Kurumumuz kayıtlarının tetkiki sonucunda Özlem ŞAHİN

advertisement
TBMM
B: 70
9.3.2010
Kurumumuz kayıtlarının tetkiki sonucunda Özlem ŞAHİN isminde çok fazta kaydın
olması nedeniyle gerekli araştırma yapılamamıştır.
Şiddete uğrayan ya da bu riski taşıyan kadınlarla ilgili Kurumuza başvuru
ulaştığında can güvenliğinin tehdit altında olup olmadığına bakılmaksızın en kısa sürede
korunma altına alınması işlemleri tamamlanmakta, eğer can güvenliği tehdit altında ise
kadın konukevine kabul sürecinde emniyet birimleri ile işbirliği yapılmaktadır.
Kadın konukevi hizmetlerinde gizlilik ilkesi de bu nedenle çok önemle
uygulanmaktadır. Kadın konukevine girmek üzere yapılan tüm başvurular il Sosyal
Hizmetler Müdürlüklerince kadının beyanı esas alınarak değerlendirilmekte kadınların
yerlerinin bilinmesine yardımcı olabilecek çalışmalardan kaçınılmaktadır. Başvuruda
bulunulan İlde kadın konukevi bulunması ve kadının ya da çocuklarının o ilde kalmasında
bir sakınca bulunmaması halinde hemen o ildeki kadın konukevine, aksi takdirde İl
Emniyet Müdürlükleri ile işbirliği içersinde uygun görülen kadın konukevine güvenli ve
gizlilik ilkesine uygun şekilde gönderilmesi sağlanmaktadır.izmetler Müdürlüklerince
kadının beyanı esas
Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce
verilen cevaba göre;
Ülkemizde, kadın erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla kadının insan haklarının
korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, kadınların sosyal, ekonomik,
kültürel ve siyasal yaşamdaki konumlarını güçlendirmek, hak, fırsat ve imkanlardan eşit
olarak yararlanmalarını sağlamak üzere kurulan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü,
Başbakanlığa bağlı politika oluşturan, stratejiler geliştiren bir koordinasyon kurumudur.
Genel Müdürlük merkezi teşkilat olarak örgütlenmiş olup, taşra teşkilatı bulunmamaktadır.
Bakanlığıma bağlı olarak çalışan ve kadın erkek eşitliği ve toplumsal cinsiyet
eşitliğinin sağlanmasında ulusal mekanizma olan Genel Müdürlüğün temel çalışma alanları
arasında kadına yönelik her türlü şiddet, taciz ve istismarın önlenmesi çalışmaları da
bulunmaktadır. Bu bağlamda; Genel Müdürlük, konuya ilişkin olarak başta yasal çalışmalar
olmak üzere, işbirliğine dayalı çalışmalar yapmakta; projeler, kampanyalar, duyarlılık ve
farkındalık yaratılmasına dönük çalışmalar yürütmekte; toplantı, konferans, seminerler ve
eğitimler düzenlemektedir.
Saygılarımla.
Selma Aliye KAVAF
Devlet Bakanı
-399-
Download