İNSAN VE İSLAM SORUMLULUĞU (ŞİİR)

advertisement
İNSAN VE İSLAM SORUMLULUĞU (ŞİİR) - Milli Çözüm Dergisi
Yazar Ali ÇAĞIL
14 Ocak 2015
İNSAN VE İSLAM SORUMLULUĞU
Beşeriyet bünyesinde, irtibatlı bir zerreyim
Kimi kalbim kimi dilim, gözüm kulağım elimdir!
Bazen ayak tırnağıyım, bazen beyinde zirveyim
Bazı mü’min bazı kâfir, kimi de hain zalimdir!
Âdemle Havva’nın kanı, Habil’le 1 Kabil’in 2 geni
Kimi gafil kimi cahil, çok az bulursun ergeni
Kanserli hücrelerledir, mücadelem serüveni
Bu imtihan dünyasında, yaşam tamamen talimdir!
1/5
İNSAN VE İSLAM SORUMLULUĞU (ŞİİR) - Milli Çözüm Dergisi
Yazar Ali ÇAĞIL
14 Ocak 2015
“El Müslimune ker-recül”, 3 inananlar yekvücuttur
Hakka teslim, hayrı tercih; mü’min miracı sücuttur 4
Her şey gölge tecellidir, Mevla hakiki mevcuttur
Genlerden galaksilere, her şeyi tek tek Âlimdir!
Bitkinin tek, hayvanın çift; insan geni üç boğumdur
Maymundan hiç insan çıkmaz, dinsiz sahada yoğumdur
Kur’an’la yaşayıp ölmek, bizlere kutlu doğumdur
Sütü bozuk nankör olur, sadakat doğal halimdir!
Doğru nedir, yanlış nedir; iyi, kötü, nedir çirkin
2/5
İNSAN VE İSLAM SORUMLULUĞU (ŞİİR) - Milli Çözüm Dergisi
Yazar Ali ÇAĞIL
14 Ocak 2015
Adalet ne, Zulüm nedir; nedir farkı iman şirkin…
Faydalı mı zararlı mı, seçebilmez hayvan fikrin
Yürüyen bir cenazedir, o sanıyor sağ salimdir!
Her şeyde Allah’ı görmek, en makbul zikr-i hafidir 5
Fitne fesat düşünemez, Müslüman kalbi safidir
Eşeğe çüş… köpeğe oşt…, insana “lütfen!” kafidir
Mümin zalime şiddetli, mazluma gayet halimdir! 6
“Ye, iç, yat” merkep sıfatı; hayat, iman ve cihattır
“Boşver, neme lazım” demek, heyhat büyük kabihattır 7
Hep İslam’a bağlı kalmak, Cenabı Hakka biattır
3/5
İNSAN VE İSLAM SORUMLULUĞU (ŞİİR) - Milli Çözüm Dergisi
Yazar Ali ÇAĞIL
14 Ocak 2015
Ma’bud O’dur, Maksud 8 O’dur; dünya ahiret Valimdir! 9
Hakka hürmet, halka şefkat; bu dinin temel esası
Peygamber hayat rehberi, Kur’an’dır anayasası
Kalbi kafası boş adam, doluysa masa kasası
Şeytandan alır fetvayı: “Devlet malı helalimdir”!
1- Habil: Hz. Âdem’in hayırlı ve inançlı evladı.
2- Kabil: Hz. Âdem’in kıskanç ve katil evladı.
3- “Müslümanlar bir tek kişi (tek vücut) gibidir”(Hadis).
4/5
İNSAN VE İSLAM SORUMLULUĞU (ŞİİR) - Milli Çözüm Dergisi
Yazar Ali ÇAĞIL
14 Ocak 2015
4- Sücut: Namazdaki secde hali.
5- Zikr-i hafi: Kalpten yapılan gizli zikir ve fikir.
6- Halim: Yumuşak, sabırlı ve bağışlayıcı.
7- Kabihat: Çirkin davranışlar.
8- Ma’bud: İbadet edilen, Maksud: Rızası kastedilen Yüce Allah (CC).
9- Vali: Her insanı, her varlığı ve tüm kâinatı her an yöneten Allah (CC).
5/5
Download