Allerjik nezle

advertisement
Allerjik nezle
Allerjenlerin neden olduğu nasal mukozanın
İgE aracılı inflamatuvar hastalığı
Sıklık %10-25
En yaygın allerjik hastalık
Allerjik rinit – Fizik muayene
Mukozal ödem, solukluk, konkalarda hipertrofi, seröz
burun akıntısı, polipler, postnazal akıntı, konjonktival
hiperemi, gözlerde sulanma
klinik

Burun



Kasıntı
Akıntı/tıkanıklık
Hapsırma
Ayrıca kulakta damakta
bogazda kaşıntı ve
nonprodüktif öksürük
Göz
kaşıntı
akıntı
yanma
kızarıklık
shiner
Allerjik rinit – Fizik muayene
Allerjik shiner
Dennie Morgan çizgileri
Allerjik selam,
nazal köprülenme
Göz kapaklarında
şişlik,
Konjonktivada
yaygın hiperemi,
şişlik,
Gözyaşı
salgısında artma
Seröz otitis media
Allerjik rinit – Sınıflandırma
Devam süresine ve şiddetine göre (yeni sınıflama):
Aralıklı
Devamlı
belirtiler
belirtiler
< 4 gün / hafta, veya
> 4 gün / hafta, ve
< 4 hafta
> 4 hafta
Hafif
•Normal uyku
•Normal günlük aktiviteler,
spor
Orta/Ağır
bir veya daha çok belirti
•Anormal uyku
•Normal okul/iş hayatı
•Günlük aktivite, spor ve
eğlencenin kesintiye uğraması
•Sıkıntı verici semptom yok
•Okul/iş hayatında sorunlar
•Sıkıntı verici semptomlar
komplikasyonları







Kronik otit
İşitme kaybı
Sinüzit
Astım
Ortodontik maloklüzyon
Uyku bozukluğu
Algılamada bozulma öğrenim güçlüğü okul
basarısında düşme
tanı
Deri testi
 Nazal smear
 Spesifik IgE
Septal deviasyon ve nazal polip tümör
KF,granulomatöz hst yabancı cisim
vazomotor rinit dıslanmalı

tedavi




Korunma
Akut
tedavi(antihistaminik,dekongestan,antikolinerj
ik)
Koruyucu tedavi(İNCS,LTRİ,kromonlar)
immünoterapi
Basamak tedavisi
Hafif
intermitant
Hafif
Orta
persistant
şiddetli
intermitant
İntranazal steroid
Orta
Şiddetli
persistant
İntranazal & oküler kromon
Oral veya lokal non-sedatif H1 antihistamin
İntranazal dekonjestan (<10 gün) veya oral dekonjestan
Allerjen veya irritandan korunma
İmmünoterapi




Aşağıdakilerden hangisi allerjik nezleye
sıklıkla eşlik eden durumlardan biri
değildir?
A) Gastroözofageal reflü B) Adenoid
hipertrofisi
C) Kronik sinüzit D) Astım
E) Seröz otitis media
Allerjik konjiktivit




Allerjik konjiktivit:IgE aracılı tip 1 (polen kedi
toz mantar sporları)
Vernal /atopik keratokonjiktivit:TH aracılı
(staf?)
Sıklıkla al.nezle ile birlikte görülür
Genellikle çift taraflıdır
klinik



Kaşıntı sulanma kızarma ödem(histamin)
Ağrı(prostoglandin)
Ödem konj kalınlık(lökotrienler)
tedavi

1.basamak
Kaçınma
 Yıkama
 Soğuk uygulama
 Oral antihistamin
2.Basamak
topikal antihistamin,vazokonstr,NSAİ
3.Basamak
mast hücre stabilizatörleri,topikal steroidler
4.basamak:İmmunoterapi

Download