Toprak Çeşitleri TOPRAĞIN İYİLEŞTİRİLMESİ

advertisement
Toprak
Yazar Administrator
Salı, 29 Haziran 2010 11:54 - Son Güncelleme Salı, 29 Haziran 2010 14:00
Toprak Çeşitleri
Toprakları ana başlıklar altında çok kısa şöyle özetleyebiliriz.
1-Taşlı topraklar
2-Kumlu topraklar
3-Tınlı topraklar
4-Killi opraklar
5-Marnlı topraklar
6-Humuslu toprakalr
7- Kireçli topraklar
Açıklamalar;
1-Taşlı topraklar:İçeriği % 80 taş ve az miktarda topraktan oluşur.Kolay havalanırlar. fakat su
tutma kapasiteleri ve besin ihtivaları azdır.
2-Kumlu topraklar:% 80 kum ihtiva ederler.İşlenmeleri kolaydır.Su tutmadıklarından bol sulama
gerektirirler buda toprktaki besinin yıkanıp gitmesine neden olur.besince fakir ve genelliklede
asit topraklarıdr.
4-Kili topraklar:İçeriğinin yarıdan fazlasını kil oluşturur.Su tutma kapasiteleri yüksektir. bu
nednele geç tava gelirler.tava gelmeden işlenmesi halinde toprak tekstürü zarar görür.Ağır
topraklar olup işlenmeleri zordur.Kurak zamanlarda toprak katı bir hal alır.
3-Tınlı topraklar:yarıdan fazlası kum ve % 30-50 arasıda kilden meydana gelirler.tava gelmeleri
ve işlenmeleri kolay olduğundan tarım için elverişli topraklardır.
5-Marnlı topraklar.İçinde kum, kil,çakıl ve humus bulunur. Bağcılık bakımından uygun
topraklardır.
6-Humuslu topraklar:Siyah enkte bir topraktır. koyu renk olduğu için çabuk ısınıp kolay tava
gelirler.su tutma kapasiteleri iyidir.Besin maddelerince zengindirler. Tava gelince kolay işlenirler.
7-Kireçli topraklar:kil,kum humus ve kireç ihtiva ederler.kalın bir kaymak tabakası bağlarlar.suyu
geçirmezler.zor işlenen bir toprak çeşididir.
TOPRAĞIN İYİLEŞTİRİLMESİ
1-DRENAJ:
Çoğu bitki suyun iyi drene edilmesini fakat hızlı bir şekilde kaybolmamasını ister.
Bu istek daha çok erkenci bitkiler için önemlidir.İdeal su tutulması;minerallerin çevre sinin ince
1/3
Toprak
Yazar Administrator
Salı, 29 Haziran 2010 11:54 - Son Güncelleme Salı, 29 Haziran 2010 14:00
bir su tabakasıyla kaplı olması ve organik minerallerin aralarının havayla dolu olması
durumudur.Kılcal kökler mineralleri çevreleyip hem gerekli besinleri absorbe edebilir ve hemde
ihtiyaç duydukları havayı tenefüs edebilirler.Drenaj suyun akıp gitmesi için alınan önlemler
olmakla birlikte üst toprağa ilave edilecek olan organik katkı maddesiveya alçıtşı yada kireçtaşı
gibi maddeler kilin ,kum gibi küçük topaklar halinde birarada tutulmasına sebebolarak toprağın
denaj özelliğini geliştirecektir.Drenaj ,iklim şartlarına göre toprak işlenerek ve havalandırılarakta
geliştirilebilir.Kuru havada toprak işlendiğinde hem killi toprak alete yapışmayacak yada
yapışmalar olmayacak ve hemde toprak parçalara kolayca ayrılacak buda toprağın kolay drene
olmasını sağlayacaktır.Toprağa kum yada çakıl karıştırılarakta toprağın drenajı geliştirilebilir çok
miktarda kum yada çakıl gerekecektir.Bu pahalıbir yöntem olduğundan ancak küçük alanlar için
düşünülebilir.
2-HAVALANDIRMA:
Havalandırma birçok nedenden dolayı önemlidir.Bu hem toprak drenajını iyileştirir ve hemde
bitki köklerinin ve diğer toprakaltı organizmaların nefes almasını sağlar.Havalandırma drenaj
için kullanılan yöntemlerin çoğu ile sağlanabilir.
3-İŞLENEBİLİRLİK:
Buağır killi toprağın kolay çalışılabilir hale getirilmesi demektir.Bu yine drenaj için kullanılan
yöntemlerle geliştirilebilir.Bunun yanında toprağın ihtiyaç duyduğu uygun organik katkı
maddelerinin ilaveside gerekmektedir.
4-RENK:
Toprak rengi üzerinde nekadar uzun süredir tarım yapıldığına bağlı olarak değişim
gösterebilir.Asıl rengi, orijini olan ana kayaya göre değişmekle birlikte içindeki organik madde
miktarıda bunu etkiler.Koyu renkli toprakların nesiller boyunca işlenmekte olduğu
söylenebilir.Koyu renkli topraklar ısıyı daha çabuk absorbe edecekler ve daha yavaş
soğuyacaklardır.Yani İlkbaharda toprak daha erken ısınacaktır.Bu durumda toprağın
iyileştirilmesi demek renginin koyulaştırılması anlamına gelmektedir.Toprağın rengini
koyulaştırmak için havalandırılmış kurum kullanılmaktaydı fakat günümüzde daha çok organik
karışımlar tercih edilmektedir.
5-SU TUTMA
Bu kumlu topraklarda bir problem olarak karşımıza çıkar.Toprağın su tutma kapasitesini
artırmak için mümkün olduğu kadar çok organik katkı maddesi katılmalıdır.Böylece toprağın su
2/3
Toprak
Yazar Administrator
Salı, 29 Haziran 2010 11:54 - Son Güncelleme Salı, 29 Haziran 2010 14:00
tutma kapasitesi artacak bitki kökleri kuru havadada suyu alabilecektir.
3/3
Download