12. GÖĞÜS HASTALIKLARI MESLEKİ GELİŞİM KURSU 19

advertisement
12. GÖĞÜS HASTALIKLARI MESLEKİ GELİŞİM KURSU
19-21 Şubat 2015
ANTALYA
SAAT
PROGRAM
KONUŞMACI
1. GÜN (19 Şubat 2015 Perşembe)
08.30-08.45
AÇILIŞ
08.45-09.30
TTD Nedir? TTD’nden ne(ler) bekliyorsunuz?
(TTD SWOT Analizi)
TTD MYK
09.30-10.30
Acil Serviste Göğüs Hastasına Yaklaşım
Can Sevinç
10.30-10.50
Kahve arası
10.50-11.30
Solunum Fonksiyon Testleri ( Olgularla)
Nurhayat Yıldırım
11.30-12.30
Maluliyet değerlendirme (Olgularla)
İbrahim Akkurt
12.30-13.30
ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-14.30
Hastanede ve Yoğun Bakımda Gelişen
Pnömoniler
Ayşın Şakar
14.30-15.15
Küresel Solunum Sistemi Salgınları (Ebola ve
MERS Örnekleriyle)
Cenk Babayiğit
15.15-15.30
Kahve Arası
15.30-16.40
Mekanik Ventilasyon (İnvaziv-Noninvaziv
Pratik Yaklaşım)
16.40-17.00
Kahve arası
17.00-17.45
Antiviral, Antifungal ve Antibakteriyel Yeni
İlaçlarla Akılcı İlaç Kullanımı
Abdullah Sayıner
17.45-18.30
Perioperatif Değerlendirme
Metin Özkan
18.30-…….
AKŞAM YEMEĞİ VE SOSYAL PROGRAM
Zühal Karakurt
2. GÜN ( 20 ŞUBAT 2015 Cuma)
8.30-09.40
09.40-10.30
Soliter ve Multiple Pulmoner Nodüllere
Yaklaşım
Akciğer Kanseri Tedavisi’nde son gelişmeler
Meltem Tor
Tuncay Göksel
10.30-10.50
Kahve arası
10.50-12.00
Toraksın Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi
(Olgularla)
Hüdaver Alper
12.00-12.45
Akciğer Transplantasyonu: Kime, Ne zaman,
Nerede?
12.45-14.00
ÖĞLE YEMEĞİ
14.00-15.00
Pulmoner Emboli’de Özel durumlar ve Yeni
Antikoagülanlar
Numan Ekim
15.00-16.00
Tütün Kontrolünde Zarar Azaltma Yöntemleri
ve e-sigara
Funda Öztuna
16.00-16.20
Kahve arası
16.20-17.30
Tüberkülozda Özel Durumlarda Tanı ve Tedavi,
Tartışmalı Konular
Haluk Çalışır
17.30-17.45
Kahve arası
17.45-18.30
İkinci basamakta Pulmoner Rehabilitasyon
18.30-……
AKŞAM YEMEĞİ VE SOSYAL PROGRAM
Gül Dabak
Dicle Kaymaz
3. GÜN (21 Şubat 2015 Cumartesi)
8.30-09.40
Bronkoskopide Güncel ve Pratik Yaklaşımlar,
İleri Bronkoskopi Uygulamaları
Ömer Özbudak
09.40-10.30
Diffüz Parenkimal Akciger Hastalıkları’na
Yaklaşım
Göksel Altınışık
10.30-11.00
Kahve arası
11.00-11.45
Astımda Ne Değişti? Güncel Bilgilerle Klinik
Pratikte Astımlı Hastaya Yaklaşım-AKOS
Kıvılcım Oğuzülgen
11.45-12.30
KOAH’ nda Ne Değişti? Güncel Bilgilerle Klinik
Pratikte KOAH’lı Hastaya Yaklaşım-AKOS
Sibel Atış Naycı
13.30-13.30
ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-14.40
Solunumsal Uyku Hastalıkları’na Güncel
Yaklaşım
14.40-15.00
Kahve arası
15.00-16.10
Hukuki Boyutlarıyla Hasta Hekim Hakları ve
Malpraktis
Ziynet Özçelik
16.10-17.00
Plevral Hastalıklar (Olgularla)
Öner Dikensoy
17.00-17.15
Kahve arası
17.15-18.00
Bilim Felsefesi, Tıp ve Alternatif Tıp
18.00-…
KAPANIŞ
Hikmet Fırat
Ahmet İnam
Download