SINAVIN ADI Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlik Sınavı SINAV

advertisement
Doküman Kodu
ÖD.SHŞ.FR.01
Yayın
Tarihi
25.06.2008
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
-
-
1/5
SINAV UYGULAMA DUYURUSU
SINAVIN ADI
Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlik Sınavı
SINAV ÜCRETİ
Sınava girecek aday, 01- 21 Şubat 2012 tarihleri arasında sınav ücreti olarak 50 (elli) TL KDV dâhil,
EĞİTEK Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesi, Türkiye
Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi
birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile yatıracaktır.
Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan
adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru
dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi
makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek
adaylar MEB’in resmî internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumunu öğrenebilir.
SINAV BAŞVURUSU
Sınav ücretini yatıran her aday başvurusunu 01-21 Şubat 2012 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr
internet adresinden yapacaktır.
Yeterlilik sınavına katılacak adaylar aşağıda tabloda yer alan gruplardan sadece birini seçebilirler.
GRUP NU
GRUP ADI
1
Kur’an Kursu Öğreticisi
2
İmam-Hatip
3
Müezzin Kayyım
Sınava giren adayların yeterliklerinin tespitinde, Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi “Eğitim
Hizmetleri” sayfasındaki “Personel Yeterlikleri” kısmında yer alan “Diyanet İşleri Başkanlığı
teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri” esas alınacaktır.
SINAV YERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlik Sınavı 81 İl Merkezinde yapılacaktır.
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
Yeterlik Sınavı, 11 Mart 2012 tarihinde, Pazar günü, Saat: 10.00’da yapılacaktır.
1
SINAV UYGULAMASI
 Yeterlik Sınavında her grup için ayrı-ayrı olmak üzere 80 soruluk çoktan seçmeli(dört seçenekli)A
ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.
 Yeterlik Sınavı 90 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.
 Aday, “Sınav Giriş Belgesi”ni, 01 Mart 2012 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet
adresinden alabilecektir.
 Aday, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya
pasaport) ile sınava girecektir.
 Sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında bulunmayan aday ve yanında cep telefonu
bulunan aday kesinlikle sınava alınmayacaktır.
 Sınav soru ve cevap anahtarı 13 Mart 2012 tarihinde http://www.meb.gov.tr
http://www.diyanet.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
 Aday sınav sonuç bilgisi 12 Nisan 2012 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden
yayımlanacaktır.
 Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili kanun gereğince işlem yapılacaktır.
SINAVA KATILACAK ÖZÜRLÜ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI
Sınava başvuranlardan sınav öncesinde ve sınav anında YEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını
gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar, “sağlık kurulu raporunun”, “özürlü
kimlik kartının” kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu
“nüfus cüzdanı örneğinden” herhangi birini bir nüsha halinde en geç 21 Şubat 2012 tarihinde Diyanet
İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire
Başkanlığında olacak şekilde ulaştıracaklardır.
Bu tarihten sonra ulaşan konu ile ilgili başvuru ve belgeler ne sebeple olursa olsun (postada ve kargoda
gecikmeler vb.) dikkate alınmayacaktır.
SINAV KONULARI
Yeterlik Sınavında kullanılacak sorular aşağıdaki konulardan hazırlanacaktır.
1) Kur’an kursu öğreticiliği için;
a) Kur’an-ı Kerim,
b) Akaid,
c) Fıkıh (ibadet konuları),
d) Siyer ve ahlâk,
2) İmam-hatiplik için;
a) Kur’an-ı Kerim,
b) Akaid,
c) Fıkıh (ibadet konuları),
d) Siyer ve ahlâk,
3) Müezzin-kayyımlık için;
a) Kur’an-ı Kerim,
b) Akaid,
c) Fıkıh (ibadet konuları),
2
YETERLİK SINAVI KAYNAK ESERLERİ
S.No
KİTAP ADI
1
Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri
2
İlmihal I. ve II. Ciltler
3
İslam’a Giriş (I-IV)
4
Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı
İLGİLİ
YETERLİK
YAZAR
ADI
UNVAN
(YAYINEVİ)
GRUPLARI
Komisyon
K.K.Ö., İ.H., M.K.
(DİB Yayınları)
Komisyon
K.K.Ö., İ.H., M.K.
(TDV Yayınları)
Komisyon
K.K.Ö., İ.H., M.K.
(DİB Yayınları)
Prof.
Dr.
İbrahim
SARIÇAM
K.K.Ö., İ.H.
(DİB Yayınları)
Davut KAYA
Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi
5
K.K.Ö., İ.H., M.K.
Kuranı Kerim’i Okumanın Faziletleri ve
K.K.Ö., İ.H., M.K.
Okuma Kaideleri
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
K.K.Ö., İ.H., M.K
“Allah” ve “Din” Maddeleri
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
K.K.Ö., İ.H
“Ahlak” Maddesi
6
7
8
(DİB Yayınları)
Prof.Dr.
KARAÇAM
TDV Yayınları
TDV Yayınları
YETERLİLİK SINAVI İÇİN OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN ESERLER:
S.No
1
2
3
4
5
6
7
KİTAP ADI
YAZAR ADI (YAYINEVİ)
Sorunlarımız ve Sorumluluklarımız
16 Kitap (DİB Yayınları)
Serisi
Doç. Dr. Halil ALTUNTAŞ
Namaz İlmihali
Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ (DİB Yayınları)
Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ
Oruç İlmihali
Doç. Dr. Halil ALTUNTAŞ (DİB Yayınları)
Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ
Hac İlmihali
Mehmet KESKİN
İslam’da Din Hürriyetinin Temelleri
Öğreniyorum Serisi
İnanıyorum Serisi
Doç. Dr. Halil ALTUNTAŞ (DİB Yayınları)
Doç. Dr. Halil ALTUNTAŞ (DİB Yayınları)
5 Kitap (DİB Yayınları) (DİB Yayınları)
6 Kitap (DİB Yayınları) (DİB Yayınları)
3
İsmail
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle
okutulacaktır.
 Sınava giren aday için [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak
başarı puanı hesaplanacaktır.
 Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.
 Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzeri puan
alan aday başarılı sayılacaktır.
 Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi
sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şık/şıkları dikkate
alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
 Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular doğru
kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
İLETİŞİM ve DUYURU
 Milli Eğitim Bakanlığı için : “Alo 147”
 Diyanet İşleri Başkanlığı için: (0312) 295 70 00
 Yeterlik yazılı sınavı ile ilgili duyuru ve ilanlar Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri
Başkanlığı tarafından her iki kurumun kendi İnternet siteleri “www.meb.gov.tr” ve
“www.diyanet.gov.tr” üzerinden yapılacaktır.
SINAV İTİRAZLARI
 Adaylar, sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının
http://www.meb.gov.tr ve www.diyanet.gov.tr internet sitesinde yayımlanmasından itibaren en
geç 3 (üç) işgünü içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü,
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapacaklardır. Başkanlık, sınav
sorularına ilişkin itirazları değerlendirerek 10 (on) işgünü içerisinde adaya bilgi verecektir.
 Adayların, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin YEĞİTEK’e yapacakları itiraz
başvurularını, EĞİTEK Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Şubesi
Beşevler/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk
Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile
10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı
olduğu dilekçe ile birlikte yapmaları gerekmektedir. Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı,
soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra
yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
4
 Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sınav sonuçlarının http://www.meb.gov.tr ve
www.diyanet.gov.tr internet sitesinde yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) işgünü
içerisinde YEĞİTEK’e yapacaklardır. YEĞİTEK, sınav sonuçlarına ve uygulamasına ilişkin
itirazların cevabını 10 (on) işgünü içerisinde adaya bildirecektir.
 Başvurusu /sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan,
aday/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
5
Download