Vida, Çıkrık ve Kasnaklar

advertisement
BASİT MAKİNELER
8.SINIF
2.ÜNİTE
TEST
NO: 09
* Vida, Çıkrık ve Kasnaklar *
A) Kaldıraç
B) Vida
C) Çıkrık
D) Kasnak
2. Aşağıda bazı basit makineler verilmiştir. Buna
göre verilen basit makinelerin hangisinde "çıkrık
sistemi" yer almamaktadır?
A)
B)
C)
D)
3. Aşağıda bir çıkrık sistemi yer almaktadır.
3r
F
r
r
K
Buna göre verilen sistemde K yükü 12N ise, F
kuvveti kaç N'dir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Yukarıda verilen boşluğa aşağıdaki basit makine
çeşitlerinden hangisi yazılmalıdır?
4. Aşağıda bir vida ve tahta düzeneği verilmiştir.
C) II, III ve IV
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1. Bir silindir etrafına sarılı eğik düzlemler şeklinde
oluşan basit makinelere ............................... adı verilir.
www.fensepeti.com
Bu yaprak test seti Metin GÖKTÜRK tarafından hazırlanmıştır. Yaprak test setleri ve diğer setler için www.fensepeti.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. 2017 ©
a
Düzeneğe göre vida ile ilgili olarak;
I. Yoldan kaybettirir.
II. "a", bir vida adımıdır.
III. Kuvvetten kazanç sağlar.
IV. Bir tur döndüğünde "a" kadar ilerler.
Yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I, III ve IV
D) I, II, III ve IV
5. Aşağıdaki şekilde 3r ve r yarı çaplı kasnaklar
verilmiştir.
3r
r
Buna göre aşağıda verilen yargılardan hangisi
doğrudur?
A) Dönme yönleri ve tur sayıları aynıdır.
B) Dönme yönleri ve tur sayıları farklıdır.
C) Dönme yönleri aynı, tur sayıları farklıdır.
D) Dönme yönleri farklı, tur sayıları aynıdır.
2
1
3r
2r
L
M
M kasnağı 2 yönünde 2 tur döndürüldüğünde L
kasnağı hangi yönde, kaç tur döner?
A) 1 yönünde 2 tur döner.
B) 2 yönünde 2 tur döner.
C) 1 yönünde 3 tur döner.
7.
3 cm
Yukarıda verilen vida kendi ekseni etrafında 7
tur döndürüldüğünde tahta zemine kaç cm
saplanır?
A) 10
B) 14
C) 18
D) 21
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
www.fensepeti.com
D) 2 yönünde 3 tur döner.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
6.
8. Dönme eksenleri çakışık (aynı), çapları birbirinden
farklı iki veya daha fazla silindirden meydana gelen,
çapı küçük olan silindire iple bağlanan yükün, çapı
büyük olan silindire kuvvet uygulanması sonucu
oluşan dönme hareketi ile asılı olduğu ipin silindire
dolanmasıyla yukarı çıkarılmasını sağlayan basit
makinelere ....................................... denir.
Yukarıda verilen boşluğa aşağıdaki basit makine
çeşitlerinden hangisi yazılmalıdır?
A) Kaldıraç
B) Vida
C) Çıkrık
D) Kasnak
9.
2
1
3r
2r
L
M
Şekildeki sistemde M kasnağı 2 yönünde 1 tur
döndürüldüğünde L kasnağının son görünümü
aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
A)
B)
C)
D)
 TEST 09 - CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-D 3-C 4-D 5-B 6-D 7-D 8-C 9-D
Download