Gıda ve Yemlerde Pestisit Kalıntısı Analizlerinin Analitik Kalite

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Gıda ve Yemlerde Pestisit Kalıntısı Analizlerinin Analitik Kalite
Kontrol ve Validasyon Prosedürleri için Rehber Dokümanı
yayımlanmıştır.
Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketici Koruma Genel Müdürlüğü DG
SANCO tarafından yayımlanan 12571/2013 sayılı ''Gıda ve Yemlerde
Pestisit Kalıntısı Analizlerinin Analitik Kalite Kontrol ve Validasyon
Prosedürleri için Rehber Dokümanın'' El Kitabına Çevrilmesi ile ilgili,
çalışmalar Bakanlık ve Özel Gıda Kontrol Laboratuvarları Temsilcilerinin
Katılımı
ile
2008
yılından
itibaren
Genel
Müdürlüğümüz
koordinasyonunda yürütülmekte olup; 12571/2013 sayılı dökümanı Ulusal
Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğünde 15-17 Nisan 2015 tarihleri
arasında toplantı yapılarak güncellenmiştir.
Güncellenen El Kitabı pestisit analizlerinde faaliyet gösteren Bakanlık Gıda
Kontrol Laboratuvarları ile Bakanlığımızdan yetki alan Özel Gıda Kontrol
Laboratuvarlarının
validasyon
verifikasyon çalışmalarında
rehber
doküman olarak web sayfasında hizmete sunulmak üzere yayımlanmıştır.
Döküman için tıklayınız...
http://haber.evrim.com/files/Pestisit
_Validasyon_Prosedurleri_Rehber_Dokumani.pdf
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download