1. Kullanım Amacı 2. Klinik Uygulama ve Test Prensibi

advertisement
1. Kullanım Amacı
AESKULISA tTG-G insan serumunda doku transglutaminase (tTG) neo-epitoplarına
karşı kalitatif ve kantitatif belirlemesi için solid fazlı bir enzim immunotesttir. Test,
gliadin-spesifikpeptidler ile çapraz bağlı insan rekombinant transglutaminase
kullanarak tTg neo-epitoplarını belirler.
Test celiac hastalığının (gluten-duyarlı enteropathy) tanısı için kullanılır.
2. Klinik Uygulama ve Test Prensibi
Gluten-duyarlı enteropathy ya da celiac hastalığı, düz mukoza olarak bilinen küçük
intestinal villinin atrofisi ile karakterizedir. Buğday, çavdar ve arpada glutenin alkolde
çözünen fraksiyonu olan Gliadine patolojik intoleransa neden olur. Celiac hastalığı
gluten uptakeine neden olur, bu nedenle gluten-free diet yapılır ve bu tüm hayat
boyunca sürer. Gliadin tüketiminin yenilenmesi semptomların geri gelmesine neden
olur. Hastalık HLA ilişkilidir (hastaların >95% i DQA1*0501 ve DQB1*0201 tarafından
DQ2 enREFd sahiptir) ve neonatale eşit erken çocuklukta bir pik başlangıcı ile
herhengi bir yaşta belirlenir. Insidans avrupa ülkelerinde 300 de 1- 4000 de 1
aralığında oranlanır.
Celiac hastalığı tanısı serolojik markırların desteklediği küçük intestinal biyopsi ile
yapılır. Gliadine karşı antikorlar ve doku Transglutaminase (tTG) en büyük
belirtilerdir. Altsınıf IgA ile sınırlı olduğundan indirek immunofluoresan testi ile
belirlenemez. Doku transglutaminase (tTG) ın EMA nın en büyük hedef antijeni
olarak tanımlanması celiac hastalığı için daha kolay ve güvenilir tanı sağlar. tTG
yaralanmalarda hücrelerden salınan bir enzimdir, bu nedenle doku tamirine yardımı
olduğu düşünülür.
Anti-tTG antikorlar, anti-Gliadin antikorlardan yüksek duyarlılık ve özgünlük gösterir.
Ayrıca hastalık aktivitesi ile sıkı ilişkilidir ve bu nedenle özellikle diet gözlenmesi için
yararlıdır. tTg nin gliadin-spesifik peptidler ile çapraz bağlanması tTG neo-epitopunda
sonuçlanır. Bu neo-epitop yapısal olarak fizyolojik antijenlere yakındır, yeni
jenerasyon AESKULISA tTg testi belirgin şekilde duyarlılık ve özgünlüğü artırır. Bu
epitoplar gliadin ile çapraz reaksiyon göstermez.
tTG IgG antikorları belirlemesi, IgA eksik hastaların 2% to 5% inde spesifik bir
serolojidir. Alsınıf olguların çoğu anti-Tg taraması ile belirlenmiştir, celiac hastalarının
çoğunun belirlenemez ve tedavi edilemez olduğuna dair bir teori gelişmektedir
(Iceberg model).
10.2 Özgünlük ve Duyarlılık
Mikroplate rekombinant insan doku-transglutaminase ve gliadin-spesifik
peptidler ile kaplıdır. Diğer otoantijenlerle çapraz reaksiyon vermemiştir, özellikle
gliadin-spesifik peptidler gliadin ile çapraz reaksiyon vermemiştir.
Celiac hastalığı için tTg antikorlarının diagnostik özgünlüğü 95-100%, diagnostik
duyarlılığı 98-100%.
Download