قَالَتِ الْأَعْرَابُ آَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا

advertisement
ِ‫الرحِيم‬
َّ ِ‫بِسْ ِم اللَّهِ الرَّحْمَن‬
‫قَاَلتِ الْأَ ْعرَابُ َآمَنَّا قُلْ لَمْ ُت ْؤمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَ ْسلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الِْإميَانُ فِي‬
ٌ‫ُقلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا َيلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ َغفُورٌ َرحِيم‬
Muhterem Müminler.
Alemlerin Rabbi olan Hz. LLAH ( c.c.) Hucurat Suresinde (14) :
“Bedeviler “inandık” dediler, de ki: “İman ettik” demeyin, “İslâm’a
girdik” deyin, henüz iman kalblerinize yerleşmedi. Eğer Allah’a ve
elçilerine itaat ederseniz ALLAH işlediklerinizden hiç bir şeyi eksiltmez.
Çünkü o çok esirgeyen, çok bağışlayandır.” Buyuruyor.
Hz.Pir Efendimiz diyor ki !..
Muhterem hocam! Mü’minle müslümanı birini diğerine karıştırdın. İslam’a
girmeyi zorlaştırdın. Ülkemizde ve dış ülkelerde din-i İslam’ın gerçeğini
anlatamadığın için her yerde dost değil düşmanı çoğalttın. Dinle, Hazret-i ALLAH
Kelam-ı Kadim’de ne buyuruyor? İslamiyet’i kullarına elçisi vasıtası ile nasıl izah
ediyor? Sen de ALLAH rızası için hakiykatın dışına çıkma da, başkaları anlamadan
dünyaya sen ilan et. Çünkü en son, mütekamil kullarına elçisi ile gönderilen şeriatın
sahibisin.. Bu rahmet-i ilahiyyeyi bilesin, bulasın ki, anlatasın. Bu rahmet-i
ilahiyyenin ilanını da Avrupa’dan, Amerikadan mı bekleyeceksin? Gerçeği bilmeye,
görmeye çalış. Ki toplumlara bildirmek şerefini elinden kaçırma. Kadrini bilemiyerek
hurafa, bid’at, işe yaramaz hikayelerle zamanı geçirir, maddeyi yaşatır, manayı
öldürmeye devam eder isen hiç şüphen olmasın Rabbım emr-i ilahiye uygun
rahmetini bir yerden zuhur ettirecek. Şüphe edilmesin.
Rabbımın lutfu ihsanı ile abd-i aciz gerçekleri görebilmen için gördüğüm
kadarı ile hedef gösteriyorum. Dini izahta toplumların itimat ettiği yerde
bulunuyorsun. İlmin zahiri de olsa itimat edilen ismi taşıyorsun. Vazifeni yap.
Sorumlusun. “Ya Davut, cehaleti özür olarak kabul etmiyorum” buyurmadı mı?
Hazret-i ALLAH (c.c.)..
Hocam! Lütfen, İslam’ı anlatırken daha dikkatli ol. Hazret-i ALLAH
Kur’an-ı Kerim’de ayetlerini açık açık her kulunun anlayacağı gibi beyan ediyor. Sen
de tek din olan İslam’ı anlatırken “ibadete teşvik ediyorum” zannı ile beş şart koyarak
beni Adem’in arasına düşmanlık getirdin. Hatanı ALLAH aşkına düzelt. Ayetin dışına
çıkma. Ayet-i celileyi Hazret-i ALLAH 1400 sene evvel bedeviye anlattı. Bedevi de “LÂ
İLAHE İLLA ALLAH” dediği için müslüman olduğunu anladı.! Bedevi müslüman
olduğunu anladı, sen ey medeni, müslümanlığı ne zaman anlayacaksın?!..
26.02.2016 M1
Related documents
Download