FAZLA ÇALISMA MUVAFAKATNAMESI

advertisement
AKDENİZ DENETİM
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
Tarih:
Sayı :
04.01.2016
2016/03
PERSONELDEN FAZLA ÇALISMA IZIN YAZISI ALDINIZ MI?
4857 sayılı Is Kanunu’nun 41’inci maddesi ve yönetmelik uyarınca fazla çalısma için her
yıl yeniden isçinin yazılı muvafakatinin alınması gerekir.
Işçi ile isveren arasında yapılmıs olan is sözlesmesinde “işçi fazla mesai yapmayı kabul
eder.” seklinde bir hükmün olması halinde, sözlesmenin yapıldıgı yıl için isçiden fazla
mesai onayının alındığı yönünde bir anlam ifade edecek, takip eden yıllarda her isçiden
her yıl Ocak ayında fazla mesai onay belgesinin alınarak özlük dosyasında muhafaza
edilmesi gerekmektedir.
Ancak, bazı isletmelerin personeliyle yapmıs oldukları is sözlesmesinde fazla çalısma ile
ilgili ayrıca bir hüküm oldugundan dolayı fazla çalısma izin yazısının personelden ayrıca
alınmadıgı görülmüstür.
Oysa Kanun açıktır. Sözlesmeyle bunun belirtilmesi yeterli görülmemektedir. Zira, bu
yazının alınmaması halinde her bir personel için 2016 yılı için 285 TL idari para cezasının
oldugunu belirtmek isteriz.
FAZLA ÇALISMA MUVAFAKATNAMESI
……………………….. SSK Sicil numarası ile çalısmakta olduğum ……………………..
Unvanlı isyerinde, Isverenin gerekli gördügü zamanlarda (Hafta tatili, Resmi ve Dini tatil
günlerinde) islerin aksatılmadan yürütülmesi için 01/01/2016 – 31/12/2016 tarihleri
arasında istenilen gün ve saatte fazla mesai yapmak için muvafakatım oldugunu ve bu
çalısmam karsılıgında yürürlükte olan Iskanunu çerçevesinde ücretimi almayı kabul ve
beyan ederim.
Adı Soyadı – Imza
Saygılarımızla,
AKDENIZ DENETIM
1
Download