ﻟۡﻴَﻮۡمَ ﳈَۡﻠۡﺖُ ﻟَﲂُۡ دِﻳﻨَﲂُۡ وَ ﺗۡﻤَﻤۡﺖُ : اﺳ ﺘﻌﻴﺬ ۚۚۚۚ

advertisement
Hutbe: Arefe ve Bayram Günleri,
4 Zilhicce 1433 (19 Ekim 2012)
‫ اﻟۡ َﻴ ۡﻮ َم َٔا ۡﳈَﻠۡ ُﺖ ﻟَ ُ ۡﲂ ِدﻳﻨَ ُ ۡﲂ َو َٔاﺗۡ َﻤ ۡﻤ ُﺖ‬: ‫اﺳـﺘﻌﻴﺬ اب‬
ُ ‫ﻋَﻠَ ۡﻴ ُ ۡﲂ ِﻧ ۡﻌ َﻤ ِﱴ َو َر ِﺿ‬
ۚ‫ﻴﺖ ﻟَ ُ ُﲂ ا ۡﻻ ۡﺳﻠَ ٰـ َﻢ ِدﻳ ۬ﻨًﺎ‬
ِٕ
‫ َﻣﺎ ِﻣ ْﻦ َٔا َّاي ٍم َٔا َﺣ ُّﺐ ا َﱃ‬:{‫ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ }ﺻﻌﲅ‬
ِٕ ِ ْ ِ ْ ِ ِ َ ‫ِ َٔ ﻳ‬
‫َﴩ ذي اﻟﺤ َّﺠﺔ‬
ِ ‫َّاهلل ا ْن ُ َﺘ َﻌﺒَّﺪَ ُهل ﻓﳱَﺎ ﻣ ْﻦ ﻋ‬
her mekanın geçer akçesidir. Fakat böyle
günlerdeki
fedakarlık,
kelimelerle
anlatılamayacak güzelliktedir. Bunun en
güzel örneği Kurban ibadetidir. Kurban,
yaklaşmaktır. Her şeyi bizim emrimize
veren Rabbimize yakınlıktır. Kurban
vesilesiyle, muhtaç kimselerin yaşadığı
ülkelerdeki insanlara, kardeşlerimize bir
selam göndermektir. Gadab-ı İlâhiyi
söndüren, Allahın Rızasını celb eden,
kesildiği memleketlerdeki huzursuzlukları
ortadan kaldıran, umumi affın tecelli
etmesine sebep olan bir ibadettir.
Kıymetli Müminler,
Muhterem Müminler,
Okuduğumuz âyet-i kerimede Hz. Allah
(c.c) şöyle buyuruyor: “ Bugün sizin
dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki
nimetimi tamamladım ve size, din
olmak üzere İslam’ı beğendim, ona razı
oldum.” (Mâide,3)
Peygamberimiz (s.a.v) in irtihallerinden
seksen iki gün önce nâzil olan ve İslam
Dininin mükemmeliyete ulaştığını haber
veren bu ayeti celilenin Arefe gününde
inzal buyrulması, bugünün önemini bir kat
daha
ziyadeleştirmektedir.
Fahr-i
Kâinatımız(s.a.v) hadis-i şeriflerinde :
“Kim Arefe Günü oruç tutarsa, Cenab-ı
Hak
onun
geçmiş
ve
gelecek
günahlarını affeder” buyurmuşlardır.
Değerli Müslümanlar,
Mevlamızın hakkında yeminle bahsettiği
ve Rasülüllâh (s.a.v) Efendimizin “ Allah
katında yapılan amellerin hiç biri,
Zilhiccenin ilk on gününde yapılan
amellerden daha faziletli ve daha
sevimli değildir ” ifadeleriyle övdüğü, çok
müstesna günlerdeyiz. Bu günler sıradan
günler değildir. Özel günlerde özel
davranışlar sergilenir.
Her
Meyve
mevsiminde
güzeldir.
Fedakarlıkta bulunmak her zamanın ve
Bayram
sabahında
ve
günlerinde
yapılabilecek güzel hasletlerimiz vardır.
Erkenden kalkarak bayrama hazırlanmalı,
gusül abdesti almalı, güzel ve temiz
elbiseler giymeli, bayram namazına
(çocuklarımızı da unutmadan) gitmeye
çalışmalı, daha sonra büyükleri ziyaret
etmeli, çok uzakta iseler telefonlada olsa
gönülleri alınmalıdır. Dargınlar, küskünler
mutlak surette barışmalıdır.
Muhterem Kardeşlerim,
bir hususu daha izah ettikten sonra
hutbeme nihayet vermek istiyorum. Arefe
Günü – yani önümüzdeki Çarşamba - sabah
namazından başlayarak beşinci günün kiZilhiccenin onüçüncü, bayramın dördüncü
günü- ikindi namazına kadar her farzın
arkasından Teşrik Tekbirlerini getirmek
vaciptir. Bu tekbir “Allahü Ekber Allahü
Ekber Lâ İlâhe illellâhü vallâhü Ekber
Allahü Ekber ve lillâhil hamd” şeklinde
alınır. Toplam 23 vakit eder.
Bu
vesileyle
Kurbanınızın
kabul
Bayramınızın mes’ud olmasını; ve hepimiz
hakkında hayırlara vesile olmasını Cenab-ı
Haktan niyaz ederiz.
Download