ÇALIŞMA SORULARI 1.SORU) Şekildeki keski tezgâh üzerinde

advertisement
1
ÇALIŞMA SORULARI
1.SORU) Şekildeki keski tezgâh üzerinde dönmekte olan kütüğe 20 N’luk bir kuvvet
uygulanmaktadır. Bu kuvveti;
a) n-y eksenleri
b) x-t eksenleri üzerindeki bileşenlere ayırınız.
2.SORU ) A halkasına etkiyen üç kuvvetin bileşke büyüklüğü ve doğrultusunu belirleyiniz.
(F1 = 500N θ=200)
2
3.SORU
a) F1, F2 , F3 kuvvetlerini kartezyen vektörler şeklinde ifade ediniz.
b) Bileşke kuvvetinin büyüklüğü ve pozitif x ekseninden saat yönünde ölçülen
doğrultusunu belirleyiniz.
4.SORU) Şekildeki brakete etkiyen üç kuvvetin her birini x ve y eksenlerine göre
Kartezyen vektör formunda ifade ediniz. Bileşke kuvvetin pozitif x’ ekseni yönünde ve
büyüklüğünün FA = 600 N olması için F1 büyüklüğü ve θ doğrultusu ne olmalıdır.
3
5. SORU) Aşağıdaki şekle göre AC kablosu 8 kN’luk yük taşımaktadır. İki kuvvetin
bileşkesi A noktasından aşağı yönde olduğuna göre bileşke kuvveti ve AC kablosundaki
kuvveti belirleyiniz.
6. SORU) Şekilde gösterildiği gibi robot kolu 90 N ’luk bir kuvvet uygulamaktadır. Bu
kuvvetin;
a) AB koluna paralel ve dik bileşenlerini,
b) BC koluna paralel ve dik bileşenlerini bulunuz.
4
7. SORU) Şekle göre Fyay ve F kuvvetinin bileşkesi dikey yönde olduğuna göre Fyay ve R
bileşke vektörünü belirleyiniz (120 lb = 500 N).
8. SORU) Şekilde gösterilen kuvvetlere göre 𝛼 = 350 için bileşke kuvvetin büyüklüğünü
belirleyiniz.
5
9.SORU) AB kolu şekilde gösterildiği gibi 3 kablo ile tutulmaktadır.AC 4 kN ve AD 5.2 kN
ise;
a) Bileşke kuvvet sadece AB ekseni boyunca oluşuyorsa AE kablosundaki kuvveti,
b) Oluşan bileşke kuvvetin büyüklüğünü belirleyiniz.
10. SORU) Şekilde gösterilen kuvvetlerin x-y bileşenlerini belirleyerek bileşke kuvveti
bulunuz.
Download