Fizik I - Erzurum Teknik Üniversitesi

advertisement
Fizik I (3-0) 3
Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta hareket, Newton’un hareket yasaları ve
bunların uygulamaları, Newton’un evrensel kütle çekimi yasası, İş ve enerji, Enerjinin
korunumu, Momentum ve sistemlerin hareketi, Katı cisimlerin statik dengesi, Dönme
ve açısal momentum. Coulomb yasası ve elektrik alanı. Gauss yasası. Elektrik
potansiyeli. Sığa. Elektrik enerjisi ve yalıtkanların özellikleri. Akım ve direnç. DA
devrelerinde enerji ve akım. Manyetik alan. Manyetik alan kaynakları. Faraday
yasası. İndüklem. Madde içindeki manyetik alanlar. elektromanyetik salınımlar ve AA
devreleri. Maxwell denklemleri ve elektromanyetik dalgalar.
Ders Kitabı:

Fen ve Mühendislik için Fizik, Serway, R. A., Beichner, R. J., Jewett, J, çeviri
editörü Çolakoğlu, K. Palme Yayıncılık, Ankara, 2007.
Yardımcı Ders Kitapları:

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Orhun, Ö. (Editör) Bilim Teknik Yayınevi,
İstanbul. 2003.

Temel Fizik, Fishbane, P. M., Gasiorowicz, S., Thornton, S. T., çeviri editörü
Yalçın, C., 2. Baskı, Arkadaş Yayınevi, Ankara. 2006.

Uygulamalı Temel Fizik, Özdaş, K., Yörükoğulları E., Bilim ve Teknik
Yayınevi, Eskişehir. 1990.
Download