www.calisma-kitabi

advertisement
43
Duyu Organlarımız
Ağ Tabaka (Retina): Görmemizi sağlayan özel duyu almaçları ve görme sinirleri karanlık bir odaya benzeyen bu tabakada
bulunur. Duyu almaçlarının ağ tabakada yoğun olarak bulunduğu
yer aynı zamanda görüntünün en net oluştuğu bölgedir. Buraya sarı leke (sarı benek) denir. Görme sinirleri aldıkları uyartıyı
beyne iletir. Bu sinirlerin gözden ayrıldığı yerde duyu almaçları
olmadığından buraya kör nokta denir.
Şimdi gözümüzde bulunan bu yapıların görmemizi nasıl sağladığını anlamaya çalışalım.
İrisin ortasında göz
bebeği bulunur. Gözümüze gelen ışık şiddeti
fazla olursa iris gözbebeğini daraltır. Az ışıklı
ortamlarda ise iris göz
bebeğinin büyümesini
sağlar.
Genişletme
Öğrencilere gözümüzde bulunan yapıların görmemizi nasıl sağladığını anlayabilmeleri için “Görme
Olayı Nasıl Gerçekleşir?” başlığı altındaki şekil inceletilir. Ders kitabındaki şekil ya da laboratuvarda bulunan göz modeli, şeması ya da maketi üzerinde veya yazı
tahtasına çizilecek şekil üzerinde görme olayı açıklanır.
Görme olayı nasıl gerçekleşir?
Damar
Tabaka
Göz
Saydam Merceği
Tabaka
Işık Işınları
Sarı Leke
Görüntü
Işık Işınları
Cisim
Işıklı ortamda göz
bebeği küçülür.
Göz
Bebeği
Göz Sinirleri
Ağ
Kör Nokta
Tabaka
•
Cisimlerden yansıyan ışık ışınları önce saydam tabakaya gelir. Saydam tabakada kırılan ışın, göz bebeğinden
geçer.
Öğrencilere irisin gözümüze gelen ışığın şiddeti fazla olduğunda göz bebeğini daralttığı, az ışıklı ortamlarda ise göz bebeğinin büyümesine neden olduğuyla ilgili
“Bilgi Damlası” okutulur.
Cisimlerden yansıyan ışık ışınlarının ışığı geçiren
bir tabaka olan korneaya gelip burada kırıldıktan sonra
göz bebeğine ulaştığı belirtilir.
Az ışıklı ortamda göz
bebeği büyür.
Çevremizdeki pek çok kişinin gözlük ya da lens kullandığını
gözlemliyoruz. Peki göz kusurları ve tedavisi ile ilgili neler biliyoruz? Bu konuda bilgi sahibi olmaya ne dersiniz?
Işık ışınlarının buradan göz merceğine geçtiği ve
ikinci kez kırılarak göz merceğinden camsı cisimden
geçtiği söylenir. Ağ tabakadaki sarı leke üzerinde cisimlerin daima ters görüntüsünün oluştuğu ve bu görüntünün görme almaçları tarafından algılanıp görme
sinirleriyle beyne iletildiği vurgulanır. Beyindeki görme merkezinde ise görüntünün düz olarak algılandığı
belirtilir.
Bir sonraki sayfada bulunan çizelgede sonradan ortaya çıkan
bazı göz kusurları verilmiştir. Çizelgeyi inceleyerek bu kusurlara
sahip kişilerin nasıl gördüklerini ve bu göz kusurlarının tedavi yollarını öğrenelim.
Ardından öğrencilere çalışma kitabındaki “Görme
Olayında İzlenen Yol” adlı 22. etkinlik yaptırılır.
•
Göz bebeğinden göz merceğine gelen ışınlar ikinci kez kırılarak camsı cisim üzerinden geçer.
•
Camsı cisimden ağ tabakaya gelen ışınlar, burada bulunan sarı leke üzerinde ters bir görüntü oluşturur. Oluşan
görüntü, buradaki görme almaçları tarafından algılanır.
•
Algılanan görüntü görme sinirleriyle beyindeki görme merkezine iletilir. Ters olan görüntü, beyinde düz olarak algılanır. Böylece görme olayı gerçekleşir.
E.22
s.27
Göz Kusurları ve Bunların Tedavi Yolları
27
22. Etkinlik: Görme Olayında İzlenen Yol
Vücudumuzdaki Sistemler
22. Etkinlik :
Görme Olayında İzlenen Yol
Cisimlerden yansıyan ışık ışınlarının gözde takip ettiği yol, aşağıdaki şekil üzerinde modellenmiştir.
Işık
Görüntü
Işık
Cisim
Yukarıdaki görme olayının nasıl gerçekleştiğini gösteren modelden yararlanarak aşağıdaki
şemayı kutuda verilen uygun kelimelerle tamamlayalım.
Camsı cisim
Göz bebeği
Ters
Birinci
Damar tabaka
Görme sinirleri
Retina
Kornea
Görme almaçları
Düz
İkinci
Birinci
......... kırılma
Kornea
....................
Göz
bebeği
....................
Işık Işını
Göz
merceği
İkinci
......... kırılma
Camsı
cisim
....................
Beyindeki
görme
merkezi
Düz görüntü oluşur.
..........
Görme
sinirleri
....................
Sarı lekedeki duyu
almaçları
Ters görüntü oluşur.
..........
Bu etkinlikte amaç, öğrencilerin görme olayıyla ilgili bilgilerini pekiştirmelerini sağlamaktır.
Öğrencilere “Bildigimiz göz kusurları hangileridir?”, “Bu göz kusurları nasıl tedavi edilmektedir?”
soruları sorularak konu sınıfta tartışmaya açılır. Ders
kitabında 43 ve 44. sayfalarında açıklanan “Göz Kusurları ve Bunların Tedavi Yolları” başlığı altındaki
metin ve tablo öğrencilere okutulur, görseller inceletilir
ve gerekli açıklayıcı bilgiler verilir.
Göz kusurlarının bir kısmının sonradan ortaya çıktığı, bir kısım göz kusurlarının ise doğuştan geldiği bilgisi verilir. Sayfada verilen görseller öğrencilere incelettirilir. Sınıfta görme sorunu yaşan öğrenci olup olmadığı,
varsa bunların ne gibi sorunları olduğunu tespit etmek
için Rehberlik Araştırma Merkezi ve Okul Rehberlik
Servisi ile iş birliği sağlanarak öğrencilere “Göz Tarama Testi” yapılabilir.
Öğrencinin öğrenim hayatında başarılı olabilmesi
için göz sağlığının yerinde olması gerekir. Modern eğitimde kullanılan eğitim araçlarının çokluğu, aile çevresinde bilgisayar ve televizyon gibi göze ve kulağa hitap
eden araçların yaygınlaşması çocuğun görme yeteneğini daha çok kullanmasını gerektirmektedir. Görme ku43
www.calisma-kitabi-cevaplari.com
Download