28. MAL KONTROL Mali kontrol alanındaki mevzuat, kamu iç mali

advertisement
28.
MALİ KONTROL
Mali kontrol alanındaki mevzuat, kamu iç mali denetimi, dış mali denetim, AB öz kaynaklarının
kontrolü, AB fonlarının denetimi, uluslararası iç ve dış mali denetim gibi alanları kapsamaktadır. Bu
alandaki sınırlı sayıdaki yasal düzenleme genelde tüzük ve kararlardan oluşmakta ve söz konusu tüzük
ve kararlar doğrudan etkili olduğu için ulusal mevzuata aktarılmaları gerekmemektedir. Mali kontrol
alanındaki müktesebat ayrıca temelde uluslararası alanda kabul gören somut mali yönetim ve kontrol
kurallarından oluşmaktadır.
Mali kontrol başlığında müzakere sürecinde yasal düzenlemelerin yanı sıra mevcut sistemin ve yapının
da gözden geçirildiği görülmektedir. Birlik tarafından 5 ana başlık altında yapılan incelemede dikkate
alınan hususlar şu şekildedir:
•
Kamu mali iç denetimi,
•
Dış denetim,
•
AB öz kaynaklarına ilişkin denetim araçları,
•
AB katılım öncesi mali yardımları ve gelecekteki yapısal faaliyet,
•
AB’nin mali çıkarının korunması.
Avrupa Birliği, mali kontrol başlığı altında aday ülkelerin mevzuat uyumunu incelerken iç ve dış
denetim için gerekli yapıların oluşturulmasını, bağımsız denetim kurumlarını ve kamu mali iç
denetiminin yasal zeminini esas almıştır.
Ayrıca Birlik, AB mali desteğinin ex-ante (önceden) denetiminin ve bu fonların amacına uygun
kullanılmaması halinde geri dönüşünün sağlanmasının da üzerinde durmuştur. Birlik, aday ülkelere tüm
bu hususların yerine getirilebilmesi için yasal ve kurumsal altyapıya ilişkin ortak bir şablon sunmamış,
söz konusu ülkelerdeki durumu inceleyerek onlardan eksiklerini gidermelerini talep etmiştir.
Download