486,5 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 3 adet, 720 Milyar TL., banka bonoları için 1
adet, 150 Milyar TL., varlığa dayalı menkul kıymet için 3 adet, 7.960,7 Milyar TL., olmak üzere toplam 29 adet
10.317,2 Milyar TL.'dır. Aynı dönem içinde Kurul kaydına alınmasına karar verilenler ise hisse senedi için 18
adet, 1.519,6 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 4 adet 730 Milyar TL., banka bonoları için 1 adet,
150 Milyar TL., varlığa dayalı menkul kıymetler için 1 adet 4.960,7 Milyar TL. olmak üzere toplam 24 adet,
7.360,3 Milyar TL.'dır. (Tablo 1)
Tablo : 1
Talep Edilen:
İhraç Türü
Kurul Kaydına Alınan
Tutan
Adedi
Hisse Senedi
(Milyar TL.)
Adedi
Tutan
22
1.486,5
18
1.519,6
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
3
720
4
730
Banka Bonosu
1
150
1
150
V.D.M.K.
3
7.960,7
1
4.960,7
29
10.317,2
24
7.360.3
T o p l a m
1.1.1995 - 10.2.1995 tarihleri arasında 6'sı bu hafta olmak üzere kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da
mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul'a yapılan başvuru sayısı 16'ya ulaşmıştır.
B- 6.2.1995 -10.2.1995 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN
ORTAKLIKLAR:
1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran Ortaklıklar:
Bu hafta 6'sı hisse senedi, 1'i varlığa dayalı menkul kıymet ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak
üzere 7 adet ortaklık Kurul'a müracaat etmiş ve Kurul söz konusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan
ortaklıklarca ihraç edilmek istenen bedelli hisse senetlerinin toplam nominal tutarı 304.766 Milyar TL.,varlığa
dayalı menkul kıymetlerin ise 1.000. Milyar TL.'dır. (Tablo 2)
Tablo: 2
Ortaklığın Unvanı
1) Balıkesir Pamuklu Dokuma San. T.A.Ş.
2) Çinkur -Çinko Kurşun Metal San. A.Ş.
3) Borova Yapı Endüstri A.Ş.
4) Limaş Liman İşletmeleri A.Ş.
5) Türk Siemens Kablo ve Elektrik San. A.Ş.
6) Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ş.
7) T. Garanti Bankası A.Ş.
İhraç Edilecek
Menkul
Kıymetin Türü
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
(Milyon TL.)
ihraç Edilecek Nominal Tutar
Hisse Senetleri
Bedelli
(Nakit Artırım)
8.766
280.000
7.000
_
Bedelafz
120.000
20.000
_
_
_
SERÎ*"
KÜTÜPHANESİ
—. t i ı . ı i ı l . Si
_
_
252.000
—
V.D.M.K.
Halka Açılma
Dljer
Menkul
Kıymetler
9.000
-
1.000.000
2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran
Ortaklıklar:
Bu hafta içinde 4 ortaklık mevcut kayıtlı sermaye tavanını yükseltmek, 2 ortaklık ise kayıtlı sermaye
sistemine geçmek amacıyla Kurul'a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır.
(Tablo 3)
Tablo: 3
(Milyon TL.)
Ortaklığın Unvanı
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Marmaris Martı Otel işletmeleri A.Ş.
Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş.
Bolu Çimento San. A.Ş.
Gübre Fabrikaları T.A.Ş.
Duran Ofset Matbaacılık ve Ambalaj San. A.Ş.
Tukaş Turgutlu Konservecilik A.Ş.
Mevcut Kayıtlı
Sermaye tavam
Yani Kayıtlı
sermaye favam
120.000
250.000
600.000
576.000
600.000
1.000.000
3.000.000
2.500.000
800.000
300.000
_
-
Çıkarılmış Sermayesi
120.000
150.000
601.021
576.000
11.200
94.500
C- 6.2.1995 -10.2.1995 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN
İHRAÇ TALEPLERİ:
1. Hisse Senedi İhracı için Kurul Kaydına Alınanlar:
Kurul tarafından bu hafta içinde 2 ortaklığın 362.500 Milyon TL. bedelli hisse senedinin Kurul kaydına
alınma talebi kabul edilmiştir. (Tablo 4)
Tablo : 4
(Milyon TL.)
Kayıtlı Sermaye
Tavanı
Ortaklığın Unvanı
1) Marmaris Altınyunus Turistik Tes. A.Ş.
2) Evren Menk. Kıy. Yatırım Ort. A.Ş. (*)
600.000
500.000
Ödenmiş veya
Çıkarılmış Sermayesi
Eski
Yeni
90.000
10.000
325.000
250.000
İhraç Edilecek Nom. Tut.
Bedelli
(Nakit Artırım)
122.500
240.000
Bedelsiz
112.500
(*) Rüçharı hakları kısıtlanarak
D- YENİ FAALİYET İZİNLERİ:
1- Bumerang Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman A.Ş., Çağdaş Menkul Değerler A.Ş.,
ABN Ambro Bank N.V., Ekinciler Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş.1 ne Seri: V, No:18 sayılı Kredili Menkul
Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme işlemleri Hakkında Tebliğin 4. maddesi
uyarınca izin verilmesi uygun görülmüştür.
2- ABC Finans Menkul Değerler A.Ş.'nin Üsküdar-istanbul'da acenta açma başvurusu uygun
görülmüştür.
3- Derborsa Borsa Bankerliği A.Ş.'nin Bakırköy-istanbul'da acenta açma başvurusu uygun
görülmüştür.
E- ÖZEL DURUMLAR:
1- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin kurucusu olduğu 9 yatırım fonunda görülen bazı aksaklılar
nedeniyle yazılı olarak uyarılması uygun görülmüştür.
2- Toros Gübre ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'nin Kurul kaydından çıkarılmasına ilişkin başvurusu uygun
görülmüştür.
3- interbank A.Ş. 4. Yatırım Fonunun başlangıç tutarının 20 Milyar TL.'dan, 150 Milyar TL.'na
artırılmasına ilişkin iç tüzük değişikliği uygun görülmüştür.
4- Ekol Menkul Değerler A.Ş.'nin eski ve uygun görülen yeni ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, bu
ortaklık yapısı ile yeniden alım satım aracılığı faaliyetine başlaması uygun görülmüştür.
ESKİ ORTAKLIK YAPISI
Pay Tutarı
(Bin TL.)
Ortağın
Adı Soyadı
M. Rıfat TANIK
Ercan KUZİK
Yücel ŞEKER
Necip MUTLU
Yalçın KESGİN
Abdurrahman SARIKAYA
Engin SIĞINDI
Metin YAZAK
A. Enver AKAN
Ünal YENDİ
Selçuk ASLAN
TOPLAM
YENİ ORTAKLIK YAPISI
Pay Oranı
%
1.560.000
160.000
90.000
40.000
40.000
40.000
20.000
20.000
10.000
10.000
10.000
78.00
8.00
4.50
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
0.50
0.50
0.50
2.000.000
100.00
Ortağın
Adı Soyadı
Pay Tutan
(Bin TL.)
Uğur KOKSAL
Noray HANCIYAN
Hikmet BABACAN
Ercan KUZİK
Erdoğan KARA
M.Orhan ÇAKIN
TOPUM
* Pay Oranı
%
479.000
207.000
180.000
160.000
157.000
147.000
23.95
10.35
9.00
8.00
7.85
7.35
1.330.000
66.50
5- Net Turistik Yayınlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kurul kaydından çıkarılmasına ilişkin başvurusu
uygun görülmüştür.
6- Çukurova Elektrik A.Ş.'nin Grup bünyesinde faaliyet gösteren çimento fabrikalarının hisse
senetlerini satın almasına ilişkin olarak 19.1.1995 tarihli yazımız gereğini yapmayacağı anlaşıldığından yasal
yollara başvurulması uygun görülmüştür.
7- Makroborsa Menkul Değerler A.Ş.'nin eski ve uygun görülen yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
ESKİ ORTAKLIK YAPISI
, - Ortağın
Adı Soyadı
TF Trend HOLDİNG
T. Erdoğan ŞENAY
Bilgin ARAL
Fahri TUGAY
Kevser OZDER
Sarp KURAY
Rukiye GOKÇAY
TOPLAM
YENİ ORTAKLIK YAPISI
Pay TUtarı
(Bin TL.)
Pay Oranı
24.896.99.1.1.1.1.1.-
99.584
0.396
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
25.000.-
100
•
%
/
:
• Ortağın
AdtSoyadr
Pay Tutan
(Bin TL.)
Mustafa ŞAHİN
Vedat ŞAHİN
Şükriye ŞAHIN
Semra ŞAHIN
Hülya ALEMU
Deniz ŞAHIN
Derya ŞAHIN
Erdoğan ŞENAY
Bilgin ARAL
TOPLAM
Pay Oranı
12.750.10.000.450.450.450.450.350.99.1.-
51
40
1.8
1.8
1.8
1.8
1.4
0.396
0.004
25.000.-
100
F. İLKE KARARLARI
1. 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin XI - Finansal faaliyet izin belgesi harçları
bölümünün 3. fıkrasında sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgelerinden her belge
ve her yıl için 207.600.000 TL., 4. fıkrasında da yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgelerinden
207.600.000 TL. harç alınması hükme bağlandığından ve aynı Kanunun 127. maddesinde " bu Kanunda
aksine hüküm bulunmadıkça harçların tamamı peşin olarak ödenmeden harca mevzu olan işlem yapılmaz"
hükmü uyarınca,
- halka arza aracılık,
- alım satıma aracılık,
- portföy yöneticiliği,
- portföy işletmeciliği,
- yatırım danışmanlığı,
- repo-ters repo,
- finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mal ve kıymetli madenlere dayalı vadeli işlem
sözleşmesi yapılmasına aracılık,
yetki belgelerinin Kurulumuzca verilmesinin uygun görülmesinden sonra ilgili kurumların sözkonusu
harçları yatırmaları ve ödemeye ilişkin makbuzu Kurulumuza ibraz etmeleri şartı ile belgenin düzenlenip ilgili
kurumlara verilmesi ve uygulamanın bu çerçevede yönlendirilmesine karar verilmiştir.
2. Kurulumuzun Seri: V, No: 18 Tebliğinin yayımından önce bazı aracı kurumlarca yapılan, müşterilerin
kredilendirilmesi ayrıca diğer aracı kurumlarla nakit alma - verme işlemlerini; uygulamada Tebliğimiz
hükümlerine uygun hale getirmeleri gerektiğine; kredilendirme işlemleri ancak İMKB tarafından hazırlanarak
yürürlüğe konulacak listelerde yer alacak menkul kıymetler üzerinden yapılabileceğinden, bu listeler
yayınlanarak yürürlüğe konuluncaya kadar, aracı kurumlara sözkonusu düzeltmeleri yapabilmeleri için geçici
bir süre tanınmasına, ödünç verme işlemleri Tebliğ ile düzenlendiğinden daha önce bu işlemleri yapanlar
hakkında Hazine Müsteşarlığına bildirimde bulunulmamasına ve geçici süre içerisinde mevzuata aykırı
işlemlerini mevzuata uygun hale getirenler hakkında herhangi bir işlem yapılmamasına karar verilmiştir.
Download