T.C BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

advertisement
T.C
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
2012 YILI TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ FAALİYET RAPORU
AĞ VE SİSTEM BİRİMİ
İNTERNET HİZMETLERİ
Merkez yerleşke içinde yaklaşık 5 000 m fiber optik, 15 000 m kategori-6 kablo ile oluşturulmuş bilgisayar ağı
vardır. Bu ağ ile Ulakbim üzerinden 150 Mbit/sn hızında İnternete çıkılmakta olup, yaklaşık olarak 2300 kişiye internet
hizmeti verilmektedir.
Öğrencilerimiz ve personelimizin tamamı kişisel veya bilgisayar laboratuvarlarını kullanarak İnternet hizmetinden
yararlanmaktadır.
Üniversitemize
ait
web
Sitesi
(www.beun.edu.tr)
Başkanlığımız
Web
Grubu
personeli
tarafından
gerçekleştirilmektedir. Tüm birimlere ait web sayfalarına erişim web ara yüzlerinden ve dışarıdan sftp bağlantısı ile
sağlanmaktadır. Faaliyet dönemi içerisinde güvenli, uzaktan erişim imkânı bulunan, veritabanı erişimli, kontrolü kolay web
sunucuları kurulmuştur.
Elektronik posta sunucularımızın da yenilenmesiyle, yeni domain (beun.edu.tr) uzantılı mail adresleri
personelimize dağıtılmaya başlanmıştır. Önceden kullanılmakta olan karaelmas.edu.tr elektronik posta adreslerini kullanımı
belirli bir süre daha devam edecektir. Ayrıca İstenmeyen e-postaları engelleyen graylist sunucusu kurulmuştur. Bu sayede
reklam e-postalarının %95’i engellenmektedir.
İnternet güvenliği olarak firewall cihazı ile Üniversitemiz dışarıdan gelecek saldırılara karşı korunmaktadır. Tüm
veri trafiği kayıt altına alınmaktadır. Öğrencilere ve personele ait tüm bilgisayarların kayıt işlemleri devam etmektedir.
Tüm dış yerleşkelerimizin, merkezle olan ağ bağlantıları yenilenmiş ve bağlantı hızları arttırılmıştır. (Sağlık
Kampüsü 30 Mbit, Alaplı M.Y.O. 10 Mbit, Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı M.Y.O. 5 Mbit, Çaycuma M.Y.O. 5 Mbit,
Devrek M.Y.O. 5 Mbit, Ereğli Eğitim Fakültesi 5 Mbit, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu 5 Mbit, Üzülmez
Güzel Sanatlar Fakültesi 5 Mbit, Kilimli Nurhan Demirtaş M.Y.O. 5 Mbit, Yabancı Diller Kampüsü 10 Mbit)
Web sayfamızın yıllık ziyaretçi sayısı : 2.000.000
(İstatistikler http://piwik.karaelmas.edu.tr
adresinde
tutulmaktadır.)
Maksimum internet bağlantı kullanımı kapasitesi : 150 Mb .
Ana sunucu Web sitesinin büyüklüğü: 3,5 GB
TEKNİK HİZMETLER

Değişik birimlere alınacak bilişim malzemeleri için teknik şartnamelerin oluşturulması,

Muayene ve Kabul Komisyonlarında görev alınması,.

İç ve dış yerleşkelerdeki birimlere ihtiyaç dahilinde gerekli donanım ve ağ hizmetleri
Sağlanması,

İç ve dış yerleşkelerdeki birimlere ihtiyaç dahilinde lisanslı programları indirmek için network içerisinde ulaşım
sağlanabilen ftp sunucuları kurulması,

Üniversitemize alınan lisanslı antivirüs olan Eset Nod32 lisanslama ve güncelleme sunucusu kurularak tüm
personelimizin ve öğrencilerimizin kullanımına açılması,

Üniversitemize alınan Matlab, SPSS 19, P-Spice programlarının merkez kampüs ve dış kampüslerden kullanılabilmesi
için gerekli ayarları ve sunucu kurulumları hizmete açılması,

Tüm öğrenci laboratuvarlarına öğrencilerin mail adresleri ve şifreleri ile güvenli erişim sağlayabileceği internet hizmeti
verilmesi,

Mühendislik Fakültesi Dekanlık binasına çekilen fiberin omurga cihazda ve kenar anahtarda ayarlarının yapılması, fiber
üzerinden internete ulaşması,.

Devrek M.Y.O. ve Kilimli Nurhan Demirtaş M.Y.O.’ nun kullanımına sunulan fidelio programı için sanal sunucu
kurularak, hizmetinin başlatılması ile, yazılımcı firmanın dışarıdan sunucuya erişiminin sağlanması,

Yetkilendirme sunucusunun (Freeradius) kurulması,

Öğrenci ve Personel için ayrı ayrı Ldap (Lightweight Directory Access Protocol veya Basit Erişimli Dizin Protokolü)
sunucularının kurulması,

Sanallaştırma hizmeti alınarak çoğu sunucuların sanallaştırma işlemi gerçekleştirilmiştir. 31.10.2012 itibari ile 26 adet
sanal sunucunun devreye alınması,

Tüm sunucuların loglarının yedeklenmesi ve farklı bir sunucuda imzalanması işlemleri tamamlanması, (5651 sayılı yasa
gereği)

Karaelmas.edu.tr domaini yerine beun.edu.tr domainine geçiş sağlanarak, birime ait web sayfaları beun.edu.tr uzantılı
adreslere geçirilmesi sağlanmıştır.

Web sunucusu yeniden kurularak, w3.beun.edu.tr sitesi üzerinden yayına başlatılması,

Üniversitemiz için www.beun.edu.tr, www.zonguldak.edu.tr, www.zku.edu.tr, www.ecevit.edu.tr, www.be.edu.tr
domainlerinin de üniversitemiz adına alınması,

Üniversitemiz tüm yemekhanelerine kurulan turnike sistemleri için sunucu kurularak, istenilen IP’lere ve dışarıdan
erişim sağlanması,

Tüm üniversite personeli için yeni kurulan e-posta sunucusu (beun.edu.tr) kurularak mail adresleri ekampüs üzerinden
dağıtılması,

Hizmet alımı ile satın alınan Personel Yazılımı için sunucu kurularak dışarıdan erişim portları açılması,

Üniversitemizin eduroam ‘ a tam geçişi sağlanmış olup üniversitemizin 50 noktasında eduroam hizmetinin başlatılması,

Tüm personelimizin ve öğrencilerimizin eduroam a bağlanabilmesi için gerekli bilgilendirme sayfası hazırlanmış olup,
üniversitemize özgü ftp://10.1.16.100/Public/securew2/beun_eduroam.exe adresinden indirilen program hazırlanması,

Merkez ve dış kampüslerim tamamında kablosuz cihazların montajının yapılarak yetkili personellere kullanım hakkında
eğitim verilmesi,

Önceki faaliyet dönemi sonunda alınan yönetilebilir kenar anahtarı montaj ve yönetim hizmetinin verilmesi,

İpv6 ya tam geçişin sağlanması,

Rektörlük binasında bulunan eski sistem odasının yeni yerine taşınması,

Proxy hizmeti tüm personele ve yüksek lisans doktora yapan öğrencilerin hizmetine sunulması,
Hizmetleri tamamlanan faaliyetlerimizden bazılarıdır.
YAZILIM BİRİMİ
Söz konusu faaliyet döneminde, 2011 de yenilenen mevzuatlara göre tamamen sıfırdan başlatılan, sonuçlanan ve halen
geliştirilmesine devam eden EKampus yazılım projemiz ait modüller aşağıda belirtilmiştir.










Öğrenci İş modülü
Ders not giriş ve raporlama modülü
Öğrenci işleri modülü
Öğrenci belge – rapor modülü
Katkı payı kontrol ve yönetim modülü
Katalog / Ders ve ders planı yönetim modülü
Ders alma modülü tamamlanmıştır.
Öğrenci değişim programları (FARABI) modülü
BESYO Online başvuru modülü
Yabancı Öğrenci (ön başvuru, Ekampüs’e entegre edilecektir.)






Arıza Takip Sistemi
Diploma Sistemi
Veri Depolama ve Raporlama Sistemi (çalışmalar devam etmektedir)
Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Sistemi
Personel Bilgi Sistemi, sitem ve veri tabanı kurulumları
Telefon Rehberi
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ
Görev Tanımı :
Üniversitemiz demirbaşlarına kayıtlı bilgisayar ve çevre aygıtları ile ağ iletişimi konusunda yaşadığı yazılım ve donanımsal
teknik arızalara müdahale edilmesi, bilgisayar kurulum, güncelleme, virüs koruma, teknik destek, basit kablolama v.b.
işlemlerin yapılması, sahip olunan imkânlar çerçevesinde tamiri mümkün olabilen aygıtların elektronik bakım ve onarım
işlerinin yapılması görevlerini yürütmektedir.
İnternet ve ağ donanımı sorunlarında network ve sistem grubu ile birlikte koordineli olarak çalışılmaktadır.
İşletim sistemi ve ek programların kurulumunda Üniversitemizin lisanslı yazılımları kullanılır.
Personel :
Teknik servisimiz hizmetlerini;
Bir Şube Müdürü, bir Tekniker, bir Teknisyen ve bir Yardımcı Personel ile yürütmektedir.
Bakım onarım istekleri teknik servisimiz tarafından ARIZA TAKİP SİSTEMİ OTOMASYONU yazılımı ile takip edilmekte
ve kayıt altına alınmaktadır. Kullanıcılar bakım / onarım isteklerini bu sistem üzerinden giriş yaparak takip edebilmekte ve
sonuçlarını görebilmektedir.
İş Akışı :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Arıza/Program Kurulumu/ internet sorunları vb. istekler kullanıcılar tarafından Arıza Takip Sistemine sicil
numarası ve şifreleri ile giriş yapılarak online olarak birimimize iletilir.
Kullanıcılar ile irtibata geçilerek ön bir görüşme yapılır ve sorun hakkında detaylı bilgi alınır.
Teknik servisimize gelmesi gereken PC’ ler istenir, yazıcı kurulumu, ağ, internet, ağ kablosu vb. sorunlar için arıza
yerine gidilir.
Telefon ile çözülebilecek konularda kullanıcıya telefonla destek verilir.
Birimimize gelen istekler iş yoğunluğuna göre kullanıcıların işlerini aksatmaması için aynı gün içinde yapılmaya
gayret edilir.
Değişmesi gereken arızalı donanım varsa imkanlar dahilinde birimimizden kullanılır, birimizce temin edilememesi
durumunda kullanıcıdan veya biriminden talep edilir.
Garanti kapsamındaki PC ve donanımlarının tespit edilen arızaları kullanıcıya bilgi verilerek yetkili firmaya
gönderilmek üzere kullanıcıya veya birimine teslim edilir.
Bakım onarım sonunda yapılan işlem ve varsa kullanılan malzeme bilgisi detaylı olarak Arıza Takip Sistemine
işlemi yapan personel tarafından girilerek işlem sonlandırılır ve kullanıcıya bilgi verilir.
2012 YILI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ :
FAALİYET ADI (30.10.2012 tarihine kadar olan hizmetler)
Adet
Format ve İşletim Sistemi Kurulumu
414
Anti virüs, Office vb. Yardımcı Programların Kurulumu
368
Bilgisayar Laboratuarlarına Derslerde Kullanılan Programların Kurulumu
(ORCAD, MATLAB, AUTOCAD, ETA vb.)
413
İşletim Sistemi Sorunu
43
Virüs Temizleme, Veri Kurtarma
43
Donanım Arızası (Bilgisayar, monitör, power suply vb.)
79
Yazıcı / Monitör Arızası
7
Bürolara ve Laboratuarlara Ağ Kablosu Yapımı
146
İnternet Bağlantısı, Ağ Kurulumu, Yapılandırma Sorunu
216
Yazıcı, Scanner vb. Kurulumu
126
Dosya Yedekleme
23
Teknik Rapor, Donanımsal Özellikleri Raporlama vb.
26
TOPLAM :
1904
WEB TASARIM GRUBU

Daire Başkanlıklarından gelen duyuruların web sitesine girilmesi.

Daire Başkanlıkları, Fakülte, Yüksekokul, MY Okulları, Enstitülerin ve Araştırma Merkezleri web sitelerinin
açılması, içeriklerin yönetimi için eğitimlerin verilmesi, verilen eğitimler sonrasında teknik destek verilmesi.

Basın yayın kanalıyla gelen duyuru ve etkinliklerin sitede yayınlanması

MYO, Fakülte, Kreş, Sürekli eğitim merkezi gibi farklı birimlerden gelen duyuruların web sitesinde yayınlanması.

Tıp Fakültesi Öğrenci TC Kimlik Numaralarıyla ders notu paylaşım platformunun programlanması (Öğretim
görevlileri tek şifre ile ders notu yükleyecek, öğrencilerin her birisi kendi tc numaralarıyla sistemdeki dersleri
indirip inceleyebilecekleri bir sistem web.beun.edu.tr/tip altında ders materyalleri menüsü içine oluşturulmuştur.

Çeşitli koordinatörlük web siteleri ve araştırma merkezlerinin web siteleri açılarak faal hale getirilmiş hem Türkçe
hem İngilizce web içerikleri düzenlenmiştir.

SKS Daire başkanlığı web sitesinin yenilenmesi (standart tema dışına çıkılmak istenmiş ve yönetimi kendi
bünyelerinde çalıştırdıkları öğrenci ye devredilmiştir.)

ZKÜ Tömer Logosu Hazırlanması talebi, Logolar hazırlanarak Karaelmas Tömer Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

120 adet alt birim sitelerinin isim değişiklikleri hem sistem içinden tek tek düzenlenmiş, CSS Dosyalarındaki
isimler ve logolar Bülent Ecevit Üniversitesi ne dönüştürülmüş, yeni temalar tek tek aktif edilmiş ve pluginler tek
tek güncellenmiştir.

120 adet alt birim sitelerinin isim değişikliklerinin ardından web siteleri web.karaelmas.edu.tr sunucusundan
(apache phpwebsites tan) nginx servera taşınarak web.beun.edu.tr altından yayın yapar hale getirilmiştir.

Açılan 120 adet Bülent Ecevit Üniversitesi sitelerinin tamamının google tarafından tanınan web.karaelmas ile
başlayan tüm linkleri google dan kaldırılma talepleri yazılmış ve web.beun ile 120 sitenin google kayıtları
yenilenmiştir.

Kreş Web Sitelerinin tasarlanması ve yayınlanması

Kişisel siteler için profil.karaelmas.edu.tr nin açılması ve faaliyete geçirilmesi

Anasite değişikliği için tasarım ve programlama çalışmaları, yeni site arayüzününün yayına geçirilmesi.

İsim ve temaları Bülent Ecevit Üniversitesi’ne dönüşen ve web.beun a taşındıktan sonra içerikler ve yüklenen
dosyalarla ilgili link problemlerinin giderilmesiyle ilgili yaklaşık olarak 120 sitenin xml yedeklerinin alınarak
veritabanındaki dosya yükleme yollarının web.beun a dönüştürülmesi.

Eduroam kablosuz bağlantı bilgi edinme sayfasının Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanması.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı için sadece öğrencilere yönelik duyuru bölümünün sitede aktif hale getirilmesi.

İhale duyuruları için sadece ihale sistemine yönelik duyuru bölümünün sitede aktif hale getirilmesi.

ÖYP Sayfasının yayına alınması ve güncel değişiklikler talep edilmesi.

Mezunlar için web sitesi tasarlanması mezun.karaelmas.edu.tr

Aday tanıtım sayfasının hazırlanması (yeni web sitesi talebi)

ZMYO Web sitesinin web altından çıkarak kendi zmyo.beun.edu.tr altına taşınması

Kütüphane daire bşk.lığı web sitesinde güncellemeler (temalar ve css ile ilgili düzenlemelerin yapılması.)

Google tarafından önceden indexlenmiş fakat daha sonra erişim sağlanamayan sayfaların google dan kayıtlarının
silinmesi.

tr.karaelmas sitesinin test5.karaelmas üzerine taşınması talebi.

120 Sitenin site haritalarının oluşturulup google hesaplarındaki web yönetim araçları üzerinden google a
bildirilmesi.

BAP Güncel form ve eklerin yayınlanması.

Üniversite tanıtım kitapçığının web ortamında yayınlanır hale getirilmesi. (flash book)

Web TV ve WEB Radyo Yayıncılığı için deneme amaçlı web sitesinin tasarımı ve radyo hosting işlemlerinin
yapılması.

Merkez lab web sitesinin faaliyete alınması

Farabi karaelmas ın farabi.beun a taşınması, veritabanı ve dosya yedeklerinin aktarılması.

Google web site arama sonuçları için site mapların güncellenmesi.

Gazetenin tüm sayılarının ve her bir sayının tüm sayfalarının ayrı ayrı 2 farklı boyutlarda kaydedilerek, megazine
eklenti ortamına uyarlanması ve web ortamında yayınlanması.

Diploma eki sayfasının hazırlanması

Jeodezi karaelmas web sitesinin multisite olarak açılması.

Mühendislik fakültesi web sitesinde muhasebe uygulamaları isimli sistemin internet üzerinde çalışır hale
getirilmesi ve yayınlanması.

ZMYO Açılan bölümlerin web sitelerinin hem Türkçe hem İngilizce olarak temalarının editlenmesi ve css
dosyalarının yapılandırılarak yayına alınması

9. Anadolu Adli bilimler kongresi web sitesinin yapılması , davetiye çalışması ve afiş çalışmalarının hazırlanması.

İSO Yurtdışı ikili eğitim web sitesinin 7 ayrı dilde hazırlanması.

Üniversitemizin çeşitli daire başkanlıkları, koordinatörlükleri ile farklı birimlerden (kreş, hastane vb. gibi) gelen
duyuru ve etkinliklerin sisteme girilmesi, güncellenmesi işlemlerinin yapılması. Toplam Girilen Duyuru ve Etkinlik
Sayısı 1094 adet (30 Ekim 2012 İtibari İle)

Yeni Web Sitesinin tasarlanması, yayına alınması, eski tema içeriğindeki duyuru ve etkinliklerin yeni web sitesi
içeriğine taşınması faaliyetleri.

Daire başkanlıkları ve çeşitli koordinatörlük sitelerinin temalarının ve içeriklerinin değiştirilmeye başlanması.

Tasarlanan ve içerikleri girilen çeşitli web sitelerine teknik destek sağlanması.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü ile Rektör Danışmanı Yrd.Doç.Dr. Mustafa GÜMÜŞ Tarafından
talep edilen afiş çalışmalarının hazırlanması
KONGRE / KURSLAR

Dokuz Eylül Üniversitesi VI. Ulaknet Çalıştayı’na katılım,

Eskişehir Anadolu Üniversitesi yazılımları incelendi,

Uzaktan Eğitim Merkezi Sistemlerinin Kurulumu amacıyla Karabük Üniversitesinde incelendi.

YÖK İşleyiş ve Uygulamaları Hizmet içi Eğitim ve Bilgilendirme Programı Toplantısına

YÖK te düzenlenen YOKSIS ve Dokümantasyon sistemi alt yapısı ile ilgili düzenlenen toplantıya katılım.
katılım.
Download