Patoloji laboratuvarını kurduk: (Daha) Đyi bir kesit ve yayma için ne

advertisement
Patoloji laboratuvarını kurduk:
(Daha) Đyi bir kesit ve yayma
için ne yapmalıyız?
8-9 Mayıs 2010, ĐZMĐR
Bu sunumda yer alan resimler yazarın izni
olmadan kullanılamaz.
PATOLOJĐ
LABORATUARLARINDA
CĐHAZ BAKIMI
Kaplan Ltd Şti
YAPMAYINIZ
• Havalandırması bulunmayan Etüve alkol,
ksilol gibi uçucu kimyasal koymayınız, gaz
birikmesinden dolayı parlama-patlama
meydana gelebilir.
• Cihazın fişi elektrikte iken cihazın hiç bir
servis kapağını açmayınız.
• Parafin inflilitrasyonu safhasında özellikle
kapalı sistem doku takip cihazlarında işlemi
yarıda kesmeyiniz (mecbur kalmadıkça).
YAPMAYINIZ
• Kokmuyor diye hiç bir kimyasala maruz
kalmayınız zira doğalgaz da kokmaz ama
öldürücüdür. Radyoaktif ışıma gözle
görülmez ama....
• Orijinal MSDS’yi okumadan hiç bir
kimyasala onay vermeyiniz zira bütün
gelişmiş ülkelerde MSDS yayımlama
zorunluluğu vardır.
• Formaldehit nötrleşmesi kimyasal bir
reaksiyonla olur, havalandırma cihazları
veya klimalar formaldehiti temizler
diyenlere itibar etmeyiniz.
YAPMAYINIZ
• PEL, STEL, TWA, PPM gibi
terimlerden bahsederlerse
şaşırmayınız.
• Mikrodalga cihazına asla metal
malzeme koymayınız.
BĐLĐYOR MUYDUNUZ?
• Parafin, ksilen ve alkolün de raf ömrü
vardır.
• Yağlı dokuların fiksasyonunda sıcak
ortam alkol-formol karşımını denediniz
mi?
• Kesit esnasında zor kesilen kemik
dokularında dekalsifikasyonu denediniz
mi?
BĐLĐYOR MUYDUNUZ?
• Mikroskoba yanık doku olarak yansıyan
preparatlarda yanıklara sebebiyet
verenin takip esnasında kullanılan
bozuk formol ve alkolün olabileceğini
biliyormuydunuz?
• Mikrodalga doku takibinde 85 °C’ye
kadar sıcaklık girilmesine rağmen
dokular yanmamaktadır.
Download