17084_6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2. Dönem 2.Yazılı Soruları.docx

advertisement
SARIKUM ORTAOKULU 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF FEN BİLİMLERİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI Adı Soyadı : ( ) Yumurtlayarak çoğalan canlıların tamamında iç döllenme dış gelişim görülür. Sınıf / nu : ( ) Tek hücreli canlılarda üreme bölünerek olur. ( ) Eşeysiz üremede döllenme olayı gerçekleşir A.Aşağıdaki tabloda verilen kavramları, boş bırakılan uygun yerlere yazınız.(20puan) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. jeotermal, ısı iletkeni ,hareket enerjisi, ısı yalıtımı, sperm, mantolama, fosil yenilenebilir, eşeysiz, normal, başkalaşım. (5 er puan) 1‐ Kurbağa, yılan, güvercin, balina, tavuk, koyun Yukarıda verilen canlılardan kaç tanesi iç gelişme geçirir? 1.Isı alan maddelerin taneciklerinin ……………….………………………….artar. A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 2. Yavru canlıların ana canlıya benzemek için geçirdiği değişime ……………………………….. denir. 3.Erkek üreme hücresine……………………………., dişi üreme hücresine yumurta denir. 4. ‐Gelen ışının yansıtıcı yüzeye çarptığı noktadan yüzeye çizilen dik doğruya ……………………. denir. 5.Isıyı kolay ileten maddelere… …………….. denir. 2‐Sıcaklıkları farklı olan A ve B maddeleri şekildeki gibi üst üste konuluyor ısı alış verişi sadece A ve B maddeleri arasında olduğuna göre I. Isı akış yönü A’dan B’ye doğrudur. II. A ısı alır. III. A ve B nın son sıcaklıkları eşit olur A 6.Rüzgar,güneş, ………………………………..enerjileri yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. 70°C
10°C
B 7.Kışın üşümemek, yazın sıcaktan bunalmamak için binaların dışına…………………………. yapmalıyız. 8.Binalardaki ısı kaybını yavaşlatma işlemine …………………………………. denir. Yargılardan hangisi veya hangileri doğrudur ? A) I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III 9.Kömür, petrol, doğalgaz gibi yakıtlara ………………………yakıtlar denir. 10. Eşey hücreleri olmadan gerçekleşen üremeye …………………………………….. üreme denir. B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının başına “D” yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız. (20puan) 3‐ I.Gelen ışın yansıyan ışın ve yüzey normali aynı düzlemdedir. II. Gelme açısı ve yansıma açısı birbirine eşittir. III. Yansıyan ışınlar birbirine paralelse yüzey pürüzsüz olabilir. ( ) Isı akışı, sıcak maddelerden soğuk maddelere doğrudur. Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? ( )Isı alan taneciklerin hareket enerjsi de artar. A)YalnızI B)I ve II ( )Aralarında ısı alış verişi olan iki maddenin son sıcaklıkları kesinlikle aynıdır. C)I ve III D)I,II ve III ( )Kışın oturulan tahta bank soğuk hissedilir. 4‐ Plastik köpük, Alüminyum, Ahşap, Demir, Taş yünü, Cam yünü demir banktan daha ( ) Petrol, yenilenebilen yakıtlardandır. ( )Tencereler metalden, sapları ısı yalıtımı için plastik ya da tahtada yapılır. ( ) Kedi, köpek, balık eşeyli üreyen canlılardır. Yukarıda verilen maddelerin kaç tanesi ısı yalıtım için kullanılır? A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 SARIKUM ORTAOKULU 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF FEN BİLİMLERİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI 5. I. Yenilenebilir enerji kaynaklarını çevreyi korumak için gereklidir. kullanmak 10.Isı yalıtım malzemesi seçerken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez? A) Çevreye zarar vermemeli. II. Fosil yakıtların kullanımı sera etkisini arttırır. B) Kolay yanma özelliği olmalı. III. Petrol, katı yakıtlara örnektir. C) Zaman içinde bozularak çürümemeli. Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve II D) Isı iletkenlik değerinde değişim olmamalı. C) II ve III D) I, II ve III 11. İnşaat mühendisi, yapacağı binanın pencereleri için aşağıdakilerden hangisini seçmelidir? A) Alüminyum pencereler 6. I.döllenme II.vejetatif B) Ahşap C) PVC plastik çift IV.tomurcuklanma Yukarıda verilenlerden hangileri, eşeysiz üremeye ait kavramlardır? A. I ve III B. II ve III C. II ve IV D. II, III ve IV 12. Eskimolar, sıcaklığın yaklaşık –70°C olduğu bölgelerde kardan yapılmış iglo denen evlerde yaşamaktadırlar. Eskimolar, bu evlerin içinde bir mum yakarak üşümeden yaşayabilmektedirler. Bunun nedeni ne olabilir? 7. Aşağıdaki canlılardan hangisi, diğerlerinden farklı bir döllenme şekline sahiptir? A) Balina B) Yarasa C) Hamsi D) Kedi 8. Aşağıdaki canlılardan hangisinde, eşeysiz üreme görülür? A) Sincap B) Yılan D) Balık 9. Aşağıdakilerden hangisi, kurbağanın başkalaşım evrelerinden değildir? A) Pupa B) Larva C) İribaş D) Ergin kurbağa camlı pencereler D) Demir pencereler III.zigot C) Amip pencereler BAŞARILAR
FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ
RESUL YÜREK
Download