Elektrik ve Manyetizma – 7

advertisement
KAZ
AN
SINIF
F
IM
20
KAVRAMA
ST
TE
11.
TEST
Elektrik ve Manyetizma – 7
4. Üzerinden 3i ve 4i akım geçen
düzgün X ve Y telleri şekildeki
gibi yerleştirilmiştir.
Buna göre O noktasında oluşan manyetik alanın yönü ve
büyüklüğü aşağıdakilerden
- T.m
hangisidir?(K = 10 7 A )
Buna göre tellerin O noktasında oluşturduğu bileşke
manyetik alanın yönü şekilde verilenlerden hangisidir?
A) 1.10-5 Tesla , 9 B) 1,2.10-5 Tesla, ,
C) 1,5.10-5 Tesla , 9 D) 1,8.10-5 Tesla, ,
E) 2.10-5 Tesla, ,
A) 1
2. Üzerinden i ve 3i akımları
geçen X ve Y tellerinden
X telinin O noktasında
oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü B dir.
Buna göre bileşke manyetik alan kaç B dir?
1
A) 2 3
C) 2 B) 1
D) 2
5
E) 2
3. Üzerinden i ve 2i akım
geçen X ve Y tellerinin
K, L ve M noktalarından oluşturdukları bileşke manyetik alanlarının büyüklükleri BK
,BL ve BM dir.
Buna göre manyetik
alanlar arasındaki ilişki nasıldır?
A) BK > BL > BM
B) BL > BK > BM
C) BM > BL > BK
D) BL > BM > BK
E) BM > BK > BL
Î
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1. Sayfa düzleminde bulunan düz
telin üzerinden 6A akım geçmektedir.
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
D) 3
5
E) 2
5. Üzerinden 3i ve 8i akım
geçen doğrusal X ve Y
telleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
Buna göre tellerin O
noktasında oluşturduğu bileşke manyetik
K.i
alanın şiddeti kaç
d dir?
A) 2 B) 2
C) 2 2 6. Üzerinden 5 A akım geçen
halkanın merkezinde oluşan manyetik alanın yönü
ve büyüklüğü nedir?
- T.m
( K = 10 7 A ; r = 3 )
A) 10-5 Tesla, , C) 1,5.10-5 Tesla,
B) 5.10-5 Tesla,
D) 2.10-5 Tesla,
9
E) 2,5.10-5 Tesla, 9
9
,
TEST
20
Elektrik ve Manyetizma – 7
10. Düzgün manyetik alanlar içerisine K, L ve M telleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
7. Üzerinden i akımı geçen Y teli
ile 2i akımı geçen X yarım
halkası şekildeki gibi yerleştirlimiştir.
Y telinin O noktasında oluşturduğu manyetik alan B olduğuna göre bileşke manyetik alan kaç B dir?(r=3)
A) -3B
B) 4B
C) -5B
D) 6B
E) 7B
Buna göre e hangi tellere etkiyen manyetik kuvvetlerin yönü doğru gösterilmiştir?
8. Üzerinden i akımı geçen X halkası
ile 6i akım geçen Y doğrusal teli
şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
X halkasının merkezinde oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü B ise bileşke manyetik
alan kaç B dir?(r = 3)
A) 1
B) 2 C) 3 r
r
D) 2
9. Yarıçapı r olan makaranın
üzerine sarılmış N sarımlı
L uzunluğundaki bobine R
direnci ve V gerilimli üreteç şekildeki gibi bağlanmıştır.
E) 5
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Yalnız K
B) Yalnız L
C) K ve L
D)K ve M
E) L ve M
11. Birbirine paralel olacak
biçimde yerleştirilmiş
K, L ve M tellerinden
sırasıyla i, 2i ve 3i
akımları şekildeki gibi
geçmektedir.
K teline etki eden
bileşke manyetik
kuvvet F olduğuna göre M teline etki eden bileşke
manyetik kuvvet kaç F olur?
B) R
D) L
D) 2
E) 5
büyüklüğü F tir.
Buna göre X teline etki
eden bileşke manyetik kuvvetin büyüklüğü kaç F olur?
E) r
B) 2 C) 3 A) 1
:.............................................
EST
AT
KAZAN
7
E) - 3
guladığı manyetik kuvvetin
R
C) N
KAVRAM
IM
D) -2
12. Üzerlerinden i, i ve 2i akımları
geçen doğrusal X,Y ve Z tellerinden X telinin Y teline uy-
Buna göre bobinde oluV
şan manyetik alanın büyüklüğü aşağıdakilerin hangisine bağlı değildir?
A) V
4
5
B) - 3 C) 3 A) -1
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
:.............................................
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download