kepler yasaları

advertisement
KEPLER YASALARI
Kepler, gezegenlerin güneş etrafındaki hareketleri üç kanunla açıklamıştır.
1. Yörüngeler Yasası
Her gezegen, odak noktalarının birinde güneşin bulunduğu bir elips yörünge üzerinde
hareket eder.
Şekilde kanuna göre Dünya’nın ve Mars’ın elips yörüngeleri çizilmiştir. Dünya’nın elips
yörüngesinin odak noktası F1 ve F2 ‘dir. Mars’ın yörüngesinin odak noktaları F1 ve F’2 dir.
Güneş, bu gezegenlerin yörüngelerinin ortak odak noktasında bulunur. F 1 noktası diğer
gezegenlerin elips yörüngelerinin ortak noktasıdır.
2. Alanlar Yasası
Bir gezegeni güneşe bağlayan çizgi eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar.
Şekilde ∆t sürede taranan S1 alanı, yine ∆t sürede taranan S2 alanına eşittir. Bu süreler içinde
gezegenin aldığı yol eşit olmadığından hızı da eşit olmaz. Bunun sonucu olarak, gezegen
Güneş’e yaklaştıkça hızı artar, uzaklaştıkça hızı azalır.
3. Periyotlar Yasası
Gezegenlerin yörüngelerinin ortalama yarıçapları R ve periyotları T olmak üzere,
bütün gezegenler için
yazılır. Burada
aynıdır.
’dir.
Gezegenlerin ortalama yarıçapları, Güneş’e olan maksimum ve minimum uzaklıklar
toplamının yarısıdır. Ortalama yarıçap,
şeklinde yazılır.
Ortalama yarıçaplar sırasıyla
dır.
olan gezegenlerin periyotları
ise,
oranı
Download